RI&E

Volgens Arbowet (artikel 5) zijn alle bedrijven en instellingen in Nederland verplicht om een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit te voeren. Hier staat dat elk bedrijf een arbeidsomstandighedenbeleid moet voeren dat gebaseerd is op de uitkomsten van de RI&E. Het doel van deze RI&E gaat natuurlijk verder dan alleen het voldoen aan deze wet. Een effectieve RI&E geeft namelijk praktische handvatten om de arbeidsomstandigheden in jouw organisatie daadwerkelijk te verbeteren.

Het rapport van de RI&E geeft inzicht in hoe de zorg voor arbeidsomstandigheden binnen jouw organisatie is geïmplementeerd en de manier waarop specifieke gevaren momenteel worden beheerst. Daarnaast geeft het rapport een duidelijk beeld van de risico’s, bedreigingen en tekortkomingen die op de werkplek zijn geconstateerd ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn.

RI&E laten uitvoeren door ZAKENWIJZER

Onze werkwijze is er op gericht niet alleen te voldoen aan wettelijke verplichtingen, maar ook bewustwording te creëren, om zo daadwerkelijk verbeteringen in de praktijk te realiseren. Onze Hoger Veiligheidskundigen (HVK’ers) zijn je graag van dienst.

Meer informatie
Wil je meer informatie over de RI&E? Bel ons via 088 – 505 6000.