Beëindiging van een arbeidsovereenkomst

JuridischArbeidsovereenkomst

Als werkgever ga je een arbeidsrelatie aan met je werknemer in de vorm van een arbeidsovereenkomst. Zo spreek je het meest basale af: jij werkt in mijn organisatie voor het krijgen van loon. In de overeenkomst leg je de spelregels van het werk vast. Hierin staat onder andere de duur van de overeenkomst, proeftijd, afspraken rondom arbeidsvoorwaarden, bedingen, geboden en het einde van de arbeidsovereenkomst.

Verschillende manieren van beëindigen arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst beëindigen betekent het einde van de arbeidsrelatie. Het per direct beëindigen van een arbeidsovereenkomst kan voor werknemers en werkgevers een negatieve invloed hebben. Om dit te voorkomen zijn er door middel van wetgeving regels vastgelegd. De beëindiging kan op verschillende manieren. Lees hieronder waar je rekening mee dient te houden:

Opzegging tijdens de proeftijd

Indien er een proeftijd beding is opgenomen in de arbeidsovereenkomst, kun je als werkgever tijdens de afgesproken proeftijd elke dag het contract beëindigen. Een proeftijd beding kan alleen opgenomen worden als het contract voor bepaalde tijd is aangegaan en langer duurt dan zes maanden. De proeftijd is afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst. Sinds de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) heeft de werknemer vanaf dag 1 recht op transitievergoeding, dus ook als je als werkgever het contract beëindigd in de proeftijd.

Arbeidsovereenkomst

Van rechtswege aan het einde van het contract

Van rechtswege betekent dat het contract eindigt op de gestelde einddatum van de arbeidsovereenkomst. Bij beëindiging van rechtswegen hoeven beide partijen niets te ondernemen om de arbeidsovereenkomst te laten eindigen. Hoewel er geen actie nodig is, heeft de werkgever wel een aanzegverplichting. Dit betekent dat werkgever verplicht is uiterlijk één maand voor de einddatum de medewerker schriftelijk te laten weten of het contract al dan niet wordt verlengd. Als een werkgever dit niet of niet op tijd doet, heeft werknemer recht op een aanzegvergoeding.

Als de arbeidsovereenkomst niet wordt aangezegd en de medewerker gaat ná de einddatum weer aan de slag, is er sprake van stilzwijgende voortzetting. De Arbeidsovereenkomst wordt dan weer voortgezet onder dezelfde omstandigheden. Het is voor werkgevers van belang om goed te letten op einddata van contracten.

Opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werknemer

In de meeste arbeidsovereenkomsten is een tussentijdse opzeggingsbeding opgenomen. Dit houdt in dat werknemer het dienstverband tussentijds kan opzeggen, met de juiste opzegtermijn in acht genomen. De werknemer hoeft hiervoor geen redenen op te geven.

Opzegging van de arbeidsovereenkomst door werkgever

Voor de werkgever is het een stuk lastiger om tussentijds op te zeggen. Als werkgever heb je de volgende opties om de arbeidsrelatie tussentijds te beëindigen:

  • Wederzijds goedvinden door een vaststellingsovereenkomst met elkaar af te sluiten;
  • Met het toestemming van het UWV op grond van redelijke grond A of B;
  • Door ontbinding op grond van redelijke grond C t/m I via de rechter;
  • Ontslag op staande voet.

Ontslag op staande voet

Iemand ontslaan op staande voet kan alleen als hier een dringende reden voor is. Deze dringende redenen dienen zo danig te zijn dat het niet van de werkgever kan worden verlangd dat de arbeidsovereenkomst voort gezet kan worden. Voorbeelden zijn o.a. diefstal, verduistering, handelen in strijd met gedragsregels, bedrog etc. De medewerker welke verwijtbaar heeft gehandeld kan dan per direct ontslag krijgen.

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens het bereiken van pensioenleeftijd

Het is verstandig om in het contract een beding op te nemen m.b.t. het beëindigen van de arbeidsovereenkomst bij het bereiken van de AOW-leeftijd. Als een medewerker de AOW-leeftijd heeft bereikt, mag een werkgever het dienstverband eenzijdig met een simpele brief opzeggen. Natuurlijk mag je ook doorwerken na het bereiken van de AOW leeftijd, dit kan dan d.m.v. het oude arbeidsovereenkomst, maar kan ook met een nieuwe arbeidsovereenkomst. Hierin kunnen bijvoorbeeld andere arbeidsvoorwaarden worden afgesproken.

Beëindiging dienstverband n.a.v. overlijden

Als werkgever hoop je hier nooit over na te hoeven denken. Maar in de wet is opgenomen dat de arbeidsovereenkomst automatisch eindigt als de werknemer komt te overlijden. Wel heb je als werkgever een aantal verplichtingen. De nabestaanden hebben namelijk recht op een overlijdensuitkering. Werkgever is verplicht om één maand, gerekend vanaf dag van overlijden, te betalen aan de nabestaande welke gelijk is aan het loon wat werknemer zou ontvangen. Bij sommige (collectieve) arbeidsovereenkomsten kan een langere periode van betaling staan. Over deze overlijdensuitkering is geen loonbelasting verschuldigd, als het niet meer is dan het loon over een periode van drie maanden.

Aandachtspunten bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst

Je dienst dus als werkgever rekening te houden met bovenstaande gronden om een dienstverband te beëindigen. Bij een beëindiging vanuit werkgever dient er, behalve als er gronden zijn voor verwijtbaarheid, transitievergoeding betaald te worden. Lees in deze blog meer over de berekening van de transitievergoeding.

Bij een vaststellingsovereenkomst spreek je vaak een beëindigingsvergoeding af. Een exitgesprek en een getuigschrift is een fantastische HR tool om inzicht te krijgen in jouw organisatie en om binding te houden met ex-werknemers. Er zijn tevens vaak nog een aantal bedingen welke na het beëindigen van het dienstverband nog doorlopen: onder andere het arbeidsongeschiktheidsbeding en concurrentie/relatie/geheimhoudingsbeding. Het is verstandig om hier goed zicht op te blijven behouden.

Meer weten?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang wekelijks informatieve en inspirerende e-mails!

New call-to-action

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

Post comment

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.