Blogs over HR

outplacement

Wat is outplacement?

De letterlijke betekenis van outplacement is dat een werknemer die ontslag neemt of ontslagen wordt, begeleiding krijgt in het traject om een nieuwe baan te vinden. Organisaties groeien en veranderen. Hierdoor ontstaan er soms personele wisselingen die niet te voorkomen zijn. Dit kan ervoor zorgen dat een werknemer zijn of haar functie niet meer binnen…