Maak werk van verzuim!

ArbodienstVerzuim

Als arbodienst merken we de gevolgen van een steeds sneller veranderende wereld. We worden geconfronteerd met een schrikbarende snelle stijging van psychische klachten, een forse toename van het algemene cijfer van verzuim (gerekend van voor de covid periode is dat +30 > 50% afhankelijk van de branche). Maar we zien ook langere verzuimperioden. Mensen blijven dus langer thuis voor ze weer aan de slag gaan (+ 5 >7 dagen). En een alsmaar oplopend tekort aan bedrijfsartsen door uitstroom als gevolg van vergrijzing en minimale instroom.

De wereldorde is in crisis

Binnenlandse onrust als de toeslagen affaire, ingrijpende boerenprotesten, energiecrisis, klimaatcrisis, oorlog in Oekraïne, vluchtelingenstromen, huizencrisis en covid besmettingen die maar niet willen wijken en zoals verwacht weer zullen oplopen. Een steeds grotere groep lijkt niet meer financieel te kunnen rond komen, en de politiek is kennelijk niet meer in staat hier grip op te krijgen. Zaken die mensen zorgen baren terwijl ze hier zelf niet of nauwelijks invloed op uit kunnen uitoefenen. Enorme personeelstekorten hebben een grote impact op de werkvloer. Werkdruk is hoog en loopt op, terwijl stress, spanningen en onzekerheid mensen te pakken nemen. Onder deze omstandigheden is er niet veel voor nodig om het werkklimaat te laten veranderen in een ‘ieder voor zich’, samen met frustratie, boosheid, ontevredenheid, onverschilligheid of exit. Smijten met meer loon en bonussen lost dit niet op. Dat heeft het al decennia niet gedaan zo blijkt al jaren uit evenzovele onderzoeken. Een rechtvaardig en passend salaris is vanzelfsprekend. En je mag er ook nog ruimhartig in zijn. Maar je kunt bovenstaande problemen nu eenmaal niet afkopen. Salarissen die door het dak gaan zullen de organisatie vroeg of laat opbreken zodra zij onder economische druk komen te staan. Financiële verhoudingen zijn dan uit het lood en kun je niet meer naar beneden bijstellen. Personeelskosten kunnen dan de dominante molensteen worden die een bedrijf doen struikelen om vervolgens niet meer op te staan. Maar het meest treurige hiervan is dat we het echte probleem nog levensgroot op ons bord hebben liggen.

De mens versus werk en organisatie

Werkgeluk zit in vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen. Je gekend en erkent weten. Je kunnen ontwikkelen. Tijd krijgen om te leren en te groeien in je rollen en verantwoordelijkheid binnen je team en organisatie. Perspectief zien en kansen krijgen. Je verbonden voelen met collega’s. Eenheid in al die verscheidenheid voelen en ervaren. Je faalt niet als je een fout maakt. Het is een onderdeel van jouw leerproces. Het woord schuld is geschrapt uit het vocabulaire van de organisatie. Er is geen hiërarchie in termen van macht en meer en minder. De verantwoordelijkheden zijn alleen anders en verschillend. Die erkennen we van elkaar. Uiteindelijk zijn we allemaal gelijk maar hebben andere verantwoordelijkheden. Er zijn veilige grenzen. Niemand hoeft op z’n hoede te zijn voor wie of wat dan ook. Leiderschap is dienend en maakt zich beschikbaar om het beste van mensen te verbinden aan elkaar en aan de organisatie.

Samen het verschil maken

We erkennen de expertise en talenten van elkaar. Ook weten we zelf waar we goed in zijn. Maar ook waar dat niet het geval is en zijn daar transparant en eerlijk over. We streven niet naar een management functie of andere promotie als dit niet past bij wie wij zijn en wat wij kunnen. Of nog niet kunnen. We zien om naar elkaar en helpen als iemand achter blijft. Oog hebben voor elkaar en weten wanneer iemand een beetje hulp of een steuntje in de rug kan gebruiken. En als we naar huis gaan laten we elkaar los om te kunnen zijn wie we willen zijn voor hen die thuis op ons wachten. We claimen elkaar niet buiten werktijd, maar gunnen elkaar de ontspanning die we nodig hebben om even uit te checken. Om te helen en te recreëren. Om vervolgens weer met zin en nieuwe energie de volgende dag samen weer het verschil te maken. Zowel intern als extern richting klanten.

Het oogmerk van elke onderneming is winst maken om bestaansrecht te borgen. We zijn dus prestatie- en doelen gericht. Maar erkennen dat doelen alleen bereikt kunnen worden als we elke dag allereerst bereid zijn om te leren en te ontwikkelen binnen onze talenten en mogelijkheden. Prestaties en behaalde doelen zijn dan vervolgens het natuurlijke en vanzelfsprekende resultaat. Gewenste persoonlijke- en organisatieveranderingen zijn geen quick-fix. Er bestaan geen snelle oplossingen voor gedragsveranderingen of grote en complexe vraagstukken. Als gewenste veranderingen en doelen gekoppeld worden aan een ‘snelkookpan’, creëer je uiteindelijk een uitgeputte, gefrustreerde organisatie die met lege handen staat en hebben weer niet bereikt wat we ons zo stellig hadden voorgenomen. Complexiteit bestaat uit kleine stukjes eenvoud. Stel haalbare doelen en herhaal dat. Zo kun je elke dag stukjes berg beklimmen en uiteindelijk succesvol slagen. Erken de tijd die daarvoor nodig is. Dát zal je uiteindelijk doen versnellen. Het vliegwiel effect is dan het cadeau wat de organisatie ontvangt.

Werkgeluk

Balans en weerbaarheid

De wereld verandert, dus mensen veranderen. De weerbaarheid van die mens is inmiddels vaak kwetsbaar en broos. Niet iedereen kan dealen wat als een tsunami soms op mensen afkomt. Zowel in het privé als zakelijke domein en in de context van een wereld vol tumult. Wat we wel kunnen is dit erkennen en ons bewust zijn dat het tijd is voor arbodienstverlening van een andere soort. De vraagstukken van vandaag zijn volstrekt anders dan wat achter ons ligt. Oud denken geeft geen oplossingen voor nieuwe problemen in volstrekt andere omstandigheden. In veruit de meeste gevallen zijn mensen niet ziek, maar boos, moe, verdrietig, gefrustreerd, bang en angstig en voelen dat ze de aansluiting met hun werk dreigen te verliezen.
Spanningen op het werk én privé – om allerlei redenen – zijn als een sluipmoordenaar die uiteindelijk wint. Als we dit eerder en beter leren begrijpen – en er samen iets aan doen, zal dat er voor zorgen dat we groeien naar een gezonde balans in werk en privé die mensen weerbaarder maakt.

Voorkomen is beter dan genezen

Als arbodienst maken we ons klaar om snel en adequaat vroegtijdig samen met het management signalen te detecteren die er op wijzen dat iemand wat hulp kan gebruiken. Het management opleiden en trainen om hier oog voor te hebben en te krijgen is geen rocket science. In een paar korte sessies kun je snel de handvaten en tools je eigen maken die hiervoor nodig zijn. Samen kunnen we dan vroegtijdig herstellen wat dreigt te escaleren. Er moet vrije toegang komen (is al wettelijk geregeld) voor werknemers die liever rechtstreeks contact opnemen met de interne vertrouwenspersoon of arbodienst. Laten we eventuele (psychologische) belemmeringen wegnemen. Niemand is hier nu bij gebaat als hier nog drempels worden ervaren. De interne (goed opgeleide) vertrouwenspersoon is belangrijk. Maar daarnaast moet er de mogelijkheid zijn de externe ervaren professionele vertrouwenspersoon van de arbodienst te benaderen. Geef mensen ruimte om te kiezen welke route voor hen drempelverlagend is. Het beste wat ons kan overkomen is dat mensen zich vrij voelen om ‘help me’ te roepen als het nodig is aan diegene waar zij zich vertrouwd bij voelen. Heb de moed als organisatie en management te erkennen – als hier sprake van is – dat misschien de cultuur, gedrag en werkklimaat nou niet de best ontwikkelde is. Ga na waar het schuurt en misschien wel schadelijk uitwerkt op mensen. Er valt zoveel te winnen dit te erkennen en op te lossen. Bevraag ons, spar met ons, laten we spreken met elkaar om te zien waar wij kunnen helpen en bijdragen om dit om te buigen. We kunnen het met elkaar niet verantwoorden dat we destructieve gewoonten en gedragingen binnen een organisatie laten bestaan. Die prijs die we daarvoor uiteindelijk moeten betalen is veel te hoog!

Verzuim… maak er werk van

We pleiten al jaren voor een andere mindset. In veel hoofden wordt verzuim nog vaak direct gekoppeld aan een bedrijfsarts. Echt, we hebben geweldige bedrijfsartsen beschikbaar. Maar ze zijn een schakel in de ketting. Niet de ketting zelf. Professionele, ervaren en hoogopgeleide casemanagers zijn de spin in het web bij verzuim tussen werknemer, werkgever en de bedrijfsarts. Bij verzuim is het nu juist de ervaren casemanager, die door het stellen van de juiste vragen, goed te luisteren en te begrijpen, weet wat de best denkbare next step is in het re-integratieproces. Al of niet na ruggespraak met onze stafarts. We bereiken zo snelheid in het proces, de best mogelijke kwaliteit en kostenbeheersing. En we belasten de schaarse bedrijfsarts niet onnodig. De praktijk leert, hoe langer het verzuim duurt, zonder adequate re-integratie- stappen, we recht evenredig – en vaak langer – de weg terug moet afleggen naar herstel. Daarbij komt nog dat als het verzuim te lang duurt, we op kruispunten terecht komen waarbij je moet vrezen dat het nog maar de vraag is of we met elkaar nog grip kunnen krijgen en houden op dit proces. Dan wel dat we de werknemer dreigen te verliezen in het ‘zwarte gat’ van langdurig en uitzichtloos verzuim, waar niemand hem of haar nog lijkt te kunnen bereiken.

Casemanager

Samenwerking van een andere soort

Om echt het verschil te maken in gezondheid en verzuim is kiezen voor een nieuwe en andere soort samenwerking het beste antwoord. Met welke arbodienst je ook bent verbonden: neem geen genoegen met minder. Je kunt het jezelf gewoon niet veroorloven. De tijd dat we konden vertrouwen op de automatische arbo- piloot bij re-integratie is echt voorbij en was al nooit de beste optie. Maar nu al helemaal niet!

Als kennisorganisatie zijn wijzelf meer dan alleen een arbodienst. Als geen ander weten we dat HR vraagstukken, arbeid- en sociaal -rechtelijke kwesties complex zijn. Ook de financiële aspecten van verzuim hebben aandacht nodig om de juiste keuzes te maken. Deze disciplines zijn – in meer of mindere mate – altijd verbonden met ziekte en verzuim. Als we die negeren zijn we water naar de zee aan het dragen en blijven we varen met een lekke boot. Dus…heb je vragen, wil je meer weten, wil je sparren of kennis maken? Neem contact op… we zijn er voor je.

Meer weten?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang wekelijks informatieve en inspirerende e-mails!

New call-to-action

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

1 Reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.