Veiligheid op de werkvloer

5 veiligheidstips die risico’s elimineren

Elke onderneming loopt risico’s die de veiligheid en gezondheid raken. Niet voor niets is bij wet (Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet, Arbowet) de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) ontstaan ter bevordering van veilig en gezond werken. Als werkgever is het een verantwoordelijkheid te laten onderzoeken of het werk eventueel gevaar of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van jouw…

Lees verder!