Wat doet een Arbo arts?

Arbodienstarbo arts

Vitale, gezonde en gelukkige werknemers maken het verschil in elke organisatie. Het creëren van een veilige werkomgeving draagt hieraan bij. Maar zelfs als alle arbeidsomstandigheden goed geborgd zijn, worden werknemers soms ziek. Dan is het belangrijk om te zorgen voor een goede begeleiding samen met een arbo arts of bedrijfsarts, maar doe je dat zelf of besteed je dat uit?

Arbodienst

Volgens de Arbowet zijn werkgevers verplicht een contract te hebben met een arbodienst verlener of met een bedrijfsarts. Vaak kun je bij een arbodienst kiezen uit meerdere contractsoorten. De Arbowet schrijft voor dat het hebben van een basiscontract in ieder geval verplicht is. Een dergelijk contract moet voldoen aan vier punten:

  1. Er staat beschreven bij welke taken u zich laat ondersteunen door de arbodienst en hierin zijn in ieder geval verzuimbegeleiding, de RI&E, PMO’s en aanstellingskeuringen meegenomen;
  2. De belangrijke bepalingen rondom de inzet van de bedrijfsarts staat beschreven, zoals toegang tot een open spreekuur, het bezoeken van de werkplek en het aanvragen van een second opinion;
  3. Er staat beschreven hoe het overleg tussen de bedrijfsarts, de OR en de preventiemedewerker is geregeld;
  4. De klachtenprocedure is hierin opgenomen.

Wanneer jij als werkgever een contract hebt met een gecertificeerde arbodienst – zoals ZAKENWIJZER is – ben je waarschijnlijk in het bezit van een basiscontract.

Bedrijfsarts of arbo arts?

Deze twee termen worden in de praktijk nog wel eens door elkaar gehaald. Velen hebben het idee dat deze twee termen dan ook dezelfde betekenis hebben, maar dat is niet zo. Een bedrijfsarts heeft een opleiding tot basisarts gevolgd en zich vervolgens gespecialiseerd in dit vakgebied – bedrijfsgeneeskunde. De titel bedrijfsarts is een beschermde titel. Hij of zij staat ook geregistreerd in het BIG-register als medisch specialist.

Een arbo arts werkt voor de arbodienst en heeft ook de opleiding tot basisarts gevolgd, maar heeft zich niet gespecialiseerd tot bedrijfsarts. Hij of zij werkt onder het toezicht (taakdelegatie) van een bedrijfsarts. De arbo arts mag alleen onder supervisie van de bedrijfsarts hetzelfde werk uitvoeren. Beide zijn zij verantwoordelijk voor de begeleiding van zieke werknemers.

Preventiemedewerker

Tenslotte schrijft de Arbowet voor dat organisaties een preventiemedewerker moeten aanstellen. Deze medewerker zorgt voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid van de werknemers binnen een bedrijf. Bij organisaties met minder dan 25 man personeel mag de eigenaar/directeur deze functie bekleden. Is de organisatie groter dan 25 man, dient iemand anders binnen de organisatie hiervoor aangesteld te worden.

Een preventiemedewerker zorgt voor de dagelijkse gezondheid en vooral veiligheid binnen het bedrijf. Deze medewerker mag niet extern ingehuurd worden en moet werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst. Bij ZAKENWIJZER leiden wij jou al binnen 1 dag op tot preventiemedewerker. Klik hier voor meer informatie.

Verzuimbegeleiding

Op het moment dat een werknemer zich ziek meldt op het werk, wordt deze melding doorgegeven aan de arbodienst. Afhankelijk van het contract wat er met de arbodienst verlener overeengekomen is, wordt vanaf dat moment de ziekmelding ‘gevolgd’. Mogelijk komt op een bepaald moment ook de arbo arts of de bedrijfsarts in beeld.

In de praktijk- en uit verscheidene onderzoeken blijkt dat verzuim lang niet altijd een medische oorzaak heeft. Het kan zijn dat een werknemer niet alleen medische klachten ervaart, maar er ook andere factoren meespelen. Of sterker nog; er geen medische oorzaak is wat heeft geleid tot de ziekmelding. Soms zijn we niet ziek, maar hebben we te maken met een lastige privé situatie, hebben we problemen op de werkvloer of zijn we boos.

Om hier op de juiste manier mee om te gaan, is het van belang dat hier voldoende aandacht aan wordt besteed. Heb je daar zelf geen tijd voor? Besteed het dan uit!

Meer dan een ARBO dienst

Het komt niet zelden voor dat er twijfels bestaan of ontstaan bij een ziekmelding van een werknemer. Heel logisch als we bedenken dat verzuim lang niet altijd alleen een medische oorzaak heeft.

Als (langdurig)verzuim wordt verklaard door ziekte, is het aan de bedrijfsarts om het verdere proces te bepalen. Er wordt dan samen met de werkgever en werknemer een plan van aanpak opgesteld en vervolgens ook opgevolgd. Maar als het verzuim niet (geheel) wordt verklaard door ziekte moet er gekeken worden wat wel het verzuim veroorzaakt. In de meeste gevallen is dan het voeren van het échte gesprek nodig.

ZAKENWIJZER is niet alleen een gecertificeerde arbodienst, maar daarnaast bieden we ook diensten aan als: coaching, training, HR- of juridisch advies of bijvoorbeeld mediation. Zo kunnen wij het echte probleem oplossen en heb jij alle kennis onder één dak. Op die manier werken we in de volle breedte aan gezonde, vitale en veilige organisaties. Laten we samen bouwen aan een gezonde organisatie waar werknemers tot hun recht komen en met plezier werken!

Volg ZAKENWIJZER op LinkedIn en blijf op de hoogte

Meer weten?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang wekelijks informatieve en inspirerende e-mails!

New call-to-action

Geef een antwoord

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

1 Reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.