Veelgestelde vragen

Inloggen

Hoe kan ik inloggen in mijn dossier? (werknemer)

Dit kan via de website of via de link in het mailcontact. Op de website kies je voor inloggen, inloggen in ‘mijn dossier’. De eerste keer moet je jouw account instellen. Je begint dan bij wachtwoord vergeten. Hierna voer je jouw mailadres en geboortedatum in. Nu ontvang je een mail met een link om jouw wachtwoord in te stellen. Wees geduldig, het kan een paar minuten duren voordat je deze mail binnen krijgt. Na het instellen van jouw wachtwoord kun je na het inloggen jouw tweefactor verificatie instellen. Je kunt kiezen voor SMS en Google authenticator. Na deze keuze ontvang je een token via sms of via de Google authenticator-app. Deze zal iedere keer dat je inlogt anders zijn, je wachtwoord blijft hetzelfde.

Hoe kan ik inloggen in het verzuimportaal? (werkgever)

Dit kan via de website. Kies voor inloggen, inloggen in ‘het portaal’. Voer jouw gebruikersnaam en wachtwoord in, deze heb je reeds van ons ontvangen. De eerste keer moet je jouw tweefactor verificatie instellen. Je kunt kiezen voor SMS en Google authenticator. Na deze keuze ontvang je een token via sms of via de Google authenticator-app. Deze zal iedere keer dat je inlogt anders zijn, je wachtwoord blijft hetzelfde.

Hoe kan ik spreekuur verslagen bekijken?

Deze kun je terugvinden in jouw eigen dossier, onder het kopje documenten.

Ik heb geen wachtwoord ontvangen, wat nu?

Neem dan contact met ons op via 088-5056000 of via arbo@zakenwijzer.nl

Algemeen

Ik wil mijn afspraak bij de bedrijfsarts wijzigen, kan dat?

Ja dit kan. Echter hebben wij wel toestemming van uw werkgever nodig. Dit mag mondeling via de telefoon of schriftelijk via de mail. Tevens hebben wij dit ook in de afspraakbevestiging vermeld.

Kan ik ook bij jullie terecht voor een rijbewijskeuring?

Ja, hiervoor kan je bij ons een afspraak inplannen. ZAKENWIJZER heeft keuringslocaties door het hele land beschikbaar. Waaronder ook op ons kantoor in Ridderkerk. Zie onderstaand stappenplan om een afspraak te maken:

 1. Allereerst is er een gezondheidsverklaring nodig. Deze kan aangevraagd worden via de website van het CBR (nl).
 2. Vervolgens wordt er gevraagd om een vragenlijst in te vullen en na betaling aan het CBR ontvang je binnen een week bericht.
 3. Het CBR stuurt een brief met daarin verdere uitleg en je ontvangt een leeg keuringsverslag. Bovenaan dit keuringsverslag staat een ZD-code vermeld*.
 4. Zodra je het keuringsverslag met de ZD-code hebt ontvangen, kun je bij ons een afspraak maken voor de rijbewijskeuring. Neem hiervoor contact op met onze planning: via 088 5056020 of arbo@zakenwijzer.nl.

Wat voor keuringen doen jullie?

Bij ZAKENWIJZER kan je terecht voor onderstaande keuringen. Heb je specifieke wensen die hieronder niet vermeld staan? Laat het ons weten!

 • Diverse medische keuringen (Periodiek Medisch Onderzoek)
 • Rijbewijskeuringen
 • Taxipas-keuring
 • Chauffeurskeuring/kraanmachinekeuring
 • Chauffeurskeuring 40-
 • Chauffeurskeuring 40+
 • Chauffeur + CBR 40-
 • Chauffeur + CBR 40+
 • Aanstellingskeuring/intredekeuring chauffeur
 • Bodemsaneringskeuring type A of B
 • Bodemsaneringskeuring type C
 • Offshore keuring basis
 • Offshore keuring
 • Asbestkeuring
 • Bodemkeuring A t/m C, met en zonder asbest

Kan ik een ruimte bij jullie huren?

Ja, ZAKENWIJZER beschikt over full service en klimaat geregelde werkplekken en kantoorruimtes. Maar ook boardrooms, vergader- en presentatie zalen. Bovendien zijn alle technologische faciliteiten en services aanwezig. Inclusief een werkcafé en ruime parkeerplaatsen. Wil je dus tijdelijk of voor een langere periode een werkplek, kantoorruimte, vergader of presentatiezaal huren in de buurt van Ridderkerk? De mogelijkheden zijn eindeloos, naar wens en ook op maat af te spreken.

Arbodienst

Is een arbodienst wettelijk verplicht?

Ja, het werken met een arbodienst is verplicht. Werkgevers zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun werknemers veilig en gezond kunnen werken. Wat dit precies betekent staat in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling. Om deze wetten nauwkeurig na te leven moet iedere werkgever een arbobeleid voeren.

Wanneer moet ik naar de bedrijfsarts?

Op het moment dat je als persoon je werkzaamheden niet voldoende kunt uitvoeren en verzuimt, geeft je werkgever dit door aan ons als arbodienst. Wij zullen vervolgens contact opnemen met de desbetreffende persoon om vervolgstappen te bepalen. Afhankelijk van de ernst en duur van de klachten plannen wij een spreekuur met één van onze bedrijfsartsen in.

Wat doet een bedrijfsarts?

Een bedrijfsarts adviseert op het gebied van werk en gezondheid om personen gezond aan het werk te krijgen en houden. Daarbij probeert een bedrijfsarts een verzuimend persoon weer op een verantwoorde manier (stapsgewijs of met alternatief werk) aan het werk te krijgen. Bedrijven kunnen een bedrijfsarts inschakelen voor advies bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden.

Welke gegevens deelt de bedrijfsarts met mijn werkgever?

Er zijn een aantal zaken die de bedrijfsarts met de werkgever van desbetreffend persoon mag delen:

 • Advies uitbrengen over welke werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden en voor welke tijd.
 • Werkgever informeren over welke therapieën gevolgd worden en of deze succesvol zijn of dat er iets anders geprobeerd moet worden.
 • Aangeven of er vanuit beide kanten genoeg wordt gedaan aan re-integratie.

Mag ik ervoor kiezen om behandeld te worden door een andere bedrijfsarts?

Nee, de werkgever heeft gekozen voor een arbodienst en bepaalt daarmee in feite ook met welke bedrijfsarts zieken te maken krijgen. De werknemer kan hier echter wel altijd om vragen, maar aan dit verzoek hoeft geen gehoor te worden gegeven.

Mag ik om een second opinion vragen als ik het er niet mee eens ben?

Alleen werknemers mogen een second opinion aanvragen op het moment dat zij het niet eens zijn met een besluit. Deze aanvraag wordt gedaan bij de bedrijfsarts en deze mag niet geweigerd worden, tenzij hier zwaarwegende argumenten voor zijn.

Wat is een arbeidsdeskundig onderzoek?

Een arbeidsdeskundig onderzoek is een onderzoek naar de werksituatie van een zieke of arbeidsongeschikte werknemer. Dit onderzoek wordt gedaan door een arbeidsdeskundige.

Op die manier krijgt de arbeidsdeskundige inzicht in de mogelijkheden, de beperkingen, de geschiktheid van de werkplek en de rest-verdiencapaciteit van de medewerker.

Wat houdt spoor 2 in?

Een 2e spoor traject is een traject waarin de werknemer professioneel wordt begeleid bij het vinden van (betaald) werk buiten de organisatie.

Moet ik het melden als ik ziek wordt tijdens mijn vakantie?

Ja, op het moment dat je ziek bent tijdens een vakantieperiode moet je dit zo snel mogelijk melden bij de werkgever. Daarbij is het van belang dat je bereikbaar blijft en je weer beter meldt op het moment dat je daadwerkelijk ook weer beter bent.

Ik word gepest op het werk, wat kan ik doen?

Op het moment dat de situatie van pesten op het werk zich voordoet kan een persoon zich wenden tot de vertrouwenspersoon, preventiemedewerker, de ondernemingsraad (OR), P&O medewerker, vakbond of bedrijfsarts van het bedrijf. Mocht het niet lukken binnen de organisatie, roep dan externe hulp in.

Ik wil direct contact opnemen met de arts, kan dat?

Nee, artsen werken met een eigen agenda. Wil je contact opnemen met de arts dan kan dat via jouw casemanager.

Waar moet je als bedrijf aan voldoen om een goed arbobeleid te voeren?

Er zijn een aantal onderdelen waar je aan moet voldoen. Wil je weten welke dit zijn? Download onze gratis checklist!

Wat is een burn-out precies?

Op het moment dat je te lang last blijft houden van stress en het lichaam zich hier niet van kan herstellen is het goed mogelijk dat je een burn-out kunt krijgen. Op dat moment zijn je reserves op en je lichaam en geest uitgeput. Je voelt je letterlijk opgebrand. In veel gevallen wordt een burn-out opgelopen op het werk. Echter kan dit ook een gevolg zijn van spanningen in de privésfeer.

HR/Juridisch

Wat doet een HR adviseur?

Een HR adviseur richt zich op het adviseren van het management van een organisatie op het gebied van personeelszaken. Hier vallen verschillende taken/facetten van personeelsmanagement onder.

Wat is personeelsmanagement?

Human Resource Management, of HRM, is de praktijk van het managen van mensen om betere prestaties te bereiken. Het gaat om het optimaliseren van de bedrijfsprestaties door een beter beheer van human resources.

Wat is een Human Resources?

Human Resources zijn alle mensen die in een of andere hoedanigheid werken voor of bijdragen aan een organisatie. Deze mensen kunnen (fulltime) werknemers, aannemers, freelancers of andere tijdelijke krachten zijn.

Wat zijn de basisprincipes van Human Resource Management?

Werving & selectie, prestatiebeheer, leren & ontwikkeling, opvolgingsplanning, compensatie en voordelen, Human Resources-informatiesystemen en HR-gegevens en -analyses worden beschouwd als hoekstenen van effectief HRM.

Wat doet een recruiter?

Een recruiter gaat op zoek naar een match tussen de vraag en aanbodzijde op de arbeidsmarkt. De recruiter werft en selecteert personeel om de vacatures binnen een organisatie in te vullen met de beste kandidaten. Daarbij dient de recruiter een kandidaat een functie te bieden op basis van zijn of haar kennis, competenties, interesses en ambities.

Hoeveel vakantiedagen heb ik recht op?

Iedere werknemer heeft recht op 4 werkweken vakantie per jaar. Werk jij 32 uur per week? Dan heb je recht op 128 uur vakantie.

Is het hebben van een ondernemingsraad (OR) verplicht?

Voor bedrijven met 50 medewerkers of meer is een ondernemingsraad (OR) verplicht.

Wat houdt de WAB in?

WAB staat voor Wet Arbeidsmarkt in Balans en is op 1 januari 2020 van start gegaan. Deze wet moet vast personeel aantrekkelijker maken voor werkgevers.

Hoeveel tijdelijke contracten mag je krijgen?

Je mag 3 tijdelijke contracten krijgen in maximaal 3 jaar tijd.

Mag je zonder reden ontslagen worden?

Dit is case-afhankelijk. Neem contact met ons op om hierover in gesprek te gaan.

Hoeveel transitievergoeding ontvang ik?

Dit is case-afhankelijk. Neem contact met ons op om hierover in gesprek te gaan.

Wanneer wordt mediation ingezet?

Mediation wordt ingezet op het moment dat de arbeidsrelatie tussen een werkgever en zijn medewerker of de relatie tussen medewerkers onderling ernstig verstoord is. De betrokken partijen worden door de mediator uitgenodigd om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Vanuit de praktijk blijkt dat er voor de meeste geschillen een oplossing bestaat die voor beide partijen aanvaardbaar is.

Wat is AVG?

De Algemene verordening gegevensbescherming is een Europese verordening die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese Unie standaardiseert. In deze wet wordt bepaald hoe en wanneer persoonsgegevens mogen worden verwerkt, en welke rechten natuurlijke personen hebben met betrekking tot hun gegevens.

Wat betekent onboarding?

Onboarding is het proces van begeleiding van een nieuwe medewerker vanaf de werving tot het moment dat diegene ingewerkt is.

Commercieel

Wat is online marketing?

Online marketing is het promoten van je product of dienst via het internet. Online marketing werkt door potentiële klanten naar je website te lokken en hen vervolgens aan te moedigen om een product of dienst af te nemen. Het is belangrijk om van tevoren goed na te denken over wie en wat je wilt bereiken. Dan kan je gericht content inzetten om dat doel te behalen.

Wat zijn kenmerken van een goede website?

Een goede website beschikt tenminste over de volgende punten:

 • Goede vindbaarheid
 • Snelle laadtijden
 • Goede beveiliging
 • Heeft een functioneel en responsive design
 • Heeft een duidelijk doel
 • Gebruiksvriendelijk

Wat betekent SEO?

SEO (Search Engine Optimization) is in feite alles wat je doet om ervoor te zorgen dat je website zo hoog mogelijk getoond wordt in de organische zoekresultaten (niet-betaalde) van zoekmachines zoals bijvoorbeeld Google en Bing.

Wat zijn de belangrijkste aspecten van SEO?

Het SEO principe draait om 4 belangrijke aspecten:

 • Techniek (code en programmatuur van de website)
 • UX (User Experience; hoe ervaart de klant zijn bezoek)
 • Linkbuilding (Als de buitenwereld over jou spreekt, beschouwt Google je als relevant)
 • Content (Dagelijks/wekelijks nieuwe aanvoer van content met de juiste zoekwoorden zorgt voor een stijging van de online vindbaarheid)

Waarom is content belangrijk?

Hoe meer informatie (content) je deelt, hoe meer ‘voer’ er voor zoekmachines is om mee te werken. Als deze content goed aansluit bij de wensen en vragen van jouw klanten, dan zal je sneller hogere posities bij zoekresultaten behalen en dus sneller gevonden worden. 

Wat is een Call-To-Action?

Een Call-To-Action (CTA) is letterlijk vertaald een oproep tot actie. Deze oproep gaat gepaard met een stukje tekst of een afbeelding die de gebruiker vraagt om een handeling uit te voeren. De actie die je deze gebruiker wilt laten maken kan van alles zijn: van inschrijven op een nieuwsbrief tot het aanvragen van een offerte. Veelvoorkomende CTA’s hierbij zijn dan ook knoppen en teksten zoals ”schrijf je hier in”, ”neem contact op” enzovoorts.

Wat is linkbuilding?

Linkbuilding is het verkrijgen van relevante linkjes van andere webpagina’s die verwijzen naar jouw eigen website. Het doel van linkbuilding is om meer bezoekers op je website te krijgen. Daarnaast is linkbuilding van essentieel belang om goed gevonden te worden binnen Google. De linkjes op andere webpagina’s die naar jouw website leiden worden gezien als stemmen. Hoe meer kwalitatieve stemmen, hoe beter de waardering en des te hoger de positie van jouw website ten opzichte van websites met weinig backlinks.

Wat is een zoekwoorden onderzoek?

Een zoekwoorden onderzoek is één van de eerste stappen die je neemt bij het bepalen van jouw SEO strategie. Bij een zoekwoorden onderzoek kom je te weten welke woorden personen gebruiken als zij binnen een zoekmachine op zoek gaan naar producten en/of diensten uit de branche. Het doel van dit onderzoek is om tot een focus-lijst van zoekwoorden te komen die voor jouw website het meest geschikt zijn om te optimaliseren. Met dit optimaliseren verbeter jij de positie van jouw website bij een dergelijke zoekopdracht.

Wat betekent koude acquisitie?

Koude acquisitie is het ongevraagd benaderen van particulieren of bedrijven zonder dat (mogelijke) koper en verkoper elkaar kennen. Het doel van koude acquisitie is om als verkoper een product of dienst te verkopen aan de andere partij.