Carrièrewaarden

Deze test laat duidelijk zien welk type werk de test kandidaat als motiverend ervaart en wat niet. In deze test worden vier verschillende soorten carrièrewaarden behandeld.

  1. Primaire motivatoren

Primaire motivatoren zijn het belangrijkste. Deze elementen moeten vooral in het werk van de test kandidaat voorkomen om gemotiveerd te kunnen worden. Wanneer deze onvoldoende aan bod komen, dan kan de test kandidaat gedemotiveerd raken. In dat geval past dan niet in het plaatje van de test kandidaat.

  1. Secundaire motivatoren

Daarnaast zijn secundaire motivatoren ook van groot belang. Deze motivatoren geven een extra kleuring aan het type functie dat leuk wordt gevonden. Ze geven echter wel minder energie dan de primaire motivatoren. Vaak geven deze motivatoren bepaalde randvoorwaarden aan die belangrijk zijn voor de test kandidaat.

  1. Neutrale motivatoren

De neutrale motivatoren zijn niet noodzakelijk voor de kandidaat. De kandidaat zou geruime tijd zonder deze motivatoren kunnen zonder dat hij of zij hiervan gedemotiveerd raakt.

  1. Demotivatoren

Met de motivatoren wil je test kandidaat niets te maken hebben! De kandidaat heeft er eerder moeite mee dan dat het energie oplevert. Hij of zij wil deze dan ook zoveel mogelijk uit de weg gaan.

Meer informatie

Wil je meer informatie over deze test of heb je vragen? Bel ons via 088-5056000.