Leiderschapsstijlen

Het leiden en aansturen van een team vraagt om specifieke competenties op het gebied van leiderschap. Deze test beschrijft hoe de test kandidaat zichzelf ervaart als leider van een team. We maken inzichtelijk wat zijn of haar motivatie is, wat de kwaliteiten zijn en wat de persoon in de praktijk hiervan laat zien. De vragenlijst is gebaseerd op dertien verschillende competenties die cruciaal zijn voor het effectief kunnen leiden en aansturen van een team.

Deze dertien competenties komen voort uit managementliteratuur en wetenschappelijk onderzoek dat gericht is op de effectiviteit van teamleiders. We testen hoe vaak de test kandidaat deze competentie inzet, hoe leuk hij of zij het vindt en hoe goed of de test kandidaat deze competentie inzet.

Meer informatie

Wil je meer informatie over deze test of heb je vragen? Bel ons via 088-5056000.