Toelichting offerte Scenariogesprek

Scenariogesprek
ZAKENWIJZER voert regelmatig ‘scenariogesprekken’ met zieke werknemers. Deze gesprekken vinden vaak plaats tussen de 42e week en het 1e jaar; op dat moment dreigt de situatie ernstig te worden en dit heeft consequenties. Wat deze consequenties zijn, zullen wij dan toelichten in een gesprek met werknemer.

Doel gesprek
Voor werkgever geldt vaak het doel dat zij werknemers met een dergelijk gesprek aan het denken willen zetten; wil werknemer de consequenties dragen die horen bij langdurig verzuim? Vaak werkt dit gesprek als een goed ‘opschudmoment’. Tevens geeft het de werkgever de gelegenheid om het dossier te laten ‘checken’ om een loonsanctie (van een jaarsalaris!) te voorkomen.

Maar… misschien nog het allerbelangrijkste: het geeft de werkgever een indruk van de mogelijke consequenties voor WGA instroom. Deze kosten kunnen oplopen tot meer dan € 250.000,–! Je wilt als werkgever van tevoren weten of je deze kosten mogelijk zult moeten betalen. En mocht deze kans groot zijn, wat kun je als werkgever doen om dit te voorkomen?!

Hoe ziet ons advies eruit?

  • Een overzicht van (globale) uitkeringsscenario’s voor een werknemer indien deze na 2 jaar arbeidsongeschiktheid nog niet kan hervatten in het eigen werk. Welke             mogelijkheden zijn er (WW, WGA, IVA) en wat betekent dit voor het inkomen van de werknemer?
  • We geven de werkgever een indicatie van de globale kosten voor het verzuim (in het 1e en 2e jaar van ziekte en de 10 jaar daarna indien er instroom is in de WGA).
  • Een gesprek met werkgever en werknemer om deze scenario’s toe te lichten.

Werkwijze gesprek
Wij nodigen werknemer uit voor een gesprek met een van onze casemanagers. Het gesprek duurt meestal ca. 1,5 uur. Indien gewenst, sluit werkgever ook aan bij dit gesprek om de uitkomsten met elkaar door te nemen. Naderhand zullen wij een kort verslag maken van het gesprek en afstemmen welke vervolgacties er genomen dienen te worden.