Toelichting offerte intake spoor II

Aanleiding intakegesprek spoor 2
U heeft samen met uw werknemer en (bedrijfs)arts (en wellicht ook met de arbeidsdeskundige) geconstateerd dat duurzame terugkeer naar de eigen werkplek (binnen korte termijn) niet mogelijk is. In dit geval is het noodzakelijk om een re-integratietraject tweede spoor in te zetten.

Wat is nu re-integratie 1e spoor en wat is 2e spoor?
1e spoor re-integratie is terugkeer naar het eigen werk. In dit geval is dit niet mogelijk, of in elk geval niet op korte termijn mogelijk.

Wet Verbetering Poortwachter is in het leven geroepen om zoveel mogelijk in te zetten op terugkeer naar werk en het kijken naar mogelijkheden (i.p.v. de beperkingen). Daarom is het belangrijk om altijd goed te onderzoeken of terugkeer naar eigen werk mogelijk is (1e spoor) en als dat niet lukt, naar ander werk buiten de eigen organisatie (2e spoor). In sommige gevallen is het nog niet uit te sluiten dat het 1e spoor niet meer mogelijk is. In dat geval volgt een tweesporen beleid (spoor 1 en spoor 2 lopen parallel aan elkaar).

Wanneer zet ik re-integratie 2e spoor in?
Zodra u weet dat uw werknemer niet meer terug kan keren naar het eigen werk, kunt u re-integratie 2e spoor in gaan zetten. In sommige gevallen kan dit na ca. 13 weken al bekend zijn. In de meeste gevallen worden de eerste 10 maanden gebruikt om terug te keren naar het eigen werk. Lukt dit niet, dan is het aan te raden om tijdig het arbeidsdeskundig onderzoek in te zetten en re-integratie z.s.m. op te starten (uiterlijk begin van het tweede ziektejaar).

Wat als ik geen re-integratie 2e spoor inzet?
U heeft als werkgever de verplichting om zoveel mogelijk te doen om uw werknemer weer aan het werk te helpen. Aan u – en casemanager/arbeidsdeskundige- de afweging in hoeverre het noodzakelijk is om het tweede spoor in te zetten. Twijfelt u hieraan? Vraag ons om advies.

Wilt u de mening van het UWV? Dan kunt u een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV om te vragen of u voldoende doet voor de re-integratie van uw werknemer.

In het slechtste geval kan het UWV u een boete opleggen (sanctie van 1 jaarsalaris van de werknemer, de zgn. loonsanctie) bij het niet voldoende uitnutten van re-integratie mogelijkheden. UWV is redelijk streng in het beoordelen hiervan. Wacht daarom ook niet langer dan 2 weken met het inzetten van het tweede spoor traject, zodra duidelijk wordt dat dit zinvol is.

Het intakegesprek: inhoud
Voordat wij een re-integratietraject volledig opstarten, zullen wij een intakegesprek inplannen met uw werknemer. Doel van de intake is:

  1. meer inzicht krijgen in de mate van bereidheid van werknemer,
  2. inschatting maken van het karakter van de werknemer,
  3. inschatten welke sollicitatie ervaringen werknemer heeft,
  4. wensen bespreken m.b.t. nieuw werk,
  5. bespreken van talenten en capaciteiten,
  6. inschatten van de slagingskans

Uiteraard zal de re-integratiecoach vooraf het dossier bestuderen (doorlezen FML/IZP, AD onderzoek, PA’s/PvA’s). Daarna wordt er een uitgebreid verslag opgesteld, waarin tevens een trajectplan wordt opgenomen, inclusief voorstel offerte.