Arbeidsovereenkomsten

ZAKENWIJZER kan jou adviseren en ontzorgen in het opstellen en up to date houden van alle voorkomende arbeidsovereenkomsten. In een arbeidsovereenkomst worden overeengekomen afspraken vastgelegd, zodat niet later onnodige verschillen van mening ontstaan wat nu eigenlijk wel en niet was overeenkomen en afgesproken. Daarbij is het belangrijk dat wat in de arbeidsovereenkomst wordt overeengekomen, niet in strijd is met het recht. Strijdige afspraken met het recht zijn niet geldig en houdbaar.

De basis van een arbeidsovereenkomst

Er is pas sprake van een arbeidsovereenkomst als deze in de basis 4 kenmerken heeft:

  1.  Werknemer is verplicht tot het uitvoeren van arbeid
  2.  Werkgever is verplicht loon te betalen voor verrichte arbeid
  3.  Werknemer is ondergeschikt aan de werkgever (er is sprake van een gezagsverhouding)
  4.  Werkgever en werknemer hebben voor een bepaalde of onbepaalde tijd afspraken gemaakt.

Arbeidsovereenkomsten: bepaalde- en onbepaalde tijd

De belangrijkste tweedeling is de arbeidsovereenkomst voor bepaalde en onbepaalde tijd.

Contract voor bepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is een tijdelijk contract. Over een bepaalde periode wensen werkgever en werknemer afspraken te maken. Tussentijdse opzegging kan alleen als daar vooraf afspraken over zijn gemaakt en vastgelegd in de overeenkomst. Tussentijdse opzegging door de werkgever vereist toestemming van het UWV. Bij bepaalde overeenkomsten van langer dan 6 maanden is de zogenaamde aanzegplicht vereist door de werkgever. Minimaal 1 maand voorafgaande de beëindigingsdatum, moet de werkgever de beëindiging aanzeggen aan de werknemer, of het contract verlengen. Is de aanzegging niet gedaan, dan betaalt de werkgever een maandsalaris. De bekende concurrentiebedingen mogen niet opgenomen worden en gelden niet bij een contract voor bepaalde tijd. Bij contracten voor bepaalde tijd mogen geen opzegtermijnen worden opgenomen als het contract maximaal 6 maanden duurt. Bij overeenkomsten tot 2 jaar geldt een maximale opzegging van 1 maand en bij contracten langer dan 2 jaar maximaal 2 maanden. Of er zijn binnen een afgesloten CAO andere afspraken opgenomen m.b.t. opzegtermijnen.

Contract voor onbepaalde tijd

Als werkgever en werknemer een contract voor onbepaalde tijd overeenkomen is er geen einddatum afgesproken. In dat geval heeft de werknemer een vast dienstverband.

Bij zo’n overeenkomst geniet de werknemer ontslagbescherming en gelden er verschillende opzegverboden. Met andere woorden: de werkgever kan deze overeenkomst niet zomaar beëindigen.

Overeenkomst van opdracht

Steeds vaker worden zogenaamde ‘overeenkomsten van opdracht’ gesloten. In dat geval beschrijft de wet DBA (deregulering beoordeling arbeidsrelatie) de voorwaarden en regels voor een dergelijke overeenkomst. Zo’n overeenkomst kan worden gesloten met bijvoorbeeld een ZZP’er (zelfstandige zonder personeel). In het geval van detachering of uitzending is er sprake van een combinatie van zowel een arbeidsovereenkomst als van een overeenkomst van opdracht. Hoewel de Wet DBA er voor bedoelt is schijnconstructies tegen te gaan (schijnconstructie: de ZZP’er is toch eigenlijk gewoon een werknemer) ligt deze wet al enige tijd onder kritiek, aangezien zowel ZZP’ers als werkgevers maar moeilijk uit de voeten kunnen met deze wet. Het kabinet bezint zich op een aanpassing die vooralsnog op zich laat wachten.

Meer informatie
Wil je meer weten over arbeidsovereenkomsten of wens je praktisch advies? Bel ons dan via 088 – 505 6000.