Mediation

Waar mensen samenwerken gaat het lang niet altijd goed. Dat is natuurlijk helemaal niet raar. Verschil van inzicht, soorten karakters en andere verwachtingen en verschillende visies kunnen zomaar tot conflicten leiden. Mediation is een vorm van conflicthantering waarbij partijen onder leiding van een mediator met elkaar in gesprek gaan. Een mediator is per definitie neutraal en onpartijdig. Onder zijn of haar leiding worden partijen uitgenodigd in gesprek te gaan om een oplossing te bewerkstelligen. Heb jij mediation nodig? Dan kan een neutrale en onpartijdige mediator van ZAKENWIJZER het gesprek effectief leiden.

Vertrouwelijk, geheim en vrijblijvend 

Iedere mediation begint met het ondertekenen van de mediation- overeenkomst. Daarin spreek je samen en onder leiding van de mediator de spelregels af. Sowieso wordt opgenomen dat de gesprekken vertrouwelijk en geheim blijven. Hoewel beide partijen de intentie hebben er samen met de mediator uit te komen, ben je niets verplicht en zijn deze gesprekken vrijblijvend. Pas als er een door beide ondertekende overeenkomst op tafel ligt ben je gehouden de hierin opgenomen afspraken na te komen.

De mediator is neutraal, onpartijdig en informeel

De mediator heeft geen belang bij welke uitkomst dan ook. Hij heeft geen belang er een mening op na te houden. De mediator is de katalysator om partijen tot een oplossing te brengen. Daar past niet bij om één van de partijen te bevoordelen. Samen met de mediator ga je gewoon informeel met elkaar in gesprek. Zolang je je aan de afgesproken spelregels houdt, kun je zijn wie je bent en doen wat je wilt. Dat is bij een juridische procedure heel anders. Dan gelden wettelijke formele regels waar partijen zich aan hebben te houden.

Verschillen tussen mediation en bemiddeling

Goed om te weten dat je ook kunt kiezen voor een bemiddelaar als je er samen niet uitkomt. Hieronder de verschillen tussen mediation en bemiddeling.

Mediator

 • Gericht op het proces
 • Geen dossiers bestuderen / louter faciliteren van gesprek
 • In principe alleen gezamenlijke bijeenkomsten
 • Geen inhoudelijke kennis en bemoeienis
 • Geen eigen opvattingen en invloed uitoefenen
 • Gaat uit van het zelf oplossend vermogen van de partijen
 • De mediator draagt geen oplossingen aan
 • Gericht op de relatie

Bemiddelaar

 • Gericht op de inhoud en het proces
 • Dossiers bestuderen en informatie verzamelen
 • Eventueel aparte gesprekken met partijen
 • Inhoudelijke kennis en bemoeienis
 • Eigen opvattingen inbrengen en invloed uitoefenen
 • Indien gewenst, zal de bemiddelaar aangeven hoe naar
  zijn oordeel de kwestie dient te worden opgelost
 • Gericht op de oplossing

Meer informatie
Wil je meer weten over mediation? Bel ons dan via 088 – 505 6000.

Vraag gratis informatie aan
Vraag gratis informatie aan
Meer weten over dit onderwerp? Vul onderstaand formulier in en ontvang vrijblijvend meer informatie.

Naam *

Bedrijfsnaam *

E-mailadres *

Telefoonnummer

Opmerkingen

X