[big_title bigtitle_content=”Vertrouwenspersoon”][big_title2 bigtitle_content=”Basis abonnement Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit”]

Wat als jouw organisatie niet zelf beschikt over een vertrouwenspersoon? Werknemers kunnen op hun werk geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. Het is erg belangrijk als een hiermee geconfronteerde werknemer direct met zijn problemen terecht kan bij zijn of haar vertrouwenspersoon. Dit is natuurlijk ook conform de nieuwe Arbowet (2017).

Zakenwijzer kan een extern gecertificeerd vertrouwenspersoon aanwijzen om voor jullie organisatie beschikbaar te zijn. Na akkoord op dit voorstel, mag dit ook in het personeelshandboek worden opgenomen.

Praktische informatie

De vertrouwenspersoon is bereikbaar voor werkgever en werknemers. Op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur.

Een oproep wordt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee werkdagen beantwoord.

De opdracht wordt, voor wat betreft meldingen, eerst primair in contact op afstand (telefonisch of via Skype/Facetime/videobellen) uitgevoerd.

Indien het daarna om persoonlijk contact gaat, wordt de opdracht extern, maar niet bij medewerkers thuis en nooit ten kantore van werkgever uitgevoerd. Een reistijd van de medewerker van maximaal 30 minuten enkele reis vanaf de werklocatie, mag hierbij gevraagd worden.

Het recente functieprofiel van de Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit van het LVV is leidend voor de betreffende werkzaamheden.

Na elk kalenderjaar evalueren vertrouwenspersoon en werkgever.

Als de overeenkomst in het laatste kwartaal van een jaar wordt aangegaan zal dit 1 jaar na ingangsdatum zijn.

Vertrouwenspersoon stelt voor werkgever na het einde van een kalenderjaar een jaarrapportage op. Op verzoek van werkgever kan hier persoonlijk toelichting op worden gegeven in een overleg.

Halverwege de abonnementsperiode vindt er een evaluatie moment plaats tussen vertrouwenspersoon en werkgever van maximaal één uur op de werklocatie.

Noodzaak of behoefte aan extra tussentijds overleg kan worden afgestemd, de duur en reiskosten worden separaat gefactureerd tegen overeengekomen uurtarief.

Kosten

  • De overeenkomst wordt voor één jaar aangegaan en stilzwijgend verlengd.
  • Opzegtermijn: 1 maand
  • Jaarlijks abonnementstarief € 250,- exclusief BTW.
  • Uurtarief vertrouwenspersoon € 135,- per uur, exclusief verschuldigde BTW.

Reistijd wordt op basis van uurtarief in rekening gebracht.
Reiskosten worden op basis van 0,55 cent per km in rekening gebracht.
Beiden gerekend vanaf onze vestiging Ridderkerk.

Aan vertrouwenspersoon worden extra kosten vergoed die specifiek bij de opdracht zijn gemaakt. Genoemde kosten worden vergoed op declaratiebasis, na inlevering van de bewijsstukken van de kosten. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het huren van externe spreekruimte, consumpties voor medewerkers en vertrouwenspersoon op externe locaties.

Vertrouwenspersoon

  • Uw vertrouwenspersoon is: Sandra van der Hor
  • Functie: Extern vertrouwenspersoon
  • Bereikbaar op: 088 5056020 Of via: arbo@zakenwijzer.nl

Werkwijze

Iedereen in uw organisatie moet op de hoogte zijn wie hun vertrouwenspersoon is en hoe deze te bereiken is. (Zie gegevens zoals hierboven vermeld)

I.v.m. vertrouwelijkheid kunnen wij dit gesprek niet gespecificeerd factureren. De inhoud die is besproken en de persoon die wij hebben gesproken mogen wij niet vermelden op de factuur. Er geldt een betalingstermijn van 14 dagen.

Uitsluitend met toestemming van de medewerker mag de vertrouwenspersoon andere mensen in uw organisatie op de hoogte brengen van de kwestie. Indien de medewerker dit niet wil zullen wij de betreffende persoon duidelijk adviseren hoe hij/zij hier zelf mee om moet/kan gaan.