Arbo Seminar 2019 (kosteloos)

Niemand kan gemist worden!

Met een goede gezondheid kun je lang en plezierig werken. Gezonde werknemers melden zich minder vaak ziek, presteren beter en hebben meer plezier in hun werk. Daarom moet gezondheidsmanagement op de agenda! Tijdens dit seminar krijg je praktische inzichten over hoe je dit kunt vormgeven binnen jouw organisatie. Naast gezondheid besteden we ook aandacht aan verzuim. Onderzoek wijst uit dat verzuim in meer dan 80% van de gevallen gedrag gerelateerd is. De cruciale vraag bij verzuim is: kan dit verzuim verklaard worden door ziekte? Zo ja, dan ligt dáár de (medische) focus. Zo nee, dan is er geen sprake van ziekte en spelen andere factoren een rol. Dan moet er een heel ander gesprek gevoerd worden. Deze middag laten we je zien hoe je dit kunt aanpakken. Tot slot behandelen we het thema veiligheid. Bij veiligheid gaat het over veiligheidsvoorschriften en het beheersen van risico’s. Maar ook welzijn, toegang hebben tot een vertrouwenspersoon en je veilig voelen. Allemaal onderwerpen die letterlijk van levensbelang zijn voor de gezondheid van je organisatie.

Doelgroep
Ondernemers, managers en HRM’ers die de gezondheid en veiligheid binnen hun organisatie willen vergroten en het verzuim willen verlagen.

Programma

Blok 1 – GEZONDHEID & VITALITEIT

 • Hoe gezond en vitaal ben jij?
 • PMO – meten is weten
 • Duurzame inzetbaarheid – maar hoe dan?
 • Gezondheid: hoe krijg ik mijn mensen zover?

Blok 2 – VERZUIM & REINTEGRATIE

 • HELP!.. mijn verzuimcijfers stijgen.
 • VERTROUWEN = grip op verzuim
 • Zijn we ZIEK of zijn we BOOS
 • Jouw HOOFDPIJN dossier

Blok 3 – VEILIGHEID & WELZIJN

 • Hoe belangrijk is de RI&E eigenlijk?
 • Veilig werken – omdat het kan
 • Pesten en gepest worden op de werkvloer
 • Pssst … de vertrouwenspersoon

Datum, tijd en locatie
Er zijn 2 mogelijkheden om het Arbo Seminar 2019 ‘Niemand kan gemist worden!’ bij te wonen:
– dinsdag 3 september | 13.30-16.30 | Ridderkerk
– dinsdag 10 september | 13.30-16.30 | Ridderkerk

Kosteloos aanmelden
Je kunt je kosteloos aanmelden via de onderstaande groene button.
Let op: Er zijn maximaal 50 plaatsen per seminar beschikbaar. Meld je dus snel aan!

Aanmelden Arbo Seminar 2019