Verzuimabonnementen

Ben je op zoek naar het verzuimabonnement die het beste bij jouw organisatie past? Vergelijk hieronder alle contractvormen.

Zorgcontract vormen 2024Monitor flexMonitorCaseOntzorg
Kosten per werknemer€ 3,65 p.m. ¹€ 41 p.j.€ 89,25 p.j. ²€ 192,15 p.j. ³
Bekijk pakketBekijk pakketBekijk pakketBekijk pakket
Wettelijk verplicht basiscontract
Telefoonservice voor de eerstelijnsvragen
Casemanager voor de inhoudelijke vragen
Toegang tot ’Dossier Manager’ (Basis)
Toegang tot ’Dossier Manager’ (Compleet)
Verwerken ziek- en herstelmeldingen
Monitoren & adviseren Wet Verbetering Poortwachter (WVP)
Signalering 3e ziekmelding binnen 12 maanden
Signalering samengesteld- en doorlopend verzuim
Verzorgen 42e week melding UWV
Inrichten cliëntendossiers en archivering WN-dossiers
Schriftelijke verzuimrapportage op bedrijfsniveau (eenmaal per jaar)
Casemanager – Sociaal Medisch Overleg (SMO) (max. 4 keer per jaar)
Overleg met preventiemedewerker/OR op aanvraag (combinatie met SMO)
Kort telefonisch consult
Telefonisch consult (triage) op de 10e verzuimdag44
Verzuimcontroleur aan huis (in³ overleg)
Spreekuur casemanager
Verzuimfrequentiegesprekken (in overleg)
Begeleiding WIA-aanvraag
Probleemanalyse/spreekuur/bijstelling door (bedrijfs)arts of POB’er 5
Genereren van verzuimoverzichten t.b.v. verzekeraar (maandelijks etc.)
Verzorgen UWV meldingen op verzoek werkgever (WAZO/Ziektewet)
Ziek- en (deel)herstelmeldingen verzuimverzekeraar
Genereren koppeling eigen (HR)systeem 6
Gratis overstapservice voor nieuwe klanten

1 Uitsluitend voor uitzendbureaus
2 Het jaarbedrag geldt bij een verzuimpercentage tot max. 5%. Bij verzuim worden contractuele verrichtingen onder regie van de Casemanager ingezet. Buitencontractuele en/of preventieve verrichtingen vinden plaats in overleg en zijn niet inbegrepen. Opstellen Plan van Aanpak is niet inbegrepen (alleen een check) tenzij anders overeengekomen. Voor de contractvorm CASEMANAGEMENT en ONTZORG gelden aangepaste tarieven bij minder dan 10 werknemers. Op al onze producten en diensten is het Nederlands recht, onze algemene voorwaarden en begrippenlijst van toepassing. Voor alle contractvormen geldt: prijswijzigingen, jaarlijkse indexeringen en tussentijdse ARBO wetswijzigingen voorbehouden.
3 Het jaarbedrag geldt bij een verzuimpercentage tot max. 5%. Bij een hoger verzuimpercentage zal een aangepast tarief worden berekend. De jaarkosten gelden uitsluitend voor poortwachten momenten (WVP), niet voor AD-onderzoek, spoort 2 of andere bijzondere verrichtingen die niet direct beschreven staan in de WVP. Alleen geldig voor werknemers waarvoor de 2 jaar loondoorbetalingen van kracht is. Niet voor IVA-WGA gerechtigden. Indien het verzuimpercentage in het contractjaar gemiddeld hoger is dan 5%, zal aansluitend het contractjaar, recht evenredig (pro rata) een naheffing in rekening worden gebracht.
4 Indien relevant geschiedt facturatie op basis van nacalculatie.
5 Preventieve spreekuren niet inbegrepen.
6 Mogelijk tegen meerprijs.