Arbeidsrecht

Arbeid en recht horen onlosmakelijk bij elkaar. Daarom heeft de wetgever in het arbeidsrecht een scala aan regels en wetgeving aangereikt die duidelijkheid moet verschaffen aan partijen die door arbeid aan elkaar verbonden zijn. Werkgever en werknemer willen duidelijke afspraken maken als ze een arbeidsrelatie aangaan. Arbeidsovereenkomsten zijn dan ook de meest voor de hand liggende  documenten waarin dergelijke afspraken worden vastgelegd. De wet geeft hiervoor duidelijk omschreven regels en voorwaarden.

Ook als werknemers ziek worden zijn er strikte regels en procedures waar zowel de werkgever als de zieke werknemer zich aan moeten houden. Waar mensen samenwerken ontstaan nu eenmaal verschillen van mening, inzicht en visie. Die samenwerking kan zomaar onder druk komen te staan en escaleren. Conflicten zijn er om opgelost te worden. Als partijen er samen niet meer uitkomen, dan kan mediation of bemiddeling worden ingezet om te zien of er voor de conflicterende partijen nog een basis is voor verdere samenwerking. De inzit van zo’n deskundige derde persoon kan het probleem vaak snel uit de wereld helpen.

Soms lukt het niet om er samen uit te komen. Dan is er gewoon geen basis meer om samen verder te gaan en zijn verhoudingen zo ontwricht dat de route van ontslag moet worden genomen. Maar worden partijen het daar dan samen over eens middels een vaststellingsovereenkomst, of moet het UWV of de kantonrechter hier in beslissen? Het arbeidsrecht gaat over wetten en regels die gelden in een dienstverband tussen werkgever en werknemer. Maar arbeidsrecht is complex en voortdurend aan verandering onderhevig. Een juist en deskundig advies bij arbeidsrechtelijke zaken is dan ook een harde voorwaarde voor onnodig (hoge) kosten en boetes en om uit de hand lopende kwesties te voorkomen.

Meer informatie
Wil je meer weten over arbeidsrecht of wens je praktisch advies? Bel ons dan via 088 – 505 6000.