MVO

ZAKENWIJZER vindt het belangrijk om van betekenis te zijn voor de samenleving. Wij geloven dat juist ondernemers en donateurs in staat zijn om met hun talenten en middelen de wereld van (kwetsbare) mensen een stukje mooier te maken. Het was al jaren onze droom om deze MVO-visie concreet handen en voeten te geven. En dat is gelukt! In 2000 zijn wij betrokken geweest bij Stichting de Woestijnroos. In 2015 was ZAKENWIJZER de bedenker en oprichter van de inmiddels zelfstandige Stichting Anders. Aan Stichting Maximaal Leven hebben wij ons verbonden als sponsor voor dit belangrijke werk. ZAKENWIJZER beveelt deze stichtingen van harte bij u aan.

Stichting Maximaal Leven

Stichting Maximaal Leven zet zich in voor een betekenisvolle dagbeleving op maat voor bewoners van verpleeghuizen en vergroot hiermee voor hen de kwaliteit van leven. Zij doen dit met geluksbrengers.

Geluksbrengers geven dagbeleving op maat aan de hand van 9 thema’s: muziek, kunst & cultuur, dieren, kinderen, sport en spel, zintuiglijke dagbeleving, buiten, “aan tafel” en bewegen. De thema’s zijn aangepast aan de fase van het ziekteproces van bewoners. Geluksbrengers zijn warmhartige mensen die liefdevol en geduldig hun talent op een dienstbare wijze inzetten, passend bij de individuele belangstelling van bewoners

Abonnementen Geluksbrengers

De stichting verkoopt abonnementen aan bedrijven en andere belangstellenden. Dit zijn abonnementen op 2, 4 of 6 geluksbrengers voor een kwartaal, half jaar of een heel jaar. De financiële middelen komen met name van donerende ondernemers.

Deze donaties worden vervolgens geschonken aan zorginstellingen. De zorginstelling betaalt zelf ook een bescheiden bijdrage om het werk van de stichting voort te kunnen zetten, zodat het mogelijk blijft steeds meer abonnementen te verkopen ten behoeve van bewoners. Meer informatie over de abonnementen.

Stichting ANDERS

Als bedenker en oprichter van ANDERS, zijn we heel trots op deze stichting. De stichting verbindt heel concreet de hulpvragen van de meest kwetsbare mensen aan lokale ondernemers die hier belangeloos voor in actie komen. Vervolgens geeft ook elke hulpvrager een goede daad door aan iemand anders. Want zoals de slogan van de stichting klinkt; geven maakt rijk.

Al snel na de oprichting is de nu geheel zelfstandige Stichting Anders onder leiding van directeur Robert de Heer, snel gaan groeien. Inmiddels zijn er diverse regionale ANDERS stichtingen in Nederland. Het is de ambitie om elk jaar meerdere nieuwe stichtingen op te richten met lokale impact als gevolg.

Welverdiend

Naast deze activiteiten is er het programma Welverdiend. Hier werkt Stichting Anders met succes samen met werkgevers in het ondersteunen van medewerkers in armoede. Geldnood kan iedereen overkomen en wanneer de zorgen in de privésfeer groeien, heeft dit effect op het werk en verzuim.

Lees meer over Welverdiend of bekijk online brochure.

Stichting De Woestijnroos

De Woestijnroos is de benaming van het centrum voor dagopvang van verstandelijk gehandicapte kinderen in El-Fayoum, een grote oase in Egypte, iets ten zuiden van de miljoenenstad Cairo. Naast de zorg voor verstandelijk gehandicapten is De Woestijnroos actief op het gebied van dorpsontwikkeling. Caroline Kleinjan  en Youssef Fawzy zijn als echtpaar de bepalende en verantwoordelijke factor voor deze stichting, samen met inmiddels talloze medewerkers en vrijwilligers.

Op De Woestijnroos zitten ook kinderen die nooit leren lezen en schrijven. Het is gewoon te moeilijk. De juffen doen met hen spelletjes om beter te leren communiceren en bewegen. Zelfredzaamheid is daarbij een belangrijk doel. Naast de kinderen met een beperking zitten er ook kleuters zonder beperking op De Woestijnroos. De kleuters leren van alles ter voorbereiding op de gewone school. Ze mogen zelf werkjes maken en worden gestimuleerd om zelfstandig te werken. De kinderen met en zonder beperking spelen samen en leren zo van elkaar.