Mediation

Waar mensen samenwerken gaat het lang niet altijd goed. Dat is natuurlijk helemaal niet raar. Verschil van inzicht, soorten karakters en andere verwachtingen en verschillende visies kunnen bijvoorbeeld tot conflicten leiden. Deze conflicten kunnen dan het beste worden opgelost door mediation.

Wat is mediation

Mediation is een vorm van conflicthantering waarbij partijen onder leiding van een mediator met elkaar in gesprek gaan. Iedere mediation begint met het ondertekenen van de mediation- overeenkomst. Daarin spreek je samen en onder leiding van de mediator de spelregels af. Sowieso wordt opgenomen dat de gesprekken vertrouwelijk en geheim blijven. Hoewel beide partijen de intentie hebben er samen met de mediator uit te komen, ben je niets verplicht en zijn deze gesprekken vrijblijvend. Pas als er een door beide ondertekende overeenkomst op tafel ligt ben je gehouden de hierin opgenomen afspraken na te komen.

Mediator

De mediator is neutraal, onpartijdig en informeel. De mediator heeft geen belang bij welke uitkomst dan ook. Hij heeft geen belang er een mening op na te houden. De mediator is er om partijen tot een oplossing te brengen. Daar past niet daarom niet bij om één van de partijen te bevoordelen. Samen met de mediator ga je gewoon informeel met elkaar in gesprek. Zolang je je aan de afgesproken spelregels houdt, kun je zijn wie je bent en doen wat je wilt. Dat is bij een juridische procedure heel anders. Dan gelden wettelijke formele regels waar partijen zich aan hebben te houden.

Verschillen tussen mediation en bemiddeling

Goed om te weten dat je ook kunt kiezen voor een bemiddelaar als je er samen niet uitkomt. Hieronder de verschillen tussen mediation en bemiddeling.

Mediator

 • Is gericht op het proces
 • Geen dossiers bestuderen / louter faciliteren van gesprek
 • In principe alleen gezamenlijke bijeenkomsten
 • Geen inhoudelijke kennis en bemoeienis
 • Geen eigen opvattingen en invloed uitoefenen
 • Gaat uit van het zelf oplossend vermogen van de partijen
 • De mediator draagt geen oplossingen aan
 • Gericht op de relatie

Bemiddelaar

 • Gericht op de inhoud en het proces
 • Dossiers bestuderen en informatie verzamelen
 • Eventueel aparte gesprekken met partijen
 • Inhoudelijke kennis en bemoeienis
 • Eigen opvattingen inbrengen en invloed uitoefenen
 • Indien gewenst, zal de bemiddelaar aangeven hoe naar zijn oordeel de kwestie dient te worden opgelost
 • Gericht op de oplossing

Conflicten moet je snel oplossen. Je bewijst jezelf en de organisatie een slechte dienst om dergelijke ontstane situaties te laten voortslepen. Vraag professionele hulp!

Vragen?

Voor meer informatie kun je ook contact met ons opnemen door te bellen of te mailen.

Vraag gratis informatie aan

Volg ZAKENWIJZER op LinkedIn en blijf op de hoogte!