Juridisch

In een organisatie krijg je op een gegeven moment te maken met recht. De meest voorkomende gebeurtenissen waar ondernemers mee te maken krijgen liggen in het veld van arbeidsrecht en ondernemingsrecht. Om ondernemers te ondersteunen in deze, vaak beladen, kwesties kunnen onze HR adviseurs, juristen en advocaten uitdagingen voor u aangaan. Deze juridische uitdagingen vragen namelijk om expertise en kennis van zaken. Niet alleen van het recht, maar juist ook van de organisatie zelf. Naast het oplossen van juridische vraagstukken, is het belangrijk om verder te kijken. Soms is er een dieper liggende oorzaak zoals werkdruk, slecht functionerende afdeling of geen duidelijke arbeidsreglementen. Maar ook een niet efficiënte bedrijfsvoering en/of moeite met het vinden van de juiste krachten. Met onze expertise en verschillende kennisgebieden kijken wij altijd verder dan het probleem en kunnen wij je helpen met een duurzame én vooral werkbare oplossing.

De meest frequent voorkomende gebeurtenissen bieden wij als product aan. Bij ZAKENWIJZER is het bijna altijd mogelijk om te werken met vaste prijsafspraken. Zo weet je vooraf precies waar je aan toe bent.

Arbeidsrecht

Arbeid en recht horen onlosmakelijk bij elkaar. Daarom heeft de wetgever in het arbeidsrecht een scala aan regels en wetgeving aangereikt die duidelijkheid moet verschaffen aan partijen die door arbeid aan elkaar verbonden zijn. Werkgever en werknemer willen duidelijke afspraken maken als ze een arbeidsrelatie aangaan. Arbeidsovereenkomsten zijn dan ook de meest voor de hand liggende documenten waarin dergelijke afspraken worden vastgelegd. De wet geeft hiervoor duidelijk omschreven regels en voorwaarden.

Het arbeidsrecht gaat over wetten en regels die gelden in een dienstverband tussen werkgever en werknemer. Maar arbeidsrecht is complex en voortdurend aan verandering onderhevig. Een juist en deskundig advies bij arbeidsrechtelijke zaken is dan ook een harde voorwaarde voor onnodig (hoge) kosten en boetes en om uit de hand lopende kwesties te voorkomen. Lees meer.. 

Mediation of Bemiddelaar

Bij een conflict lopen de emoties soms hoog op. Je kunt door de bomen het bos niet meer zien of erg in emoties blijven hangen. Een mediator of bemiddelaar kan dan ingezet worden om objectief naar de situatie te kijken en om actief oplossingen te zoeken met beide partijen. De bedoeling is dat er voor iedereen een win-win situatie ontstaat.

Dit betekent dus dat de relatie op langere termijn in stand kan blijven. De inzet van een mediator of bemiddelaar voorkomt vaak onnodige problemen voor beide partijen. En borgt ook dat er afspraken gemaakt worden voor een duurzame relatie op lange termijn. Elkaar opnieuw leren begrijpen om samen verder te kunnen is vaak de beste optie. Soms lukt dat niet. Dat is natuurlijk ook een uitkomst. In dat geval kan er gekeken worden naar mogelijkheden om de samenwerking te beëindigen.

Ondernemingsrecht

Je denkt er niet altijd aan. Maar als NV, BV of VOF is je onderneming of organisatie (als deze een winstoogmerk hebben) verbonden aan het ondernemingsrecht. Dat begint al bij de oprichting. Strikt genomen valt het ondernemingsrecht uiteen in; rechtspersonenrecht en vennootschapsrecht. En dan heb je ook nog het contractenrecht. In deze tekst houden we gemakshalve het verzamelwoord ondernemingsrecht aan.

Hulp nodig?

Waar mensen samenwerken gaat niet altijd alles goed. Dat is onmogelijk! Laten we dan ook niet verbaasd zijn als we soms te maken krijgen met conflicten die we zelf niet kunnen oplossen. Mediation en juridisch advies is dan noodzakelijk. Maar als er vaak juridische problemen zijn, kan dat ook wijzen op dieperliggende oorzaken. Daarom is het belangrijk om verder te kijken. Waar komen die botsingen en conflicten vandaan? En wat zijn hier de diepere oorzaken van? ZAKENWIJZER beschikt over organisatieadviseurs in verschillende kennisgebieden. Zij kunnen je helpen om hier snel inzicht in te krijgen. Juist door de samenwerking binnen de afdelingen HR, Arbo en de juridische afdeling kunnen wij u een compleet plaatje leveren.

Meer informatie
Wil je meer weten over onze juridische diensten? Bel voor een oriënterend gesprek via 088 – 505 6000 of mail naar bedrijf@zakenwijzer.nl

New call-to-action