HR advies

HR is een vak! Mede door de snel verantwoorde wetgeving wordt dit vak steeds complexer. ZAKENWIJZER werkt uitsluitend met professionele HR adviseurs die over veel praktijkervaring beschikken. Daarom kunnen onze HR adviseurs jou ondersteuning bieden in uiteenlopende vraagstukken. Je kunt er voor kiezen om HR taken geheel, gedeeltelijk of projectmatig uit te besteden. Als je kijkt naar de gehele in-, door- en uitstroom zijn er kortom veel HR taken die (meer) aandacht verdienen.

HR Dienstverlening

Om duidelijk te maken met welke HR werkzaamheden ZAKENWIJZER kan ondersteunen is hieronder een overzicht gemaakt met voorbeelden:

 • P&O scan
 • Personeelsdossier updaten/actualiseren
 • Overeenkomsten en brieven opstellen/herzien
 • Opstellen/herzien personeelshandboek, gedragsprotocol incl. verzuimprotocol 
 • Jaarplanning personele zaken
 • Recruitment (opzetten, selecteren, uitnodigen/afwijzen, gesprekken en voorstel)
 • Functieprofielen opstellen
 • Inwerkprogramma / onboarding
 • Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)
 • Format gesprekken (bijvoorbeeld POP, frequent verzuim, beoordelen etc.)
 • Coaching/persoonlijke ontwikkeling
 • Implementatieplan (verzuim/scholingsbeleid/verzuim/talentmanagement/OR)
 • Duurzame inzetbaarheid
 • Persoonlijkheidstesten
 • Verzuimbemiddeling
 • HR vraagbaak

Al deze onderwerpen zijn verwerkt in onze pakketten. Maar wat houden deze onderwerpen in? Hieronder is per onderwerp uitgelegd wat ZAKENWIJZER voor jouw organisatie kan betekenen.

Uitvoeren P&O scan

Het uitvoeren van een P&O scan is erg zinvol. Het achterhaalt wat de positie en stand van zaken is van de huidige personeelszaken binnen de organisatie. Daaruit blijkt bij welke projecten jullie ondersteuning nodig hebben. ZAKENWIJZER kan hierna gelijk aan de slag gaan om jullie te ondersteunen! Bovendien geeft een P&O scan inzicht in de inzet van jouw medewerkers. Dit is een belangrijke factor voor het succes van de organisatie., want medewerkers die goede prestaties leveren, zorgen voor blijvende en tevreden klanten. Om die reden is de P&O scan ook zeker de moeite waard.

Nadat deze P&O scan is uitgevoerd, ontvang je een duidelijk rapport met zaken waarin ZAKENWIJZER jullie kan ondersteunen en welke onderwerpen nog om aandacht vragen.

Personeelsdossiers updaten/actualiseren

Iedere organisatie met personeel heeft personeelsdossiers. Maar voldoen die van jou wel aan de AVG? Heb je wel alles opgeslagen dat nodig is? Of heb je juist veel te veel opgeslagen?

Het is van belang om personeelsdossiers zo volledig, maar overzichtelijk mogelijk te houden. Als je bijvoorbeeld plotseling te maken hebt met een ontslagzaak van een medewerker die al erg lang in dienst is, dan moet je alle benodigde informatie kunnen achterhalen.

Maar meestal kost het veel tijd om al de personeelsdossiers in orde te maken. Daarom kan onze HR-Adviseur dit voor jou doen. Jij hebt er geen omkijken naar en alles wordt geregeld.

Overeenkomsten en brieven opstellen/herzien

De wet- en regelgeving verandert regelmatig. Wellicht maakt jouw organisatie nog gebruik van verouderde overeenkomsten en brieven. Onze HR-Adviseur gaat graag aan de slag om nieuwe formats te maken die passen bij jouw organisatie.

Opstellen/herzien personeelshandboek, gedragsprotocol incl. verzuimprotocol

In je personeelshandboek staan alle arbeidsvoorwaarden beschreven, maar er kunnen ook bepaalde soorten beleid in staan. Hierin staat eigenlijk alles beschreven wat geldt voor de organisatie qua regels en regeling, zodat je als werkgever altijd ingedekt bent en ergens op kan terugvallen. Dit handboek is in zijn volledigheid een aanvulling op de individuele arbeidsovereenkomst en kan geldig zijn voor iedere medewerker. Bepaalde onderwerpen kunnen ook gericht zijn op bijvoorbeeld een bepaalde afdeling. Dit handboek heeft geen vaste omvang, het moet goed toegankelijk zijn voor iedereen en moet worden nageleefd in de organisatie.

Misschien twijfel jij over de volledigheid van jouw handboek. Onze HR adviseur kan jouw personeelshandboek opstellen of herzien, waarbij je zeker weet dat alle arbeidsvoorwaarden op papier komen te staan.

Jaarplanning personele zaken

Naar aanleiding van de P&O scan kan er een planning worden gemaakt voor de personele zaken. Op welke HR gebieden missen bepaalde zaken nog? Welke contracten moeten wanneer aangezegd worden? Moeten er nog functieprofielen opgesteld worden? Wanneer vinden de beoordelingsgesprekken plaats?

Onze HR adviseur kan deze P&O scan bij jullie uitvoeren om te achterhalen welke werkzaamheden om aandacht vragen. Aan de hand daarvan wordt er een rapportage gemaakt met een advies en kan de adviseur inzoomen op de aandachtspunten en daar een jaarplanning voor maken.

HR infographic

Wil jij een overzicht met de belangrijkste HR instrumenten? In deze infographic hebben wij een overzicht gemaakt van de belangrijkste zaken waar jij als HR aan moet denken voor je personeel!
Download gratis infographic

Recruitment (opzetten, selecteren, uitnodigen/afwijzen, gesprekken en voorstel)

Door de krappe arbeidsmarkt is recruitment tegenwoordig een belangrijk onderwerp in organisaties. Het is lastig om personeel aan te trekken, maar je hebt ze wel hard nodig. Daarom is het belangrijk om hier wel tijd in te steken. Onze HR-Adviseur kan jou ondersteunen en ontlasten op het gebied van recruitment. Hiervoor wordt de gehele werving en selectie opgezet, worden kandidaten geselecteerd, wordt een afweging gemaakt in het uitnodigen/afwijzen van kandidaten, worden er gesprekken gevoerd (sollicitatiegesprekken, tweede gesprekken etc.) en wordt er een voorstel gegeven. Uiteraard wordt het recruitment gedeelte zo ingericht, zodat het past bij de wensen van de organisatie. Hiervoor kan ook gekozen worden dat de HR adviseur bijvoorbeeld, het ‘voorwerk’ doet en jij zelf de gesprekken gaat voeren. Dit kan jou al veel tijd schelen!

Functieprofielen opstellen

Het maken van een functieprofiel is veel werk. Schakel daarom de hulp van ZAKENWIJZER in. Wij kunnen voor jouw organisatie functieprofielen opstellen voor een nieuwe functie of een bestaande functie. Hierdoor kan je een aantal zaken in kaart brengen, zoals de organisatiestructuur, de beloningsstructuur, wat een geschikte kandidaat is tijdens recruitment of strategische personeelsplanning. Hiernaast is een functieprofiel ook een handig leidraad voor de beoordelings- en functioneringsgesprekken of een andere vorm van beoordelen. Je hebt door het functieprofiel bepaalde competenties en verantwoordelijkheden inzichtelijk waar een medewerker aan zou moeten voldoen. Hierop kan je iemand beoordelen.

Inwerkprogramma / onboarding

Wist je dat de eerste 100 (!) dagen van een medewerker cruciaal zijn. Deze 100 dagen bepalen namelijk of een medewerker wel of niet in de organisatie blijft. Het doel van een inwerkprogramma is om nieuwe medewerkers zo goed en soepel mogelijk een organisatie, afdeling of team in te laten stromen. In dit inwerkprogramma wordt vastgelegd wat de verwachtingen in de eerste maanden zijn van een nieuwe medewerker. Onder andere wordt hierin opgenomen welke werkzaamheden dit zijn, maar ook wanneer gesprekken plaatsvinden. De medewerker weet op deze manier waar hij/zij aan toe is.

Het opstellen van een inwerkprogramma zorgt voor effectief werkende medewerker die bevlogen zijn in hun werk. Zij krijgen hierdoor een fijn gevoel bij de organisatie en voelen zich er echt een onderdeel van. De medewerker komt met veel plezier naar werk en gaat ook weer blij naar huis.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)

Door middel van het uitvoeren van een medewerkerstevredenheidsonderzoek kan je toetsen in hoeverre de medewerkers tevreden zijn in hun werk. Door dit door een externe partij als ZAKENWIJZER te laten doen, heb je een nulpunt van waaruit je kan meten. Allerlei onderwerpen worden gevraagd, zoals arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden, collega’s, samenwerking, cultuur, doorgroeimogelijkheden etc.

De uitkomst van dit medewerkerstevredenheidsonderzoek laat zien in hoeverre medewerkers op bepaalde gebieden juist wel of niet tevreden zijn. Door deze uitkomsten inzichtelijk te hebben, weet je waar je gericht aan kan sleutelen.

Format gesprekken (bijvoorbeeld POP, frequent verzuim, beoordelen etc.)

Onze HR adviseur kan door middel van de P&O scan of door middel van gesprekken achterhalen welke formats jij in de organisatie mist. Aan de hand hiervan kan de HR adviseur uitvragen hoe dit format er uit moet komen te zien en dit aanleveren aan jouw organisatie.

Persoonlijke coaching/ontwikkeling

Een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) kan helpen bij de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker. Hierin leg je afspraken en doelstellingen vast waar de medewerker naartoe moet ontwikkelen. Door het voeren van POP-gesprekken, focus je op de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers en zet je ze duurzaam in. Hiermee vergroot je de kans om jouw medewerker bindend te houden aan de organisatie. Maar niet alleen voor de medewerker is het goed, een POP is ook een strategisch instrument om te voldoen aan de toekomstige behoeften van de organisatie.Het voeren van POP-gesprekken is mogelijk bij iedere medewerker.

Implementatieplan (verzuim/scholingsbeleid/verzuim/talentmanagement/OR)

Voor ieder HR-onderwerp kunnen wij een implementatieplan schrijven.

Duurzame inzetbaarheid

Hard werken en dit werk volhouden tot je 67e is niet vanzelfsprekend. Sterker nog, de kans dat slechts 1 op de 2 mensen zijn pensioen haalt (klachtenvrij en vitaal) is reëel. Wat betekent dit voor werkgevers? Hoe vitaal zijn jouw werknemers? En hoe kun je er als werkgever voor zorgen dat jouw werknemers betrokken, bevlogen en vitaal blijven?

Hoge urgentie!
Duurzame inzetbaarheid moet op de agenda! Niet alleen voor de werknemer zelf, maar zeker ook voor werkgevers. Consequenties door modernisering van de ziektewet, oplopende verzuimcijfers, uitval door stress, werknemers die langer door moeten werken, vergrijzing en generatiemanagement. Allemaal onderwerpen met grote consequenties waar op geanticipeerd moet worden.

Hoe stimuleer je werk motivatie?

De motivatie van je werknemers heeft een directe invloed op de productiviteit en winstgevendheid van het bedrijf. Het erkennen van prestaties, het tonen van vertrouwen en het bevorderen van een positieve werkomgeving zijn van cruciaal belang voor het moreel van werknemers. In deze blog lees je hoe je de motivatie hoog kunt houden! Teammotivatie aanmoedigen…

Gebruik Emotionele Intelligentie (EI) bij je sollicitatiegesprekken

Emotionele intelligentie (EI) wordt doorgaans beschreven als het vermogen om de signalen van anderen te lezen en er op passende wijze op te reageren. Maar ook om zijn eigen emoties en gevoeligheden te herkennen en te begrijpen, zodat hij de emoties van anderen kan beïnvloeden. Welke betere gelegenheid is er om emotionele intelligentie te tonen dan…

Dit zijn de 5 elementen van een effectief onboarding programma

Nieuwe medewerkers zitten vaak vol energie en enthousiasme! Dat is mooi, want enthousiasme leidt vaak tot creativiteit en innovatie. Nieuwe werknemers brengen een frisse kijk op hoe dingen beter, sneller en efficiënter kunnen worden gedaan. Ze hebben ook de neiging bestaande processen uit te dagen, vragen “waarom?” en helpen het team buiten de gebaande paden…

Vragen?

Wil jij HR advies van ons of HR uitbesteden? Neem contact met ons op!

Vraag gratis informatie aan

Volg ZAKENWIJZER op LinkedIn en blijf op de hoogte!