Arbodienst

ZAKENWIJZER is een erkende, gecertificeerde en landelijk opererende Arbodienst met passie voor mensen! Vitale en gezonde werknemers die veilig kunnen werken maken het verschil in elke organisatie. Het is voor ZAKENWIJZER een principiële grondhouding om de gezondheid, veiligheid en welzijn van werknemers te behartigen samen met de werkgever. Gezonde werknemers die werken in een vellige omgeving hebben plezier in hun werk en worden minder snel ziek. En als een werknemer ziek wordt maken wij werk van verzuim!

 • Ik ben uiterst tevreden over de Arbodienstverlening van Zakenwijzer. Zowel de casemanagers als de bedrijfsartsen vind ik erg prettig werken. Dit hoor ik ook terug bij mijn collega’s. Dikke pluim voor jullie allemaal!

  Ruud Pol
  Holland Ridderkerk
 • Ik ben erg tevreden over de Arbodienstverlening van Zakenwijzer. Ik ben blij dat deze Arbodienst altijd proactief met mij meedenkt over passende oplossingen.

  Leroy Hogenhout
  MC Donalds
 • Proactief, snel en denkt ook mee met de werkgever, zonder het belang van de werknemer uit het oog te verliezen. Dit is precies waarom ik Zakenwijzer als Arbodienst heb!

  Murielle Kouters
  Olympic Food Group

Ziekteverzuim

Verzuim is een kostbare zaak. Elke ziektedag kost een werkgever gemiddeld 350 euro per dag. Maar zelfs als alle arbeidsomstandigheden goed geborgd zijn, worden werknemers soms ziek. Bij ziekteverzuim kan de werknemer niet voldoen aan zijn contractuele verplichting: loon naar werk. Vanaf dag één heeft de werknemer een strikte inspanningsverplichting om te werken aan zijn re-integratie. Duidelijke verzuimprotocollen en gerichte inzet van verrichtingen met focus op re-integratie en de  inzet van verzuimdeskundigen zijn belangrijke instrumenten om van verzuim weer snel werk te maken. Lees meer.

Bedrijfsarts

De belangrijkste opdracht van de bedrijfsarts bij verzuim is het beantwoorden van de kernvraag: kan dit verzuim verklaard worden door ziekte? JA: in dat geval is het aan de onafhankelijke bedrijfsarts om te bepalen welke re-integratie inspanningen moeten worden ingezet en welke belastbaarheid in arbeid mogelijk is voor deze werknemer. NEE: er geen sprake van ziekteverzuim als de werknemer bijvoorbeeld boos of onrechtmatig verzuimend is. In dat geval is een gesprek tussen werkgever en werknemer noodzakelijk. Want je wilt als werkgever weten wat hier aan de hand is. Bij een conflict kan de inzet van een mediator of een jurist in het arbeidsrecht een oplossing zijn. Maar spelen er bijvoorbeeld privé kwesties? Dan is een bedrijfsmaatschappelijk werker of psycholoog misschien de beste optie. De bedrijfsarts is één van de schakels in het re-integratieproces, naast de casemanager, arbeidsdeskundige en/of andere (kern) deskundigen die nauw met elkaar samenwerken. Lees meer.

Duurzame inzetbaarheid

Iedere werkgever en HR-professional weet dat het belangrijk is dat zowel jonge als oudere medewerkers gezond en productief blijven werken. Daarom moet duurzame inzetbaarheid van medewerkers bij organisaties hoog op de agenda staan. Nu de pensioengerechtigde leeftijd is verhoogd werken werknemers langer. Maar ook de nieuwe generatie jonge werknemers (millennials) vragen aandacht m.b.t. gezonde en duurzame productieve inzetbaarheid. Het tijdig omscholen van oudere werknemers, en het opleiden van de nieuwkomers vraagt beleid in duurzame inzetbaarheid en employability. Maar ook de ernstige toename van stress, burn-out en andere psychische klachten door oplopende werkdruk vragen om veranderingen en nieuw beleid. Deze zaken zijn onvoorwaardelijk verbonden aan de duurzame inzetbaarheid van werknemers binnen organisaties. Lees meer.

Tot slot
Gezondheid, veiligheid en welzijn van werknemers raakt alle onderdelen van de organisatie. Daarom is een integrale aanpak noodzakelijk. Werkdruk is een belangrijke veroorzaker van verzuim en een bedreiging voor de gezondheid van werknemers.  Maar ook slecht functionerende leiders en managers in de organisatie zijn niet zelden oorzaak en reden van verzuim. ZAKENWIJZER beschikt als kennisorganisatie over expertise om hierin alle bedrijfsonderdelen te betrekken en zo in de volle breedte te werken aan gezonde, vitale en veilige organisaties. Met onze kennis en deskundige professionals doorzien we snel waar het probleem zit. Laten we samen doen waar we het beste in zijn. Samen bouwen aan een organisatie waar werknemers tot hun recht komen en met plezier werken. Lees meer.

Meer informatie
Wil jij in gesprek met ZAKENWIJZER ARBO? Bel ons voor een oriënterend gesprek via 088 – 505 6000.

Vraag gratis informatie aan
Vraag gratis informatie aan
Meer weten over dit onderwerp? Vul onderstaand formulier in en ontvang vrijblijvend meer informatie.

Naam *

Bedrijfsnaam *

E-mailadres *

Telefoonnummer

Opmerkingen

X