Arbodienst

ZAKENWIJZER is een gecertificeerde en landelijk opererende Arbodienst met passie voor mensen. Vitale, gezonde en gelukkige werknemers maken het verschil in elke organisatie. Het is onze missie om de gezondheid en veiligheid van werknemers te waarborgen. Gezonde werknemers die werken in een veilige omgeving hebben plezier in hun werk en worden minder snel ziek. Mocht een werknemer toch ziek worden, maken wij werk van verzuim!

Ziekteverzuim

Verzuim is niet alleen een belangrijke zaak, maar ook een kostbare zaak. Elke ziektedag kost een werkgever gemiddeld 350 euro per dag! Maar zelfs als alle arbeidsomstandigheden goed geborgd zijn, worden werknemers soms ziek. Bij ziekteverzuim kan de werknemer niet voldoen aan zijn contractuele verplichting: loon voor arbeid. Zowel de werkgever als de werknemer hebben een inspanningsverplichting om te werken aan een zo effectief mogelijke  re-integratie. Duidelijke verzuimprotocollen en de inzet van professionele verzuimdeskundigen zijn noodzakelijk om van verzuim weer snel werk te maken.

Bedrijfsarts of arbo arts?

Deze termen worden vaak door elkaar gehaald. Wij leggen kort het verschil uit:

Een arbo arts werkt voor de arbodienst en heeft ook de opleiding tot basisarts gevolgd, maar heeft zich niet gespecialiseerd tot bedrijfsarts. Hij of zij werkt onder het toezicht (taakdelegatie) van een bedrijfsarts. De arbo arts mag alleen onder supervisie van de bedrijfsarts hetzelfde werk uitvoeren.

De belangrijkste opdracht van een bedrijfsarts is het beantwoorden van de kernvraag: kan dit verzuim verklaard worden door ziekte? JA: in dat geval is het aan de bedrijfsarts om te bepalen welke re-integratie inspanningen moeten worden gedaan en welke belastbaarheid mogelijk is. NEE: er is geen sprake van ziekteverzuim als de werknemer boos of onrechtmatig verzuimend is. In dat geval is een gesprek tussen werkgever en werknemer noodzakelijk. Je wilt als werkgever immers weten wat er aan de hand is. Bij een conflict kan de inzet van een mediator of een jurist ook een passende oplossing zijn. De bedrijfsarts is één van de schakels in het re-integratieproces, naast de casemanager, arbeidsdeskundige en andere (kern) deskundigen die nauw met elkaar samenwerken.

Lees ook eens deze blog: Wat doet een Arbo arts?

Casemanager

Binnen ZAKENWIJZER geloven wij dat 80% van het verzuim gerelateerd is aan gedrag. Het oordeel en het advies van de bedrijfsarts is een belangrijk uitgaanspunt, maar de inzet van de casemanager in een complex verzuimdossier is het andere deel van de oplossing. De casemanager stuurt op het gedrag en voert het échte gesprek met de werknemer, want verzuim is in veel gevallen meer dan alleen ziek zijn. De casemanager is het vaste aanspreekpunt, kent het bedrijf en de mensen en zorgt ervoor dat alle juiste stappen worden ondernomen.

Duurzame inzetbaarheid

Iedere werkgever weet dat het belangrijk is dat zowel jonge als oudere medewerkers gezond en productief kunnen blijven werken. Als dat je doel is, moet duurzame inzetbaarheid van medewerkers hoog op de agenda staan. Nu de pensioengerechtigde leeftijd is verhoogd, werken werknemers immers langer. Ook de nieuwe generatie jonge werknemers (millennials) vragen aandacht m.b.t. duurzame inzetbaarheid. Het tijdig omscholen van oudere werknemers en het opleiden van nieuwkomers vraagt om een goed beleid. Daarbij vragen ook de ernstige toename van stress, burn-out en andere psychische klachten vragen om veranderingen en nieuw beleid. Deze zaken zijn onvoorwaardelijk verbonden aan de duurzame inzetbaarheid van werknemers binnen organisaties.

ZAKENWIJZER, meer dan alleen een Arbodienst

Gezondheid, veiligheid en welzijn van werknemers raken alle onderdelen van de organisatie. Daarom is een integrale aanpak noodzakelijk. Werkdruk is een belangrijke veroorzaker van verzuim en een bedreiging voor de gezondheid van werknemers. Ook slecht functionerende managers kunnen de oorzaak zijn van hoog ziekteverzuim. ZAKENWIJZER is meer dan alleen een arbodienst. Vaak heeft een verzuimvraagstuk raakvlakken met het HR-vakgebied en/of het arbeidsrecht. Binnen ZAKENWIJZER beschikken wij over de kennis om vanuit alle invalshoeken te acteren. Zo kunnen we het echte probleem oplossen en heb jij alle kennis onder één dak. Op die manier werken we in de volle breedte aan gezonde, vitale en veilige organisaties. Laten we samen bouwen aan een gezonde organisatie waar werknemers tot hun recht komen en met plezier werken.

Lees ook ons blog voor meer inspirerende en informatieve onderwerpen over Arbodienst.

Meer informatie

Wil jij in gesprek met ZAKENWIJZER ARBO? Bel ons voor een oriënterend gesprek via 088 – 505 6000.

Vraag gratis informatie aan

Volg ZAKENWIJZER op LinkedIn en blijf op de hoogte.