Arbodienst

ZAKENWIJZER is een gecertificeerde en landelijk opererende Arbodienst met passie voor mensen! Vitale en gezonde werknemers maken het verschil in elke organisatie. Het is onze missie om de gezondheid en veiligheid van werknemers te waarborgen. Gezonde werknemers die werken in een vellige omgeving hebben plezier in hun werk en worden minder snel ziek. En als een werknemer toch ziek wordt maken wij werk van verzuim!

New call-to-action
New call-to-action
  • Lager verzuim
  • Burn-out preventie
  • Proactieve aanpak
  • Gecertificeerde arbodienst
Training BHV herhaling

Gezondheid

Wij bieden een compleet dienstenpakket aan op het gebied van gezondheidsmanagement voor organisaties.

Hand die een symbolische reeks van verzuim doorbreekt

Verzuim

Met onze proactieve en snelle aanpak zorgen wij voor een lager ziekteverzuim binnen jouw organisatie.

Veiligheid

Veiligheid

Als werkgever ben je verplicht een gezonde en veilige werkomgeving te creëren, de RI&E is daar een onderdeel van.

Twee personen aan tafel tijdens formele sales coaching

Rijbewijskeuring

In sommige gevallen moet een rijbewijs medisch gekeurd worden, dit kunnen wij als arbodienst voor jou doen.

Kosten arbodienst

Tarieven

Wij bieden standaard contractvormen, maar indien gewenst bieden wij ook de mogelijkheid tot maatwerkcontracten. Bekijk onze tarieven.

Ziekteverzuim

Verzuim is een kostbare zaak. Elke ziektedag kost een werkgever gemiddeld 350 euro per dag! Maar zelfs als alle arbeidsomstandigheden goed geborgd zijn, worden werknemers soms ziek. Bij ziekteverzuim kan de werknemer niet voldoen aan zijn contractuele verplichting: loon naar werk. Zowel de werkgever als de werknemer hebben een inspanningsverplichting om te werken aan een effectieve re-integratie. Duidelijke verzuimprotocollen en de inzet van professionele verzuimdeskundigen zijn noodzakelijk om van verzuim weer snel werk te maken. Lees meer…

Bedrijfsarts

De belangrijkste opdracht van een bedrijfsarts is het beantwoorden van de kernvraag: kan dit verzuim verklaard worden door ziekte? JA: in dat geval is het aan de bedrijfsarts om te bepalen welke re-integratie inspanningen moeten worden ingezet en welke belastbaarheid mogelijk is. NEE: er is geen sprake van ziekteverzuim als de werknemer boos of onrechtmatig verzuimend is. In dat geval is een gesprek tussen werkgever en werknemer noodzakelijk. Je wilt als werkgever immers weten wat er aan de hand is. Bij een conflict kan de inzet van een mediator of een jurist ook een passende oplossing zijn. De bedrijfsarts is één van de schakels in het re-integratieproces, naast de casemanager, arbeidsdeskundige en andere (kern) deskundigen die nauw met elkaar samenwerken. Lees meer…

Casemanager

Binnen ZAKENWIJZER geloven wij dat 80% van het verzuim gerelateerd is aan gedrag. Het oordeel en het advies van de bedrijfsarts is een belangrijk uitgaanspunt, maar de inzet van de casemanager in een complex verzuimdossier is het andere deel van de oplossing. De casemanager stuurt op het gedrag en voert het échte gesprek met de werknemer, want verzuim is in veel gevallen meer dan alleen ziek zijn. De casemanager is het vaste aanspreekpunt, kent het bedrijf en de mensen en zorgt ervoor dat alle juiste stappen worden ondernomen.

Duurzame inzetbaarheid

Iedere werkgever weet dat het belangrijk is dat zowel jonge als oudere medewerkers gezond en productief blijven werken. Daarom moet duurzame inzetbaarheid van medewerkers hoog op de agenda staan. Nu de pensioengerechtigde leeftijd is verhoogd werken werknemers immers langer. Maar ook de nieuwe generatie jonge werknemers (millennials) vragen aandacht m.b.t. duurzame inzetbaarheid. Het tijdig omscholen van oudere werknemers en het opleiden van nieuwkomers vraagt om een goed beleid. Maar ook de ernstige toename van stress, burn-out en andere psychische klachten vragen om veranderingen en nieuw beleid. Deze zaken zijn onvoorwaardelijk verbonden aan de duurzame inzetbaarheid van werknemers binnen organisaties. Lees meer…

ZAKENWIJZER, meer dan alleen een Arbodienst

Gezondheid, veiligheid en welzijn van werknemers raken alle onderdelen van de organisatie. Daarom is een integrale aanpak noodzakelijk. Werkdruk is een belangrijke veroorzaker van verzuim en een bedreiging voor de gezondheid van werknemers.  Maar ook slecht functionerende managers kunnen de oorzaak zijn van hoog ziekteverzuim. ZAKENWIJZER beschikt over brede expertise om hierin alle bedrijfsonderdelen te betrekken. Zo werken we in de volle breedte aan gezonde, vitale en veilige organisaties. Met onze multidisciplinaire kennis doorzien we snel waar het echte probleem zit. Laten we samen bouwen aan een gezonde organisatie waar werknemers tot hun recht komen en met plezier werken. Lees meer…

Verzuimmanagement

Vertrouwenspersoon

Preventiemedewerker

Vragen?

Voor meer informatie kun je ook contact met ons opnemen door te bellen of te e-mailen.

Vraag gratis informatie aan

Volg ZAKENWIJZER op LinkedIn en blijf op de hoogte!