Ondernemingsrecht

Je denkt er niet altijd aan. Maar als werkgever is je onderneming of organisatie (als deze een winstoogmerk hebben) verbonden aan het ondernemingsrecht. Dat begint al bij de oprichting. Vanaf dat moment speelt ondernemingsrecht een rol in elke onderneming en in elke organisatie. Strikt genomen valt het ondernemingsrecht uiteen in; rechtspersonenrecht en vennootschapsrecht. In deze tekst houden we gemakshalve het verzamelwoord ondernemingsrecht aan.Kortom; ondernemingsrecht vertegenwoordigd de juridische regels voor elke onderneming met een winstoogmerk. Zo maar een paar voorbeelden waarin het ondernemingsrecht richtinggevend is:

 • bij het opstellen van contracten met een zakenpartner
 • het opstellen van algemene voorwaarden voor je bedrijf
 • bij geschillen tussen aandeelhouders
 • of je wilt juist aandelen uitgeven
 • als je in een faillissement dreigt te komen of zit
 • bij aansprakelijkheid en schadeclaims
 • bij het oprichten van een maatschap of VOF, dan wel een BV of NV
 • bij fusies en overnames
 • je wilt wijzigingen opnemen in de oprichtingsakten
 • als krijgt te maken met fiscale kwesties die je onderneming raken
 • geschillen met je huurder
 • bij het incasseren van incasso’s en beslaglegging
 • etc.

Het ondernemingsrecht is voor menig ondernemer misschien wat minder ‘populair’ dan bijvoorbeeld het arbeidsrecht. Maar hoe meer je beseft welke onderwerpen vallen onder het ondernemingsrecht, en welke implicaties en gevolgen deze kunnen hebben voor je onderneming, zal menig onderneming zijn gedachten over dit rechtsgebied bijstellen. Het is belangrijk dat je als bedrijf/organisatie je zaken m.b.t. het ondernemingsrecht goed hebt geregeld. Het is het fundament onder elke organisatie. Naast de wettelijke eisen die de wetgever stelt aan organisaties ten aanzien van het ondernemingsrecht, wil je als ondernemer je zakelijk succes bouwen op een stevige fundering.

Meer informatie
Wil je meer weten over ondernemingsrecht praktisch advies? Bel ons dan via 088 – 505 6000.