Verandermanagement

Als wij niet veranderen missen we de aansluiting op een razend snel veranderende wereld. De houdbaarheidsdatums van business modellen worden steeds korter. Veranderen is daarom geen keuze meer, maar noodzakelijk voor duurzaam succes. Maar waar begin je en waar moet je op letten als je een verandering in je organisatie doorvoert? Ruim de helft van alle veranderprocessen in het bedrijfsleven mislukken. Veranderen gaat vooral om gedrag. Want als wij mensen niet veranderen verandert er niets! We moeten eerst anders leren denken, voor we anders gaan doen. Wij beschikken over de kennis en ervaring om mensen en organisaties op hun bestemming te brengen.

Verandermanagement is belangrijk voor elke organisatie. Als je niet verandert mis je de aansluiting op een wereld die voortdurend aan het veranderen is. Veranderen is daarom geen keuze meer, maar noodzakelijk voor duurzaam succes.

Veranderen

Onderzoeken laten zien dat meer dan de helft van alle veranderprocessen in bedrijven mislukken. Dat zijn confronterende cijfers! Veranderen is vooral lastig omdat het te maken heeft met menselijk gedrag. Sterker nog: veranderen = gedrag. Als mensen niet veranderen, verandert er niets.

Maar hoe komt het dat sommige bedrijven een sprong vooruit maken en excelleren en anderen niet. En waarom is veranderen zo lastig en komen de meeste verandertrajecten piepend en krakend tot stilstand? Hoe kan het dat de ene organisatie zich een jaar lang een slag in de rondte werkt – zonder winst – en de ander schijnbaar moeiteloos succesvol is? Veranderen is een werkwoord. Succesvol veranderen is hard werken. Het veranderen van je organisatie is geen quick fix route. Veranderen is een vak! Uiteindelijk draait elke succesvolle verandering om twee belangrijke zaken: anders DENKEN en anders DOEN. Nogmaals: als wij mensen niet veranderen verandert er echt niets. Mensen en hun gedrag zijn de organisatie.

Verbeteren – Vernieuwen – Innoveren

Veranderen is een verzamelwoord voor drie belangrijke verandertrajecten: verbeteren, vernieuwen en innoveren. Veranderen is daarmee de belangrijkste uitdaging voor bedrijven in de 21e eeuw. Bij veranderen is het belangrijk om te onderscheiden waar de focus op ligt. Bij deze processen zijn in meer of mindere mate deze drie elementen aanwezig. Lees meer over deze begrippen in dit blog.

Samen doen waar we goed in zijn

Verandertrajecten en reorganisaties raken alle bedrijfsonderdelen. Daarom vraagt veranderen en reorganiseren kennis en ervaring. Laten we samen doen waar we het beste in zijn. Jij de corebusiness waar je alles van weet en de beste in bent. Wij de organisatieonderdelen, om samen een succesvolle en winstgevende organisatie te bouwen.

Vertrouwen als basis

Zullen we voor de verandering gewoon eerst eens een verkennende afspraak maken? Want alleen op basis van wederzijds vertrouwen kan een verandering slagen. Wil je meer weten hoe wij denken over veranderen? Lees dan onze blogs eens. Hierin hebben wij onze manier van denken en doen neergeschreven. Onze missie, passie, principes en motivatie om mensen en organisaties door veranderingen op hun bestemming te brengen.

Doen waar je goed in bent

Waarom lukt het sommige bedrijven wel succesvol te zijn en anderen niet? Om deze vraag serieus te beantwoorden moeten we eerlijk zijn. Geluk speelt een rol. Iedereen die roept dat hij of zij door zwoegen en hard werken succesvol is geworden, vertelt de helft van het verhaal. Het feit dat jij en ik in Nederland…

Een blog over verbinders in verschilligheid

Het is mijn persoonlijke overtuiging dat als je weet waar je goed in bent, je dit niet alleen tot eer en meerdere glorie van jezelf moet inzetten in dit leven. Toen jij en ik in de wieg lagen wisten we van niets. Alles wat we vervolgens hebben geleerd, kregen we van anderen. En daarom hebben…

Kom vandaag nog van je apenrots af!

Het zijn turbulente tijden voor leiders en managers. Ingrijpende organisatorische veranderingen vragen de volle aandacht. Nieuwe technologie en digitalisering veranderen de interne processen ingrijpend. Maar nog belangrijker; hoe krijg ik mijn mensen hier in mee? Want veranderingen en nieuwe technologie mislukken als mensen deze links laten liggen. Naast allerlei interne wijzigingen, is ook de wereld…

Meer informatie?

Wil jij ook succesvol een verandering realiseren? Klik op onderstaande button voor meer informatie of bel ons voor een oriënterend gesprek.

Vraag gratis informatie aan

Volg ZAKENWIJZER op LinkedIn en blijf op de hoogte!