Vitaliteit

Vitaliteit op de werkvloer verwijst naar het streven naar een gezonde en energieke werkomgeving waarin medewerkers zich fysiek, mentaal en emotioneel goed voelen. Het gaat om het bevorderen van het welzijn van werknemers, zodat ze optimaal kunnen functioneren en bijdragen aan het succes van de organisatie.

Als Arbodienst hechten wij veel waarde aan de vitaliteit van onze eigen medewerkers, maar ook die van onze klanten. Daarom gaan wij ook steeds vaker de samenwerking aan met organisaties die hieraan kunnen bijdragen!

Wat doet Zakenwijzer aan vitaliteit?

fysieke gezondheid

Fysieke gezondheid

Lees meer over hoe wij als Arbodienst de fysieke gezondheid van je medewerkers kunnen stimuleren.

mentale gezondheid

Mentale gezondheid

Een goede mentale gezondheid is belangrijk voor de productiviteit, tevredenheid en algemene bedrijfsprestaties.

PMO en PAGO

De PMO of PAGO is een belangrijk onderdeel van je vitaliteitsbeleid en tevens een verplichting volgens de Arbowet.

Vitaliteit op de werkvloer

Vitaliteit op de werkvloer wordt steeds belangrijker voor werkgevers, omdat het kan leiden tot een hogere productiviteit, betrokkenheid van medewerkers, lager ziekteverzuim en een positieve werkcultuur. Enkele kenmerken van vitaliteit:

  1. Fysieke gezondheid: Een gezond en sterk lichaam dat in staat is om dagelijkse activiteiten uit te voeren zonder overmatige vermoeidheid of gezondheidsproblemen.
  2. Emotionele veerkracht: Het vermogen om emotionele ups en downs te hanteren en positief om te gaan met stressvolle situaties.
  3. Mentale alertheid: Een heldere geest, scherp denkvermogen en het vermogen om te leren en zich aan te passen aan nieuwe situaties.
  4. Sociale verbondenheid: Gezonde relaties met anderen, sociale interacties en een gevoel van gemeenschap en ondersteuning.
  5. Zingeving en doel: Het hebben van doelen en een gevoel van betekenis in het leven, waardoor motivatie en tevredenheid worden bevorderd.

Vitaliteit speelt ook een belangrijke rol in organisaties. Een vitale organisatie is energiek, veerkrachtig en adaptief. Medewerkers voelen zich betrokken, gemotiveerd en werken effectief samen om gemeenschappelijke doelen te bereiken.

Het handhaven en bevorderen van vitaliteit bij zowel individuen als organisaties is essentieel voor een gezond en productief leven en kan bijdragen aan een hogere levenskwaliteit en succes op persoonlijk en professioneel gebied.

Duurzame Inzetbaarheid

Hard werken en dit werk volhouden tot je 67e is niet vanzelfsprekend. Sterker nog, de kans dat slechts 1 op de 2 mensen zijn pensioen haalt (klachtenvrij en vitaal) is reëel. Wat betekent dit voor werkgevers? Hoe vitaal zijn jouw werknemers? En hoe kun je er als werkgever voor zorgen dat jouw werknemers betrokken, bevlogen en vitaal blijven?

Hoge urgentie!

Duurzame inzetbaarheid moet op de agenda! Niet alleen voor de werknemer zelf, maar zeker ook voor werkgevers. Consequenties door de modernisering ziektewet, oplopende verzuimcijfers, uitval door stress, werknemers die langer door moeten werken, vergrijzing en generatiemanagement. Allemaal onderwerpen met grote consequenties waar op geanticipeerd moet worden.

Periodiek Medisch Onderzoek (PMO)

Een PAGO of Periodiek Medisch onderzoek (PMO) kan vaak een mooie start zijn voor een gezondheidsbeleid. De uitkomsten uit zo’n onderzoek geven een beeld welke onderwerpen er bij werknemers spelen waar je als werkgever op in kunt haken en tevens geeft het je zicht op mogelijke gezondheids- en arbeidsrisico’s waar je (vroegtijdig) op in kunt spelen door hier ook goed beleid in te vormen. Ook vitaliteitsgesprekken kunnen een mooi vertrekpunt zijn.

Gezondheidsmanagement of beleid rondom duurzame inzetbaarheid heeft in vele onderzoeken aangetoond dat iedere euro aan investeringskosten zeker 2,50 euro oplevert. Over Return On Investment gesproken!

Wat bieden wij als Arbodienst?

PAGO/PMO
Diverse gezondheidsworkshops
Voorlichting voor zowel management als personeel
Opstellen of herziening van verzuimprotocol
Invoering van vitaliteitsgesprekken
Organiseren gezondheidsweken
Preventieve (burn-out) coaching
Herformulering van HR-beleid
Werkplekonderzoek (preventief of medisch) door ergonoom
Stoppen met roken cursussen
Cultuurverandertrajecten

Er zijn veel mogelijkheden die zeer effectief zijn! We delen graag onze ervaring met je in een persoonlijk gesprek.

Vragen?

Voor meer informatie kun je ook contact met ons opnemen door te bellen of te e-mailen.

Vraag gratis informatie aan

Volg ZAKENWIJZER op LinkedIn en blijf op de hoogte!