Transitievergoeding 2020

Juridischtransitievergoeding 2020

Tussen al het corona-nieuws en alle regelingen door is het makkelijk te vergeten: het reguliere arbeidsrecht gaat ook gewoon nog door. Zo hebben medewerkers sinds de nieuwe WAB in werking is getreden begin dit jaar recht op een transitievergoeding, indien de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever niet wordt voortgezet of beëindigd. Wij hebben voor jullie de meest voorkomende vragen over dit onderwerp verzameld.

Welke veranderingen zijn er ten opzichte van de transitievergoeding 2019?

Met de invoering van de WAB, per 1 januari 2020, is de transitievergoeding in sommige gevallen een stuk minder geworden. De transitievergoeding werd tot eind 2019 nog berekend aan de hand van het maandsalaris en duur van het dienstverband. Als medewerker had je hier recht op na 2 jaar in dienst te zijn. De vergoeding werd berekend op basis van één derde van het maandsalaris.

Deze berekening is per 2020 veranderd. Nu heb je als medewerker al vanaf je eerste werkdag recht op een transitievergoeding bij ontslag. Dit is gunstig voor nieuwe medewerkers, maar vooral nadelig voor oudere werknemers die langer in dienst zijn. Meer over deze berekening staat verder in deze blog uitgelegd.

Wanneer heb je recht op transitievergoeding?

In principe dien je als werkgever de transitievergoeding te betalen als het dienstverband:

  • is opgezegd door de werkgever;
  • op verzoek van de werkgever is ontbonden;
  • van rechtswege eindigt en niet wordt verlengd door de werkgever;
  • als werknemer deze heeft opgezegd / ontbonden als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever;
  • van rechtswege eindigt en niet wordt verlengd door werknemer door ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever;
  • er sprake is van deeltijdontslag door een structurele en substantiële vermindering van arbeidsduur.

Wanneer is transitievergoeding niet verplicht?

Als het dienstverband wordt beëindigd door ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer kan de rechter bepalen dat transitievergoeding niet of niet geheel aan de werknemer verschuldigd is. Ook is er geen wettelijke verplichting als partijen met wederzijds goedvinden uit elkaar gaan. Het is aan de partijen zelf om afspraken te maken over de wijze van beëindiging en of er wel of geen beëindigingsvergoeding wordt meegenomen.

Hoe hoog is de transitievergoeding als ik word ontslagen?

Met de invoering van de WAB is de berekening van de transitievergoeding dus veranderd. De transitievergoeding bedraagt voor elk jaar dienstverband een derde van het maandsalaris. Het maximum voor de transitievergoeding is € 83.000,-.

Rekenvoorbeeld:
Het contract van Medewerker X van 7 maanden is beëindigd (door een van de redenen hierboven). Het bruto maandinkomen van Medewerker X bedraagt € 1500,- per maand.

11 maanden x 1500 x 1/3 x 1/12 = € 291,67.

Transitievergoeding bij 50+

We gaan er even van uit dat deze groep behoort tot de medewerkers die langer in dienst zijn. Voor medewerkers die al langer dan 10 jaar in dienst zijn, was tot eind 2019 de berekening van de transitievergoeding op basis van één tweede van het maandsalaris. Als je 50+ bent, en 10 jaar in dienst bent geweest, was dit zelfs één maandsalaris per gewerkt jaar.

Ook voor hen geldt nu dat als zij na 1 januari 2020 zijn ontslagen, 1/3 van het maandsalaris ontvangen. Dus geen uitzonderingen meer.

Transitievergoeding bij ziekte

De basisregel is dat een werkgever het loon moet doorbetalen als een werknemer arbeidsongeschikt wordt. Als de arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar duurt, kan de werkgever het dienstverband beëindigen door ontslag aan te vragen bij het UWV. Hierbij is dan direct een transitievergoeding verschuldigd aan de werknemer. Oftewel: de werkgever heeft al twee jaar loon doorbetaald, zonder dat arbeid is verricht én moet nu een extra bedrag betalen om het dienstverband te beëindigen.

Compensatie transitievergoeding

Op 1 april 2020 is de compensatieregeling transitievergoeding in werking getreden. Met deze regeling kunnen werkgevers een (gedeeltelijke) compensatie krijgen voor uitgekeerde transitievergoedingen. De werkgever kan met deze regeling de betaalde transitievergoeding terugkrijgen bij een medewerker die uit dienst gaat na meer dan 2 jaar arbeidsongeschikt te zijn, en waarbij het UWV de betaling heeft overgenomen. De overheid wil hiermee de kosten van de werkgever drukken, slapende dienstverbanden voorkomen en de werknemer eerder zekerheid bieden. De hoge kosten kunnen immers een reden zijn om ontslag niet direct na de twee jaar ziekte aan te vragen. Voor beide partijen is dit dus een gunstige regeling.

Volg ZAKENWIJZER op LinkedIn en blijf op de hoogte

Meer weten?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang wekelijks informatieve en inspirerende e-mails!

New call-to-action

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn aangegeven met *

Plaats reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.