Arbeidsrecht bij verzuim

Verzuim is een kostbare zaak. Voor een werkgever en werknemer is het echter wel een belangrijke zaak om goed met verzuim om te gaan. Om ervoor te zorgen dat werkgever én werknemer werken aan de re-integratie is de Wet verbetering Poortwachter (WVP) in werking getreden. De Wet verbetering Poortwachter is een verzameling van sociale zekerheidswetten welke gelden tijdens verzuim.

Eén van de belangrijkste regelingen van de WVP voor de werkgever is de regeling: procesgang eerste en tweede ziektejaar. In deze regeling staan alle stappen vastgelegd welke werkgever én werknemer moeten doorlopen tijdens verzuim in het eerste en tweede jaar. Op het moment dat er van de procesgang wordt afgeweken, door werknemer óf werkgever, zijn hier consequenties aan verbonden via het UWV of de rechtsgang. Een proactieve inzet en aanpak is dus noodzakelijk, maar wat als één of beide partijen zich hier niet aan houdt?

Wet verbetering poortwachter

Wij bieden juridische ondersteuning als een medewerker zich niet houdt aan de verplichtingen vanuit de WVP. Als een medewerker de telefoon niet opneemt, weigert passend werk uit te voeren of niet naar de bedrijfsarts gaat, ondersteunen wij met het opmaken van een waarschuwing en het bevestigen van de eventuele loonopschorting die hieruit volgt. Indien een medewerker zich dan nog niet houdt aan de verplichtingen, kun je als werkgever overgaan op stopzetting van het loon of zelfs de rechter verzoeken tot ontslag. Verzoeken tot ontslag kan na het ontvangen van een deskundigenoordeel van het UWV waaruit blijkt dat de werknemer zich onvoldoende ingespannen heeft in kader van re-integratie.

Slapend dienstverband

Ook als een werknemer zich wel aan de verplichtingen heeft gehouden is er mogelijkheid om uit elkaar te gaan. Zo kan bij een slapend dienstverband werkgever en werknemer via een vaststellingsovereenkomst of via een ontslagvergunning van het UWV uit elkaar gaan. Een slapend dienstverband is een dienstverband dat na de loondoorbetalingsverplichting niet is beëindigd. De loonbetaling is door het UWV overgenomen, maar de werknemer is nog wel in dienst. Als er geen zicht is op een passende functie kan werknemer de werkgever verzoeken om uit elkaar te gaan. De werkgever is dan verplicht de verschuldigde transitievergoeding te betalen en om zo uit elkaar te gaan. Omdat dit de werkgever doorgaans veel geld zal kosten, is de Regeling compensatie transitievergoeding in het leven geroepen door de overheid.

De werkgever kan met deze regeling de betaalde transitievergoeding terugkrijgen. De overheid wil hiermee de kosten van de werkgever drukken, slapende dienstverbanden voorkomen en de werknemer eerder zekerheid bieden. De hoge kosten kunnen immers een reden zijn om ontslag niet direct na de twee jaar ziekte aan te vragen. Voor beide partijen is dit dus een gunstige regeling.

Ontslagverbod tijdens ziekte

Tijdens arbeidsongeschiktheid is er sprake van een ontslagverbod. Deze medewerker komt namelijk niet in aanmerking voor een WW-uitkering. De medewerker mag dan ook niet meewerken aan contract beëindiging tijdens deze periode. Het recht op een uitkering bij het UWV vervalt, indien een medewerker dit wel doet. Een uitzondering kan worden gemaakt bij situatieve arbeidsongeschiktheid – als de werknemer door omstandigheden betreffende het werk wel kan werken buiten de organisatie. Ná twee jaar (en er is geen loonsanctie opgelegd) kun je als werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV om het contract te beëindigen.

WAB, terugblik op wat er is veranderd in 2020

Vorig jaar, op 1 januari 2020, is de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) ingevoerd. De invoering van deze wet heeft voor veel onduidelijkheden gezorgd in het arbeidsrecht. In deze blog leggen we je daarom nog een keer uit wat deze wet precies inhoudt. Waarom is de WAB eigenlijk ingevoerd? In 2016 is de WWZ, Wet…

Wil je gelijk hebben, of kies je voor een oplossing?

Van nature streven we strikt genomen allemaal wel naar goede menselijke verhoudingen. Natuurlijk zijn er altijd wel een paar uitzonderingen. Mensen die kennelijk plezier ervaren om anderen het leven zuur te maken. Maar dat zijn toch echt de uitzonderingen. Maar zelfs met de beste bedoelingen kan er in de samenwerking tussen mensen zomaar een conflict…

Beëindiging van een arbeidsovereenkomst

Als werkgever ga je een arbeidsrelatie aan met je werknemer in de vorm van een arbeidsovereenkomst. Zo spreek je het meest basale af: jij werkt in mijn organisatie voor het krijgen van loon. In de overeenkomst leg je de spelregels van het werk vast. Hierin staat onder andere de duur van de overeenkomst, proeftijd, afspraken…

Vragen?

Voor meer informatie kun je ook contact met ons opnemen door te bellen of te mailen.

Vraag gratis informatie aan

Volg ZAKENWIJZER op LinkedIn en blijf op de hoogte!