Arbeidsrecht bij verzuim

Verzuim is een kostbare zaak. Voor een werkgever en werknemer is het echter wel een belangrijke zaak om goed met verzuim om te gaan. Om ervoor te zorgen dat werkgever én werknemer werken aan de re-integratie is de Wet verbetering Poortwachter (WVP) in werking getreden. De Wet verbetering Poortwachter is een verzameling van sociale zekerheidswetten welke gelden tijdens verzuim.

Eén van de belangrijkste regelingen van de WVP voor de werkgever is de regeling: procesgang eerste en tweede ziektejaar. In deze regeling staan alle stappen vastgelegd welke werkgever én werknemer moeten doorlopen tijdens verzuim in het eerste en tweede jaar. Op het moment dat er van de procesgang wordt afgeweken, door werknemer óf werkgever, zijn hier consequenties aan verbonden via het UWV of de rechtsgang. Een proactieve inzet en aanpak is dus noodzakelijk, maar wat als één of beide partijen zich hier niet aan houdt?

Wet verbetering poortwachter

Wij bieden juridische ondersteuning als een medewerker zich niet houdt aan de verplichtingen vanuit de WVP. Als een medewerker de telefoon niet opneemt, weigert passend werk uit te voeren of niet naar de bedrijfsarts gaat, ondersteunen wij met het opmaken van een waarschuwing en het bevestigen van de eventuele loonopschorting die hieruit volgt. Indien een medewerker zich dan nog niet houdt aan de verplichtingen, kun je als werkgever overgaan op stopzetting van het loon of zelfs de rechter verzoeken tot ontslag. Verzoeken tot ontslag kan na het ontvangen van een deskundigenoordeel van het UWV waaruit blijkt dat de werknemer zich onvoldoende ingespannen heeft in kader van re-integratie.

Slapend dienstverband

Ook als een werknemer zich wel aan de verplichtingen heeft gehouden is er mogelijkheid om uit elkaar te gaan. Zo kan bij een slapend dienstverband werkgever en werknemer via een vaststellingsovereenkomst of via een ontslagvergunning van het UWV uit elkaar gaan. Een slapend dienstverband is een dienstverband dat na de loondoorbetalingsverplichting niet is beëindigd. De loonbetaling is door het UWV overgenomen, maar de werknemer is nog wel in dienst. Als er geen zicht is op een passende functie kan werknemer de werkgever verzoeken om uit elkaar te gaan. De werkgever is dan verplicht de verschuldigde transitievergoeding te betalen en om zo uit elkaar te gaan. Omdat dit de werkgever doorgaans veel geld zal kosten, is de Regeling compensatie transitievergoeding in het leven geroepen door de overheid.

De werkgever kan met deze regeling de betaalde transitievergoeding terugkrijgen. De overheid wil hiermee de kosten van de werkgever drukken, slapende dienstverbanden voorkomen en de werknemer eerder zekerheid bieden. De hoge kosten kunnen immers een reden zijn om ontslag niet direct na de twee jaar ziekte aan te vragen. Voor beide partijen is dit dus een gunstige regeling.

Ontslagverbod tijdens ziekte

Tijdens arbeidsongeschiktheid is er sprake van een ontslagverbod. Deze medewerker komt namelijk niet in aanmerking voor een WW-uitkering. De medewerker mag dan ook niet meewerken aan contract beëindiging tijdens deze periode. Het recht op een uitkering bij het UWV vervalt, indien een medewerker dit wel doet. Een uitzondering kan worden gemaakt bij situatieve arbeidsongeschiktheid – als de werknemer door omstandigheden betreffende het werk wel kan werken buiten de organisatie. Ná twee jaar (en er is geen loonsanctie opgelegd) kun je als werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV om het contract te beëindigen.

Meer informatie?

Arbeidsrecht bij verzuim is een juridisch en financieel specialisme waarin het arbeidsrecht en sociale wetgeving centraal staan. Wil je meer weten over arbeidsrecht bij verzuim? Bel ons dan via 088 – 505 6000.

Vraag gratis informatie aan