Wet Verbetering Poortwachter

Arbodienstwet verbetering poortwachter

Iedere organisatie komt er op een bepaald punt mee in aanraking. Wat houdt de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) nou echt in? En om welke redenen is het zo belangrijk dat je hier als ondernemer van op de hoogte bent?

De Wet Verbetering Poortwachter

Heeft als doel om medewerkers zo effectief mogelijk te laten re-integreren naar het werk. Als uitgangspunt geldt dat werknemers niet langer hoeven te verzuimen dan dat nodig is, omdat de werkgever actief bezig is met de re-integratie. Dit betekent dat er inspanning wordt verwacht van zowel de werkgever als de werknemer. Hierbij spelen de Arbodienst en bedrijfsarts een belangrijke rol. Voor zowel de werknemer als de werkgever is verzuim iets waar je liever niet mee te maken krijgt, maar wat soms niet voorkomen kon worden. Om die reden is de Wet Verbetering Poortwachter ingeschakeld. In samenwerking met de Arbodienst wordt ervoor gezorgd dat de werknemer weer zo snel mogelijk aan het werk kan.

Stappen Wet Verbetering Poortwachter

De wet kent aardig wat stappen die de werkgever en de werknemer moeten volgen binnen de 104 weken verzuim. Voor de functionaris binnen de organisatie wie het verzuim begeleid, is het van belang deze stappen te kennen. Als er een onderdeel van de wet verbetering poortwachter wordt gemist of onvoldoende wordt uitgevoerd, kunnen de gevolgen groot zijn. Indien jouw werknemer twee jaar (104 weken) heeft moeten verzuimen en aanspraak zal gaan maken op een eventuele uitkering, zal het gehele dossier door het UWV worden beoordeeld. Het UWV bepaalt op dat moment of er voldoende is gedaan aan re-integratie door de werkgever en de werknemer. Als het UWV oordeelt dat dit niet het geval is, kan het UWV jou als werkgever een loonsanctie opleggen. Een loonsanctie houdt in dat je als werkgever een jaar (maximaal) het loon van jouw werknemer langer doorbetaald. Oftewel: dat wil je voorkomen.

Hieronder staan de stappen uit de wet verbetering poortwachter uitgeschreven:

  • Een ziekmelding moet binnen een week gemeld zijn bij de arbodienst.
  • Binnen de zesde ziekteweek, moet er een Probleemanalyse zijn opgesteld door de bedrijfsarts.
  • Binnen acht weken na de eerste ziektedag of uiterlijk twee weken na het opstellen van de probleemanalyse moet de werkgever samen met de werknemer een Plan van Aanpak opstellen.
  • De (bedrijfs)arts beoordeelt periodiek de belastbaarheid van de werknemer.
  • In de 42e week na de eerste ziektedag meldt de werkgever de werknemer bij het UWV.
  • In de 52e ziekteweek volgt de eerstejaarsevaluatie. Werkgever en werknemer stellen deze samen op.
  • In de 78e ziekteweek stellen werkgever en werknemer samen de eindevaluatie op.
  • Indien er in de 93e ziekteweek nog geen sprake is van duurzame re-integratie, wordt de WIA-aanvraag gedaan en levert de werkgever het RIV-verslag in bij het UWV.
wet verbetering poortwachter

Verplichtingen werkgever bij ziekte

Tijdens de 104 weken verzuim heeft de werkgever een loondoorbetalingsverplichting. Deze bedraagt ten minste 70% van het loon, maar dit kan anders geregeld zijn in de arbeidsovereenkomst, het personeelshandboek of in de cao. In het eerste ziektejaar heeft de werknemer minimaal recht op het minimumloon. In het tweede ziektejaar geldt dit niet.

Daarnaast heeft de werkgever de verplichting richting de werknemer om passend werk aan te bieden wanneer dit voorhanden is of gecreëerd kan worden. Wanneer er duidelijk wordt dat de werknemer niet meer duurzaam terug kan keren in spoor I (binnen de huidige organisatie) moet er gekeken worden naar de mogelijkheden binnen spoor II (buiten de huidige organisatie). Spoor II wordt vaak opgestart rond het eerste ziektejaar of indien al eerder blijkt dat terugkeer in het (aangepast) eigen werk niet meer mogelijk is.

Verzuimbegeleiding

Naast het feit dat de Wet Verbetering Poortwachter uit verschillende stappen bestaat, er veel uitzonderingen zijn en je als werkgever en werknemer te maken hebt met aardig wat regels die hieraan verbonden zijn, heeft dit alles betrekking op mensen. Ieder mens is anders en geen situatie is hetzelfde. Effectieve verzuimbegeleiding voeren is niet alleen wetgeving en regels opvolgen. Het is ook kijken naar jouw specifieke werknemer, maatwerk leveren en met elkaar nadenken over een passend plan binnen de wetgeving.

Of de verzuimbegeleiding binnen jullie bedrijf nu wordt gedaan door iemand van de HR-afdeling of dat het een onderdeel is van het takenpakket van een andere functionaris; er komt veel bij kijken.

Het is jouw taak om contact te onderhouden met de werknemer wie op dit moment (deels) in het verzuim zit. Jullie zullen afspraken moeten maken met elkaar en de re-integratie blijven evalueren. Daarnaast is er nog het schakelen met het UWV en de arbodienst. Maar buiten dat zal er organisatie breed een verzuimprotocol beschikbaar moeten zijn waarin alle afspraken rondom het verzuimbeleid van jullie organisatie zijn opgenomen.

Voldoende aandacht hebben

Verzuimbegeleiding is mensenwerk en zoals hierboven ook al werd genoemd is het in de praktijk niet zo simpel als ‘gewoon’ het volgen van de wetgeving. Wat als iemand niet ziek is, maar boos. Wat doe je dan? En ken je de situatie waarin een werknemer zich ziek meldt, maar jij hier twijfels bij hebt? In dergelijke situaties is het belangrijk dat je duidelijke stappen kunt volgen. Houdt iemand zich bijvoorbeeld niet aan de regels en afspraken die in het verzuimprotocol beschreven staan? Of komt iemand zijn re-integratie verplichtingen niet na? Dan mag je iemand wellicht een officiële waarschuwingsbrief sturen. De inhoud van een dergelijke waarschuwing is ontzettend belangrijk en moet kloppen. Welke consequenties mag je hierin communiceren? Wanneer zet je het loon stop en wanneer moet je het loon opschorten? En wat is eigenlijk het verschil tussen deze twee?

Kortom; het is ontzettend belangrijk om binnen de organisatie voldoende aandacht te hebben voor de verzuimbegeleiding. Dit is niet altijd makkelijk en zeker niet altijd simpel. Om die reden is het zo belangrijk om een goede arbodienstverlening te hebben.

Kun jij advies gebruiken bij het voeren van de verzuimbegeleiding of zou je deze (deels) willen uitbesteden? Of heb je hulp nodig bij het opstellen van het verzuimbeleid? Neem dan contact op via arbo@zakenwijzer.nl of bel naar 088-5056020. Wij gaan graag met je in gesprek over de mogelijkheden!

Volg Zakenwijzer op LinkedIn en Twitter en blijf op de hoogte!

Meer weten?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang wekelijks informatieve en inspirerende e-mails!

New call-to-action

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn aangegeven met *

Plaats reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.