Wet Verbetering Poortwachter

Als werkgever is het goed om op de hoogte te zijn van de Wet Verbetering Poortwachter. Deze wetgeving, in werking sinds 2002, stelt duidelijke richtlijnen voor werkgevers en werknemers om samen te werken aan een effectieve re-integratie bij ziekte. Wij begrijpen het belang van een goed verzuimbeleid dat voldoet aan de eisen van deze wet!

Wat houdt de Wet Verbetering Poortwachter in?

De Wet Verbetering Poortwachter (WVP) is een Nederlandse wet die in 2002 in werking is getreden en gericht is op het bevorderen van een effectieve re-integratie van zieke werknemers. Het doel van de wet is om langdurig ziekteverzuim te voorkomen en ervoor te zorgen dat werknemers zo snel en adequaat mogelijk weer aan het werk kunnen.

De WVP legt de verantwoordelijkheid voor de re-integratie niet alleen bij de zieke werknemer, maar ook bij de werkgever en de arbodienst. Het verzuimproces is opgedeeld in verschillende fasen met bijbehorende verplichtingen

De verplichtingen en verschillende stappen die komen kijken bij de WVP zijn:

  • Ziekteverzuim melden: Zodra een werknemer ziek wordt, moet deze dit zo snel mogelijk melden bij de werkgever. De werkgever moet vervolgens binnen één week een probleemanalyse laten opstellen door een bedrijfsarts of arbodienst.
  • Plan van aanpak maken: Op basis van de probleemanalyse wordt een plan van aanpak opgesteld. Hierin staan concrete afspraken over de re-integratie, inclusief termijnen en doelen. Werknemer en werkgever ondertekenen dit plan.
  • Re-integratie: Zowel werkgever als werknemer moeten zich actief inzetten voor de re-integratie. De werkgever moet passend werk aanbieden, en de werknemer moet dit accepteren, tenzij dit redelijkerwijs niet van hem verwacht kan worden.
  • Evaluaties: Regelmatige evaluaties van het re-integratieproces zijn verplicht. Als het nodig is, moet het plan van aanpak worden bijgesteld. Ook kan er een zogenaamde eerstejaarsevaluatie plaatsvinden.
  • WIA Aanvraag: Als de werknemer na twee jaar ziekte nog steeds niet in staat is om te werken, kan hij een WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)-uitkering aanvragen. Een goede re-integratie-inspanning is hierbij van belang.

Schakels binnen de WVP

Onderstaande 4 deskundigen zijn onlosmakelijk verbonden aan een gedegen re-integratie traject.

De casemanager is de onmisbare schakel in de Wet Verbetering Poortwachter voor een optimale procesbegeleiding en is de verbinder tussen alle betrokkenen en deskundigen. Tevens is de casemanager de sparringpartner voor werkgevers om te sparren over vraagstukken omtrent veiligheid en gezondheid op individueel en bedrijfsniveau.

De (bedrijfs)arts is de medisch specialist en bepaalt de belastbaarheid van werknemer en adviseert werknemer en werkgever om te komen tot duurzame inzetbaarheid. De bedrijfarts kijkt daarbij ook hoog-over mee in organisaties en analyseert verzuimcijfers en adviseert daarbij tevens over veilgiheid en gezondheid binnen de werkomgeving.

De arbeidsdeskundige heeft de kennis en kunde in huis om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn en wat de haalbaarheid is om te kunnen re-integreren in het eigen of aanpast werk, zowel binnen als buiten de eigen werkgever.

De Spoor II begeleider is de re-integratiespecialist die middels coaching en begeleiding de werknemer helpt bij het vinden van een passende werkomgeving als re-integratie bij de eigen werkgever wellicht niet meer mogelijk is.

De WVP stelt dus duidelijke richtlijnen om ervoor te zorgen dat werkgevers, werknemers en arbodiensten samenwerken om verzuim te voorkomen en de re-integratie van zieke werknemers te bevorderen. Het niet naleven van de wet kan leiden tot sancties en boetes. Het is dus van groot belang voor werkgevers om goed op de hoogte te zijn van de verplichtingen die de Wet Verbetering Poortwachter met zich meebrengt.

Ondersteuning van de Arbodienst

Bij Zakenwijzer staan we klaar om je te ondersteunen bij het implementeren en naleven van de Wet Verbetering Poortwachter. Onze ervaren professionals begrijpen de complexiteit van deze wetgeving en bieden op maat gemaakte oplossingen om te voldoen aan de specifieke behoeften van jouw bedrijf. Wij zijn je partner in verzuimbegeleiding en re-integratie. Wij begrijpen de impact van langdurig ziekteverzuim op jouw bedrijf en streven ernaar om samen met jou de Wet Verbetering Poortwachter succesvol te implementeren.

Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe wij je kunnen helpen bij het optimaliseren van jouw verzuimbeleid in overeenstemming met de Wet Verbetering Poortwachter.

Vragen?

Voor meer informatie kun je ook contact met ons opnemen door te bellen of te e-mailen.

Vraag gratis informatie aan

Volg ZAKENWIJZER op LinkedIn en blijf op de hoogte!