“Psychisch verzuim … maak er werk van”

65% Van het verzuim is psychisch gerelateerd. Juist dit verzuim is vaak langdurig. Hoe meer we begrijpen hoe dit te voorkomen, is winst voor werknemer en werkgever. Maar ook hoe we psychisch verzuim effectief aanpakken is van groot belang om de duur te verkorten.

ZAKENWIJZER ARBODIENST organiseert ook dit jaar weer een inspirerend en interactief seminar over psychisch verzuim en hoe dit te voorkomen. Voorkomen is immers beter dan genezen. Laat je inspireren door professionele deskundigen en maak werk van verzuim binnen jouw organisatie.

Informatie

Wanneer:

Dinsdag 28 mei 2024 van 13.30 uur tot 17.00 uur (inloop vanaf 13.00 uur)

Waar:

Hotel van der Valk

Laan van Europa 1600

3317 DB Dordrecht

Programma:

Inloop: 13.00 uur

Welkom: 13.30 uur, Erwin van Aken en Peter de Heer

Sprekers:
De sprekers zijn ervaren professionals met verschillende expertises met een direct of indirecte relatie tot het thema. De middag zal worden geleid door de ervaren moderator Erwin van Aken.

Erwin van Aken – Moderator
“Met mijn energieke en interactieve aanpak geef ik elke bijeenkomst de juiste snelheid waardoor deelnemers tot het laatste moment geboeid blijven”. Erwin is trainer, coach, dagvoorzitter, moderator en presentator. Doet waar hij goed in is, wat hij leuk vindt, met mensen die hij leuk vindt! Hij is tevreden als deelnemers zeggen; het was leuk én ik heb er iets aan gehad! Nieuwsgierig, beleefd en oprecht geïnteresseerd. En vindt het geweldig als het lukt om samen met de deelnemers toe te werken naar concrete resultaten.

BLOK 1         13.45 uur – 14.15 uur

Peter de Heer – Directeur ZAKENWIJZER arbodienst

In een vraaggesprek met moderator Erwin van Aken komen verschillende onderwerpen in relatie tot het thema van deze middag aan de orde. Peter is algemeen directeur van ZAKENWIJZER BV. Hij is spreker, trainer, coach en organisatieadviseur. Hij is schrijver van het boek: VANDAAG IS MORGEN GISTEREN. Maar ook bedenker en oprichter van Stichting ANDERS. Stichting ANDERS Nederland bouwt aan een beweging van geven. Dit doen zij door het opbouwen en ondersteunen van nieuwe ANDERS-netwerken in het land. Deze netwerken zijn de daadkrachtige verbinders tussen lokale noden van kwetsbare mensen en lokale ondernemers die hier met hun eigen product, dienst of talent voor in actie komen. Want geven maakt rijk!

 

Sandra van der Hor – Register vertrouwenspersoon

Als mens hecht zij waarde aan maatschappelijke betrokkenheid. In diverse functies biedt zij zelfstandige dienstverlening als; vertrouwenspersoon, trainer, register casemanager verzuim, (re-integratie) coach en adviseur op het gebied van vitaliteit, mobiliteit, verzuim en (duurzame) inzetbaarheid. Gedreven, betrokken, sociaal en zeker niet confrontatie mijdend. Zij is in staat om op een praktische manier met werknemers en werkgevers altijd te zoeken naar de dialoog en oplossingen.

BLOK 2         14.15 uur – 15.00 uur

Mohammed Boudjemaoui – Bedrijfsarts

Als bedrijfsarts is hij bekend met psychisch verzuim. Maar hoe signaleer je dat vroegtijdig en wat moet je doen als organisatie, als je er mee te maken krijgt? Psychische klachten zijn steeds meer oorzaak van verzuim. Er zijn onderzoeken die stellen dat 65% van het verzuim een psychische oorzaak heeft. Psychische klachten zijn vervelend voor de werknemer en werkgever. Want psychische klachten zijn vaak ongrijpbaar en leiden regelmatig tot langdurig verzuim.

Ruth de Heer – Toekomstbestendige mentale zorg

Mentaal sterk aan het werk. Ruth is directeur van de The Mental Move en GZ-psycholoog. The Mental Move helpt organisaties bij het verbeteren van de mentale gezondheid. Dat doen ze met impactvolle en snelle professionele begeleiding middels digitale tooling: preventieve zelfhulpmodules, een mentale helpdesk, workshops en een preventief medisch onderzoek: online, snel en veilig.

Irene van Veen – Casemanager

“Een wegwijs bij kanker en werk” Tijdens deze presentatie maakt zij ons als casemanager en ervaringsdeskundige wegwijs bij het onderwerp kanker en werk. Wat is de psychische impact van een kankerdiagnose? Ze geeft ons tips voor het creëren van een ondersteunende omgeving voor een werknemer met kanker.

Pauze            15.00 uur – 15.30 uur

 

BLOK 3         15.30 uur – 16.15 uur

Erik Jan Polder – Hogere Veiligheidskundige

Erik Jan is hogere veiligheidskundige. Aandacht voor veiligheid is een must in elke organisatie. Onveilige situatie zijn hoge risico’s op verzuim en langdurige uitval. Werknemers ervaren hierdoor veel stress en psychische klachten. Als werknemers over hun veiligheid twijfelen en deze niet goed is geborgd, levert dit veel onzekerheid en onveilige situaties die vroeg of laat leiden tot ongelukken. Dat kan anders. Erik zal laten zien hoe dit echt anders kan.

Nathalie van Goor – Jurist – arbeids- en sociaal recht

Verzuim is omgeven met wet- en regelgeving. Maar waar moet ik op letten om niet onnodig in de problemen te komen bij verzuim? We hebben in Nederland hele strikte regels bij verzuim. Werkgevers kunnen zich gewoon niet veroorloven om hier mee te ‘rommelen’. Het brengt hen al snel in grote problemen en nog grotere kosten. Nathalie is arbeids- en sociaal recht jurist en in staat ons in ‘Jip en Janneke taal’ uit te leggen waar we op moeten letten, wat we moeten doen en wat we moeten laten.

Carola van Rijsbergen – Mediator

Als werknemer en werkgever er in een (verzuim)conflict niet uitkomen is mediation de beste optie. Carola is een ondernemend type, daadkrachtig en communicatief vaardig. Zij heeft een groot inlevingsvermogen en is een creatieve denker. Betrokken, open en objectief. In het mediationtraject betekent dit dat zij niet denkt in verwijten en problemen. Het probleem is een gegeven en de uitdaging is om met werknemer en werkgever te ontdekken hoe zij hier samen uit kunnen komen.

Spreker

Interactief    16.15 uur – 16.40 uur

 

Borrel            16.40 uur – 17.00 uur

Wist je dat?

Je bij de kosteloze aanmelding voor dit seminar ook dit boek gratis ontvangt!

 

Vragen?

Voor meer informatie kun je ook contact met ons opnemen door te bellen of te e-mailen.

Vraag gratis informatie aan

Volg ZAKENWIJZER op LinkedIn en blijf op de hoogte!