Spoor 2 traject

Wanneer je samen met je werknemer en bedrijfsarts geconstateerd hebt dat een duurzame terugkeer naar de eigen werkplek niet mogelijk is óf nog onzeker is rond het eerste ziektejaar, is het vaak nodig om een spoor 2 traject in te zetten.

Wanneer spoor 2 traject?

Op het moment dat een medewerker zich ziek meldt, start het verzuim. Dit kan verzuim van korte duur zijn, maar het kan ook oplopen tot langdurig verzuim. Bij langdurig verzuim onderzoeken de medewerker en bedrijfsarts samen de mogelijkheden voor re-integratie. In spoor 1-A worden de mogelijkheden tot terugkeer in eigen werk beoordeeld. Indien dit geen optie meer lijkt te zijn, zal in spoor 1-B gekeken worden naar een andere functie binnen eigen organisatie. 

Het kan voorkomen dat er in heel spoor 1 geen mogelijkheden zijn voor de werknemer of dat dit rond het eerste ziektejaar nog erg onzeker is. Indien dat het geval is, wordt een spoor 2 traject ingezet. Hij of zij gaat dan op zoek naar externe mogelijkheden. Oftewel passende functies bij andere organisaties. De arbeidsdeskundige is vaak de deskundige die de inzet van een 2e spoor traject adviseert. Het inzetten van een 2e spoortraject is op een bepaald punt een wettelijke verplichting (wet verbetering poortwachter) voor de werkgever.

Wat moet er in het traject gebeuren?

In het spoor 2 traject gaan de werkgever en werknemer op zoek naar passende arbeid bij een andere werkgever. Passende arbeid is arbeid die de werknemer kan verrichten met zijn huidige belastbaarheid.

In het re-integratiedossier moet duidelijk naar voren komen:
•    Wat is passende arbeid?
•    Wat is er gedaan om dit te vinden? (Denk hierbij aan sollicitaties of een proefplaatsing)

Het doel van re-integreren

Belangrijkste is dat de werknemer zichzelf kan gaan redden op de sollicitatiemarkt. Samengevat:

  • Binnen een afgesproken tijdsbestek middels begeleiding, ondersteuning en coaching de werknemer te stimuleren en motiveren om te komen tot (of te streven naar) een nieuwe, duurzame, geschikte, passende functie voor de werknemer bij een ander werkgever;
  • Het streven naar een nieuwe arbeidsovereenkomst voor de werknemer of een plaatsing middels detachering bij voorkeur minimaal 6 maanden;
  • De werknemer wordt intensief begeleid en gecoacht;
  • De werkgever wordt gerapporteerd over de voortgang en geleverde activiteiten.

Hoe herken ik een goed Spoor 2 traject? 

  • Duidelijke regievoering. Een re-integratiebegeleider moet het hele speelveld kennen en inhoudelijke kennis hebben. Een re-integratiebegeleider moet durven confronteren indien nodig, en moet bijsturen als de situatie daarom vraagt. Een goed spoor 2 traject kenmerkt zich door een begeleider met verstand van zaken die samen met werknemer  gestructureerd naar een opgesteld einddoel toe werkt.
  • Resultaatgerichtheid. Niet toewerken naar een droombaan, maar toewerken naar passend werk. Niet alleen werken aan dossiervorming voor het UWV maar het lange termijn perspectief van werkgever en werknemer voor ogen hebben. Aan een goed spoor 2 traject werken re-integratie begeleiders die kennis hebben van de arbeidsmarkt. Een goed spoor 2 traject kenmerkt zich door de nodige (sollicitatie) activiteiten. Niet enkel praten maar gezamenlijk in actie komen.
  • Duidelijke communicatie. Een goed spoor 2 traject kenmerkt zich door een positief ingestoken houding. Een goede re-integratie coach geeft een kandidaat inzichten waarbij er in veel gevallen weer perspectief ontstaat. Een goed spoor 2 traject kenmerkt zich door goede communicatie. Een spoor 2 traject is geen losstaand onderdeel, maar maakt onderdeel uit van het gehele re-integratie traject. Alleen door duidelijke en eerlijke communicatie naar de betrokken partijen toe volgt een optimaal resultaat.

Belangrijkste taken van de dienstverlening zijn gelegen in begeleiding, stimulering en motivering van de werknemer bij het zoeken en selecteren van vacatures én de werknemer tools verstrekken om een geschikt sollicitatiegesprek te kunnen voeren. Naast een actieve houding is ook energie en inzet(eigenaarschap) van de werknemer zelf van groot belang. 

Meer informatie of traject starten

Wil je meer informatie over het spoor 2 traject of wil je graag het proces opstarten? Neem dan contact met ons op!

Vragen?

Voor meer informatie kun je ook contact met ons opnemen door te bellen of te e-mailen.

Vraag gratis informatie aan

Volg ZAKENWIJZER op LinkedIn en blijf op de hoogte!