Procesmanagement

Als je processen niet staan, kun je zomaar omvallen. Hard werken is daarom geen garantie voor de winstgevendheid van je organisatie. Integendeel! In de snel veranderende wereld is juist ‘niet harder maar slimmer’ de beste optie! Steeds meer taken en werkzaamheden kunnen worden geautomatiseerd en gedigitaliseerd. Handwerk is duur en niet houdbaar voor de toekomst. Het is één van de belangrijkste redenen waarom sommige ondernemers wel hard werken, maar onvoldoende winst maken. Daarom zijn wij ervan overtuigd dat het niet tijdig doorvoeren van automatisering een grote bedreiging is voor veel ondernemers. Efficiënte bedrijfsprocessen en/of procesmanagement zijn belangrijke versnellers voor elke onderneming. Haal je voet van de rem en optimaliseer je processen!

Automatiseren

Er is geen toekomst denkbaar zonder digitalisering en automatisering. Automatiseren is geen vrijblijvende keuze, maar een noodzaak. Organisaties veranderen steeds sneller. Structureel verandermanagement wordt toegepast om relevant te blijven voor opdrachtgevers. Daarnaast worden veel traditionele en handmatige werkzaamheden vervangen door geautomatiseerde processen. Daarbij is het belangrijk dat deze naadloos aansluiten op andere systemen in de organisatie. ZAKENWIJZER is jouw businesspartner in het realiseren van deze belangrijke veranderprocessen. Lees meer…

Kwaliteitsprocessen

Bij kwaliteitsprocessen en kwaliteitsmanagement streef je naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van een product, proces, dienst of organisatie. Kwaliteit is niet afgebakend, maar komt terug in alle delen van de onderneming. Agile, Scrum, Lean, ISO of certificeren? Er zijn talloze mogelijkheden. Maar elke onderneming krijgt vroeg of laat met deze vragen te maken. Soms omdat we zien dat bestaande processen niet meer effectief  zijn. Of ze zijn te kostbaar geworden. Maar het kan ook dat opdrachtgevers nieuwe kwaliteitseisen stellen. In dat geval moet je zorgen dat deze eisen geborgd worden in processen om dit te kunnen garanderen. ZAKENWIJZER beschikt over professionele kennis om de juiste kwaliteitsprocessen te implementeren en te borgen. Daarnaast geeft ZAKENWIJZER ook trainingen op het gebied van procesmanagement.

ICT

ZAKENWIJZER vindt dat iedereen een probleemloos netwerk verdient. Eén centraal systeem voor de complete automatisering. Alles of niets! Alleen zo heb je alles onder controle en voorkom je frustratie. ICT is een stuk gereedschap. Niets meer en niet minder. Maar wel een stuk gereedschap dat heel belangrijk is om je werk goed uit te kunnen voeren. Je wilt immers gewoon veilig toegang tot je data. Waar en wanneer jij dat wilt. Natuurlijk wil je niet ‘afstuderen’ op het gebruik van je werkplek. Je werkplek moet het gewoon doen. Zonder problemen, trage systemen of een slechte verbinding! ZAKENWIJZER beschikt over professionals die jou adviseren in al je ICT uitdagingen.

Tot slot

Slimme kwaliteitsprocessen zijn de slagaders van elke organisatie. ZAKENWIJZER helpt bedrijven om niet steeds harder te werken, maar te kiezen voor slimmer werken. Verander en verbeterprocessen zijn ondenkbaar zonder effectieve processen. Procesmanagement heeft een relatie met alle delen van de organisatie. Knelpunten in processen belemmeren organisaties te groeien in kwaliteit. En om relevant te blijven in een snel veranderende wereld.  Het opsporen van deze knelpunten is waar ZAKENWIJZER gespecialiseerd in is.

Meer informatie
Wil je meer weten over onze diensten op het gebied van procesmanagement? Bel ons voor een oriënterend gesprek via 088 – 505 6000.