Arbodienst | Verzuim Casus

Verzuim structureel verlagen

Een hoog verzuimpercentage wil niemand, maar toch is dat voor veel bedrijven de realiteit.

Zo kreeg een van onze Arbodienst klanten te maken met een verzuimpercentage van 10,2 procent! Dit leverde een zorgwekkende situatie op. Doorlopend verzuim en frequente ziekmeldingen zorgden mede voor het hoge verzuimpercentage.

De reden van het verzuim

In deze case had het verzuim vooral te maken met veel energetische beperkingen en specifieke werk-gerelateerde beperkingen. Daarnaast werden adviezen vanuit de arbodienst en bedrijfsarts niet (voldoende) opgevolgd.

Dit zorgde ervoor dat medewerkers negatieve gevoelens ervaarden. Zo kregen ze te maken met stress in combinatie met mentale veerkracht, agressie en andere ongewenste gedragsvormen. De medewerkers kregen een onveilig gevoel en voelden weinig tot geen vertrouwen in de werkgever.

Welke speerpunten zijn er opgesteld vanuit Zakenwijzer als arbodienst?

 • Bij ziekmelding eerder de Arbodienst inschakelen
 • Na de 2e ziekmelding, frequent verzuim gesprek door werkgever
 • Bij de 3e ziekmelding, frequent verzuim gesprek door de Arbodienst

De basis voor laag verzuim

Voor deze organisatie hebben wij in een jaar tijd het verzuim verlaagd van 10,2% naar 3,6%! Maar hoe hebben wij dat gedaan?

Praktische aanpak:

Om te beginnen hebben we het verzuimreglement nogmaals gedeeld met de werkgever. Dit inclusief het sanctiebeleid wanneer verzuimreglementen niet worden nageleefd (denk aan ziekmelden per app/sms).

We hebben er op ingezet dat 3 dagen na eerste ziekmelding de Arbodienst automatisch bericht krijgt. Hierdoor waren wij als arbodienst eerder op de hoogte om vervolgens ook sneller actie te kunnen ondernemen. Zo hebben we frequent verzuimgesprekken ingevoerd op basis van het SOAP (Subjectief-Objectief-Analyse-Plan) model. Dit gaf ons beter inzicht in de situatie.

Ook de volgende punten hebben hieraan bijgedragen:

 • Na 1 jaar ziekte, scenariogesprekken voeren; wat staat je te wachten?
 • 2 wekelijks afstemmingsoverleg tussen Arbodienst en werkgever
 • Kritisch zijn op aanname beleid (werving en selectie); na 3 maanden uitvragen of er voorheen een uitkeringssituatie was
 • Verzuimtrainingen voor leidinggevenden
 • 50+ gesprek; hoe ziet de ‘werk’ toekomst eruit, wensen inventarisen en mogelijkheden bespreken
 • Formele klachtenprocedure opgezet
 • Externe vertrouwenspersoon, vaste casemanager en POB ingezet

6,6% minder verzuim

Na 3 dagen arbodienst op de hoogte

Meer werkplezier en vertrouwen bij medewerkers

Gevoelsmatige aanpak

Na de praktische aanpak hebben we ons gericht op de gevoelsmatige aanpak. We hebben verder onderzoek gedaan naar het ongewenste gedrag, aangezien hier geen registratie van was. Dit hebben we gedaan door workshops in te zetten waarbij alle medewerkers van zich konden laten horen.

Daarnaast waren de volgende punten ook van groot belang:

 • 1 op 1 gesprekken met POB en/of casemanager
 • Voorbeeld gedrag bespreken in alle lagen van de organisatie
 • Na inventarisatie, personeelsbijeenkomst waarbij verbeterplan is gepresenteerd door de Arbodienst

Lager verzuim, maar ook meer werkplezier!

Hoe hebben deze aanpakken zich vertaald in de organisatie?

 • Werknemers weten nu de juiste mensen te vinden binnen de Arbodienst. Dit heeft vooral opgeleverd dat zij zich gehoord voelden en het vertrouwen kregen dat er verbetering zou komen.
 • Het besef dat een ieder voor deze verbetering verantwoordelijk is
 • Een veilige, open werkomgeving; alles is bespreekbaar bij de juiste persoon.
 • Werknemers tools gegeven; hoe om te gaan met bepaald gedrag, zoals pestgedrag, voor jezelf opkomen, durven te spreken etc.
 • Werknemers voelen zich meer betrokken

Hoe zit het met verzuim binnen jouw organisatie?

Als werkgever heb je de plicht om te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Daarbij is iedereen gebaat bij een laag verzuimpercentage en een hoge beleving van werkplezier. Als arbodienst kunnen wij jou hierbij helpen! Kom direct met ons in contact en maak een afspraak. Onder het genot van een bak koffie bekijken we samen hoe we jouw organisatie zo efficiënt mogelijk kunnen helpen.

Vragen?

Voor meer informatie kun je ook contact met ons opnemen door te bellen of te e-mailen.

Vraag gratis informatie aan

Volg ZAKENWIJZER op LinkedIn en blijf op de hoogte!