Arbowet

Arbowet: Voor zowel werkgevers als werknemers

De Arbowet, ook wel Arbeidsomstandighedenwet genoemd, is van toepassing op alle werkgevers en werknemers in Nederland. Voor zowel de werkgever als de werknemer gelden wettelijke verplichtingen. Uiteraard begrijpen wij dat je niet alles zelf kunt weten. Veel bedrijven zoeken dan ook een arbodienst die proactief meedenkt en je waar nodig ontzorgt.

Ontzorgen of zelf doen?

Wil je zo veel mogelijk in eigen beheer doen of compleet worden ontzorgd door je arbodienst? Bij ZAKENWIJZER kan dit allebei. Onze arbodienst voldoet aan alle eisen die de Arbowet stelt. Zo beschikken wij o.a. over gecertificeerde bedrijfsartsen en andere specialisten die nodig zijn in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. HIER vind je informatie over onze arbodienst.

Arbo-opleidingen in het kader van Arbowet

Preventiemedewerker
Volgens de Arbowet is elk bedrijf met werknemers verplicht een preventiemedewerker aan te stellen. Als je een bedrijf bent tot 25 werknemers mag de werkgever deze taak zelf op zich nemen. Heb je meer werknemers dan moet het een ander persoon zijn. Het hoeft overigens geen extern persoon te zijn. Wanneer je als werknemer deze functie krijgt toebedeeld kun je de cursus preventiemedewerker volgen. Met deze cursus weet je in 1 middag wat er precies van je verwacht wordt en krijg je de belangrijkste basiskennis aangereikt om hier vervolgens zelf mee aan de slag te gaan. Meer informatie over de cursus preventiemedewerker vind je HIER.

Vertrouwenspersoon
In artikel 4 van de Arbowet staat dat elke organisatie een verplicht beleid moet hebben op het gebied van seksuele intimidatie, agressie en geweld. Daarom moet er in elk bedrijf een vertrouwenspersoon worden aangesteld. Om goed te weten hoe je als vertrouwenspersoon in een bepaalde situatie moet handelen is het raadzaam om de cursus vertrouwenspersoon te volgen. Informatie over deze cursus van 2 dagdelen vind je HIER.

Arbowet

Neem contact met ons op

We komen graag met je in contact. Je kunt ons bellen via 088-505 6000 of een mail sturen naar marketing@zakenwijzer.nl.