ARBOWET. Weten is (beter) begrijpen.

Arbodienstarbowet

Het woord alleen al schiet bij menig ondernemer én ook werknemer niet zelden in het verkeerde keelgat. Omdat we ronduit slechte ervaringen hebben opgedaan zijn woorden als ARBO en ARBOWET besmet door: uit de hand gelopen verzuim casussen, onbegrijpelijke adviezen en oordelen van bedrijfsartsen, falende arbodiensten, verpletterende loonsancties, etc.  Maar wat weten we eigenlijk van de ARBOWET? Het is geen gezellige boeiende literatuur bij een knappend open haard vuur. En toch, als we beter en meer zouden weten gaan we ook beter begrijpen. Zullen we eens een poging wagen?

Wat staat er eigenlijk in de Arbowet?

In de Arbowet zijn de regels opgenomen voor werkgevers en werknemers gericht op de gezondheid en veiligheid van werknemers. Er staan in die Arbowet verplichte spelregels waar werkgevers en werknemers zich aan hebben te houden waar arbeid wordt verricht.

De arbocatalogus… wat is dat?

Vanaf 2007 hebben werkgevers en werknemers de mogelijkheid en de ruimte gekregen de normen (ook wel doelvoorschriften genoemd) meer zelf te bepalen. In verschillende branches  zijn om die reden branche- gerelateerde arbocatalogussen beschikbaar.

Heb jij je arbo catalogus van jouw branche voor specifieke vragen over arbeidsomstandigheden voor jouw bedrijf en werkplek al eens geraadpleegd?

De ARBOWET is een kaderwet

Een kaderwet wil zeggen dat dat er geen regels in staan over concrete risico’s, maar alleen algemene bepalingen over het arbobeleid in organisaties op 3 niveau’s”

1. Arbowet – In deze basis wet staan algemene bepalingen voor al die plaatsen waar arbeid wordt verricht. De Arbowet is een kaderwet. De regels en concrete risico’s van die wet zijn uitgewerkt in het Arbobesluit en de Arboregeling. Voor de lezers en echte diehards onder ons: op de website van de overheid staat de volledige tekst van de Arbowet. Verder noemt de Arbowet nog vier kerndeskundigen: Bedrijfsarts; Arbeidshygiënist; Hoger veiligheidskundige; Arbeids- en organisatiedeskundige.

2. Arbobesluit – Het Arbobesluit is meer een uitwerking van de Arbowet. Hier vinden we de regels waar werkgever en werknemer zich aan dienen te houden. Met als doel om arbeidsrisico’s tegen te gaan. Verder staan er nog wat specifieke regels in voor een aantal sectoren en categorieën werknemers. De volledige tekst van het Arbobesluit is uitgeschreven op de website van de overheid.

3. Arboregeling– Deze regeling is een verdere uitwerking van het Arbobesluit. Je treft hier gedetailleerde voorschriften aan over van alles en nog wat. Deze regels zijn verplicht voor werkgever en werknemer. Op de website van de overheid is de volledige tekst van de Arboregeling te vinden.


Arbowet: gezondheid, veiligheid en welzijn van werknemers

Zowel werknemers als werknemers snappen best dat vitale en gezonde werknemers en een fijne veilige werkomgeving, het verschil maakt. Niet alleen bedrijfseconomisch maar juist ook v.w.b. effectiviteit, productiviteit en plezierig werken zonder schadelijke werkdruk en ziekmakende werkstress die kan leiden tot burnout. Juist vitale en gezonde werknemers houden de organisatie gezond en zorgen op een natuurlijke en vanzelfsprekende manier voor continuïteit en groei. Maar daar is de gezamenlijke inzet van werknemer én werknemer voor nodig.


Wijzigingen Arbowet 2017

Sinds 1 juli 2017 is er een wijziging van de Arbowet van kracht. Samengevat kun je zeggen dat er meer aandacht is voor met name de preventie van ziekteverzuim en focus op onveilige werksituaties. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Minimaal is een ARBO- basiscontract verplicht met een arbodienstverlener;
 • Iedere werknemer heeft het recht om een bedrijfsarts te spreken, zelfs als er geen sprake is van verzuim. Daar hoeft de werknemer vooraf de werkgever niet over te informeren;
 • Een werknemer heeft het recht om een andere bedrijfsarts (buiten de eigen arbodienst) te raadplegen als hij/zij twijfelt over de huidige bedrijfsarts;
 • De bedrijfsarts heeft vrij toegang tot de werkvloer. Want een bedrijfsarts moet weten wat de arbeidsomstandigheden en de belasting in het werk is. Tenslotte is dit de basis voor een effectieve verzuimbegeleiding;
 • Meer aandacht voor beroepsziekten. De werkgever betrekt actief de bedrijfsarts bij het voorkomen, signaleren en behandelen van beroepsziekten. Er is een wettelijke meldingsplicht van kracht;
 • Er is een grotere rol weggelegd voor de medezeggenschapsorganen. Het gaat dan om overleg met de bedrijfsarts en andere kerndeskundigen en er bestaat instemmingsrecht bij de keuze en rol van de preventiemedewerker;
 • Er is een duidelijke rol en taak voor de (interne) preventiemedewerker gekomen.
 • De preventiemedewerker adviseert aan en werkt nauw samen met de bedrijfsarts en arbodienst;
 • Elke arbodienst is verplicht om een klachtenprocedure te hebben. Op die manier kan een klacht ingediend worden als twijfel bestaat of klachten zijn over de dienstverlening.

Wat te doen bij verzuim van een werknemer.

Zodra een werknemer ziek is en verzuimt, krijgen werkgever én werknemer te maken met Wet verbetering poortwachter (Wvp) én de AVG. Werkgever en werknemer hebben samen een verplichte verantwoordelijkheid om dat te doen wat nodig is om te zorgen dat de zieke werknemer zo snel mogelijk verantwoord aan het werk gaat. De werkgever heeft een actieve rol bij de re-integratie. Verder stelt de wet dat de werknemer hieraan actief moet meewerken. Bij verzuim spelen allerlei nieuwe AVG privacy aspecten. Voor meer informatie over deze algemene verordening gegevensverwerking valt meer te lezen op de site van de autoriteit persoonsgegevens.

Nog even het schema Wet verbetering poortwachter (WvP)

De verplichte wet verbetering poortwachter stappen -stappen op een rijtje:

 • Na 6 weken              ** Probleemanalyse
 • Na 8 weken              ** Plan van aanpak
 • Week 42                   ** 42 week ziekmelding
 • Na 52 weken            ** Eerste- jaars evaluatie
 • Week 91                   ** WIA-aanvraag
 • Iedere 6 weken        ** Evaluatie plan van aanpak


Hoe zit dat ook al weer met het 1e en 2e spoor?

Als een werknemer langdurig ziek is moet moet zo snel mogelijk naar – zoals dat heet – passende arbeid worden gezocht.

Wanneer is de inzet van het 1e spoor van toepassing:
Werken aan de terugkeer in de eigen functie. Als dat niet lukt, dan in een andere functie binnen het bedrijf.

Wanneer is het 2e spoor van toepassing:
Als het niet lukt de werknemer binnen de organisatie te plaatsen, gaan werkgever en werknemer samen aan de slag om te zien of er passende arbeid is te vinden buiten de organisatie.

Verzuimbegeleiding: het houd niet op vanzelf.

Vanaf dag één is de werkgever verantwoordelijk voor de arbeidsongeschikte werknemer (of inmiddels ex werknemer) tot het einde van het 12e ziektejaar. Het juist inschatten van de verzuimduur en effectief sturen op herstel is daarom vanzelfsprekend. Gedegen kennis van de Ziektewet en WIA en professionele ervaring is essentieel om ervoor te zorgen dat verzuimende werknemers binnen twee jaar weer aan de slag kunnen en niet ziek uit dienst gaan.

Tot slot

Gemiddeld kost een verzuimende werknemer € 250,- tot zo’n 350,- per dag. Iedereen kan uitrekenen dat deze kosten maal 12 jaar exorbitant oplopen. Bezuinigen op kwaliteit en professie kan een dure en kostbare sluipmoordenaar worden voor elke organisatie die vroeg of laat met langdurig verzuim te maken krijgt.

Goede en professionele verzuimbegeleiding is om allerlei reden een must en in het belang van werkgever én werknemer. Kosten voor een professionele arbodienst en de inzet van een ervaren en deskundige casemanager, arbo arts of andere deskundigen, zijn met het oog op de 12 jaar cyclus, de best denkbare investering.

Volg Zakenwijzer op LinkedIn en blijf op de hoogte!

Meer weten?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang wekelijks informatieve en inspirerende e-mails!

New call-to-action

1 reactie

 1. Interessante blog, maar een tweede spoor reintegratie is toch ook mogelijk binnen een bedrijf in plaats van alleen buiten het bedrijf? Onze klanten kiezen hier namelijk ook vaak voor.

  Gr, Carla

Geef een antwoord

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

1 Reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.