Vertrouwenspersoon

Heb je wel eens te maken gehad met ongewenst gedrag zoals pesten, (seksuele) intimidatie, geweld, discriminatie of agressie op het werk? Dit soort zaken moet je dan meestal bespreken met een vertrouwenspersoon! Zoals de naam het al zegt, is deze persoon aangewezen tot het verlenen van betrouwbare informatie. 

Wat is een vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon zorgt voor de opvang van werknemers die te maken hebben met ongewenst gedrag en biedt een luisterend oor en advies. Een vertrouwenspersoon helpt ook de sociale veiligheid in de werkomgeving te bevorderen. 

De Arbowet, artikel 4, heeft het verplicht gemaakt voor organisaties om een vertrouwenspersoon te hebben. Dit kan een interne, maar ook externe persoon zijn. Vaak is het wel handig om een externe vertrouwenspersoon aan te houden. Dit, omdat mensen zich vaak beter op hun gemak voelen bij een onbekende die geen directe collega is.

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Stel dat jij dus te maken hebt gehad met ongewenst gedrag, dan moet je dit direct melden. De vertrouwenspersoon gaat direct aan het werk voor jou. Hij of zij:

  • biedt ondersteuning voor werknemers die te maken hebben met ongewenst gedrag;
  • biedt een luisterend oor;
  • probeert samen met de werknemer een oplossing te vinden;
  • bespreekt met de werknemer opties om een veiligere of betere situatie te creëren;
  • verwijst een werknemer door naar andere instanties indien nodig;
  • houdt alle informatie altijd vertrouwelijk.

Dit zijn een aantal voorbeelden van de taken van een vertrouwenspersoon. Wat zeer belangrijk is om te weten, is dat er een geheimhoudingsplicht geldt. Hij of zij mag dus zonder jouw toestemming geen persoonlijke informatie uitwisselen!

Intern of extern?

Een organisatie heeft de keuze om intern- of extern een vertrouwenspersoon aan te stellen of een combinatie van beide.

Extern
Een externe vertrouwenspersoon heeft geen relatie met de organisatie en dit zorgt dus voor een objectiever oordeel en minder kans op belangenverstrengeling. Bij werknemers ligt de drempel vaak lager om aan te kloppen bij een externe, vooral als er problemen zijn die samenhangen met leidinggevenden of collega’s. 

Deze functie kan ook worden uitbesteed aan ZAKENWIJZER. Neem contact met ons op voor meer informatie!

Intern
Een interne vertrouwenspersoon vervult deze rol naast zijn of haar eigen functie. Dit kan een voordeel zijn, hij of zij is op de hoogte van wat er speelt in de organisatie en kan heel toegankelijk en laagdrempel zijn voor collega’s. Het kan ook een nadeel zijn, zowel voor de interne vertrouwenspersoon zelf als voor de medewerkers. Een vertrouwelijke functie kan moeilijk te combineren zijn met collegialiteit en met andere functies en belangen.

Training

ZAKENWIJZER biedt hiervoor de mogelijkheid tot een 1daagse training. Deze training zorgt ervoor dat de vertrouwenspersoon het werk effectief en met kennis van zaken kan uitvoeren. Je bent dus goed voorbereid op deze belangrijke taak en verantwoordelijkheid.

Maak ongewenst gedrag bespreekbaar!

Meer informatie

Bel 088 5056020 of mail ons voor meer informatie.

Vraag gratis informatie aan

Volg ZAKENWIJZER op LinkedIn en Twitter en blijf op de hoogte!