Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Heb jij wel eens te maken gehad met ongewenst gedrag zoals pesten, (seksuele) intimidatie, geweld, discriminatie of agressie op het werk? Dit soort zaken kun je aangeven en bespreken met een vertrouwenspersoon! Zoals de naam al zegt, is deze persoon aangesteld om te luisteren en te begrijpen en kan jouw betrouwbare informatie en adviezen geven.

Het is belangrijk om ongewenst gedrag op het werk aan te pakken. Uit onderzoek blijkt dat één op de zes werknemers wordt gepest, gediscrimineerd of geïntimideerd. Dit ongewenste gedrag zorgt voor een negatieve werksfeer, extra verzuim en een verhoogde kans op burn-out.

Wat is een vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt binnen jouw organisatie en zorgt voor de opvang van werknemers die te maken hebben met ongewenst gedrag. Daarbij biedt hij of zei een luisterend oor en geeft advies. Een vertrouwenspersoon helpt ook de sociale veiligheid in de werkomgeving te bevorderen.

Wil je meer weten over de rol en het belang binnen organisaties? Luister naar onze podcast!

Ongewenst gedrag en de Arbowet

In de Arbowet, staat dat de werkgever een beleid moet voeren om de hoge psychosociale arbeidsbelasting (PSA) te voorkomen en waar dat niet mogelijk is te beperken.

PSA bestaat volgens de wet uit de volgende onderwerpen:

 • Werkdruk
 • Agressie en geweld
 • Pesten
 • Seksuele intimidatie
 • Discriminatie

Agressie en geweld, pesten, seksuele intimidatie en discriminatie bij elkaar, noemen we ongewenst gedrag.

Whitepaper ongewenst gedrag

Wat heb jij als organisatie geregeld om ongewenst gedrag te voorkomen? Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van een vertrouwenspersoon? In deze whitepaper hebben wij de belangrijkste informatie over de vertrouwenspersoon opgenomen. Je kunt de info ook meteen praktisch toepassen binnen jouw organisatie!

Download gratis de whitepaper

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Stel dat jij dus te maken hebt gehad met ongewenst gedrag, dan moet je dit direct melden. De vertrouwenspersoon gaat direct aan het werk voor jou. Hij of zij:

 • biedt ondersteuning voor werknemers die te maken hebben met ongewenst gedrag;
 • biedt een luisterend oor;
 • probeert samen met de werknemer een oplossing te vinden;
 • bespreekt met de werknemer opties om een veiligere of betere situatie te creëren;
 • verwijst een werknemer door naar andere instanties indien nodig;
 • houdt alle informatie altijd vertrouwelijk.

Dit zijn onder andere een aantal voorbeelden van de taken van een vertrouwenspersoon. Wat zeer belangrijk is om te weten, is dat er een geheimhoudingsplicht geldt. Hij of zij mag dus zonder jouw toestemming geen persoonlijke informatie uitwisselen!

Intern en/of externe vertrouwenspersoon?

Naast een interne, is het advies ook een externe (gecertificeerde) vertrouwenspersoon aan te stellen. Het kan zijn dat een interne vertrouwenspersoon niet ‘veilig’ genoeg wordt ervaren bij ingrijpende ongewenste gedragingen binnen het bedrijf. Een medewerker kan dan naar een, aan de organisatie verbonden, externe vertrouwenspersoon stappen.

Maar ook de interne persoon is gebaat bij een externe gecertificeerde en ervaren vertrouwenspersoon. De situaties en vraagstukken waar een interne vertrouwenspersoon mee kan geconfronteerd zijn soms ingrijpend. Het is dan fijn met een objectief ervaren collega te sparren en samen de te volgen stappen af te stemmen in een casus. De externe professionele vertrouwenspersoon monitort ook de interne processen en stelt een jaarverslag op.

Externe vertrouwenspersoon aanstellen

Wij besteden onze vertrouwenspersonen graag uit aan jouw organisatie! Neem contact met ons op voor meer informatie!

27 manieren om je werkgeluk te vergroten

In de bedrijfscultuur op de werkvloer speelt geluk een cruciale rol bij het bepalen van de productiviteit en tevredenheid van een personeelsbestand. Het verbetert ook het imago van een bedrijf en verbetert het vermogen om zijn medewerkers voor de lange termijn te behouden. Het is dus eerlijk om te zeggen dat werkgeluk onmisbaar is. Waarom…

Maak werk van verzuim!

Als arbodienst merken we de gevolgen van een steeds sneller veranderende wereld. We worden geconfronteerd met een schrikbarende snelle stijging van psychische klachten, een forse toename van het algemene cijfer van verzuim (gerekend van voor de covid periode is dat +30 > 50% afhankelijk van de branche). Maar we zien ook langere verzuimperioden. Mensen blijven…

Een RI&E als basis voor gezond en veilig werken

De Risico Inventarisatie en Evaluatie – oftewel de RI&E – vinden we belangrijk, zeker. Soms hebben we deze wel, soms hebben we deze ook helemaal nog niet, maar vaak moet er nog wel ‘iets’ mee. Verouderd vanwege de tijd, verouderd vanwege gewijzigde- of uitgebreide werkomstandigheden, niet getoetst of een plan van aanpak waar geen opvolging…

Vragen?

Voor meer informatie kun je ook contact met ons opnemen door te bellen of te e-mailen.

Vraag gratis informatie aan

Volg ZAKENWIJZER op LinkedIn en blijf op de hoogte!