Coronavirus (COVID-19)

In de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van een nieuwe coronavirus, ook wel SARS severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus -2 genoemd. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Samen met de Wereldgezondheidsorganisatie WHO onderzoeken de Chinese autoriteiten het coronavirus. Wereldwijd worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, dus ook in Nederland. 

Wij realiseren ons als geen ander dat er bij ondernemers en management, veel vragen zijn en steeds weer nieuwe vragen bijkomen. Zeker de gezondheidsvraagstukken. Op deze pagina hebben wij de primaire informatie verzameld die voor nu belangrijk is.

Maar we realiseren ons ook dat er meer vragen zijn dan wij hier publiceren en beantwoorden. Denk ook aan de complexe arbeidsrechtelijke kanten van deze situatie. En hoe de economische maatregelen die het kabinet heeft besloten beschikbaar kunnen komen voor jouw organisaties?

Als kennisorganisatie zijn wij direct beschikbaar en bieden oplossend vermogen voor de complexe ondernemersvragen van vandaag.

Bel of mail voor vragen over de kennisgebieden: ARBO | Gezondheid | HR | Arbeidsrecht | Ondernemingsrecht | Financieel | Fiscaal.

Telefoon: 088-5056000 | E-mail: bedrijf@zakenwijzer.nl

Het coronavirus zorgt voor veel vragen bij werkgevers en het management/HR. Hier vind je een overzicht van de meest gestelde vragen en informatie rondom het coronavirus. Voor actuele informatie kan je ook kijken op de website van het RIVM.

1 april 2020 | Verlenging van Corona maatregelen 

Gisteren is er bekend gemaakt dat de geldende maatregelen rondom het corona beleid in ieder geval tot 28 april van kracht blijven. Om die reden verlengen ook wij onze eerder gecommuniceerde beleid t/m 28 april. Dit zijn de maatregelen die wij hebben genomen omtrent het virus:

 • Consulten met artsen en praktijk ondersteunende artsen worden nu alleen nog telefonisch en via video ingepland.
 • Consulten waarvoor persoonlijk contact noodzakelijk is, worden zoveel mogelijk uitgesteld tot er weer normaal personenverkeer mogelijk is.
 • De aanwezigheid van onze (bedrijfs)artsen op werkplekken van werkgevers blijft mogelijk daar waar de werkgever hier geen bezwaar tegen heeft.

Op ons kantoor zal de bezetting minder zijn dan wat u van ons gewend bent, vanwege de oproep zoveel mogelijk thuis te werken. Wel zijn we nog altijd bereikbaar per mail of telefoon.

Naast alle persoonlijke maatregelen, wordt er ook steun aangeboden voor bedrijven en ondernemers:

 • Bedrijven die problemen hebben kunnen tot drie maanden lang tot ongeveer 90% van de loonkosten terugkrijgen.
 • Ook kunnen zij uitstel krijgen van het betalen van belasting.
 • ZZP’ers kunnen in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering.


18 maart 2020 | De werkgever en het Coronavirus 

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor de medewerkers en zo veilig mogelijk werken. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om er alles aan te doen om besmetting te voorkomen(zorgplicht). De door het RIVM aanbevolen maatregelen gelden als basis. Maar wat kun je nog meer doen? We hebben de belangrijkste thema’s op een rijtje gezet en uitgewerkt:

 • Stappenplan hygiënemaatregelen
 • Sociale contacten vermijden
 • Vermoeden besmetting
Stappenplan Hygiënemaatregelen

Een goede hygiëne is belangrijk en een preventieve maatregel bij de voorkoming van verspreiding van het Coronavirus. Overleg en communicatie zijn cruciaal. Juiste informatie over gedrag en maatregelen kan besmetting voorkomen.  Risico plekken/objecten zijn: receptie, het bezoekerstoilet, wachtruimte, toegangsdeuren/deurklinken, koffieapparaten, watercoolers en plaatsen waar meerdere mensen samenkomen. Voor deze plaatsen en objecten zijn strenge hygiëneregels belangrijk en vragen regelmatige en repeterende ontsmetting. Externe afspraken en ontmoetingen vragen aandacht en juiste afwegingen. Vergewis je ervan hoe de preventieve regels worden toegepast in externe situaties en ontmoetingen. Bespreek die vooraf en maak afspraken hoe hier mee om te gaan om de best mogelijke en veilige manier te creëren voor de externe afspraak.

Maatregelen die je kunt nemen zijn bijvoorbeeld:

 • Het schoonmaakbedrijf en focus op ontsmetting

Maak afspraken met het schoonmaakbedrijf en pas het programma aan met focus op ontsmetting van de werkplekken en ontmoetingsruimten. Gebruik desinfecterende schoonmaakmiddelen en maak deze beschikbaar voor gebruik, ook voor de medewerkers. Vergeet de toetsenborden en muizen niet!.

 • Clean desk

Geef opdracht aan je medewerkers dat bureaus en werkplekken zijn opgeruimd. Lege bureaus kunnen beter worden schoonmaakt! Voer daarom de clean desk policy in.

 • Vervoer

Auto’s van de zaak die door meerdere medewerkers worden gebruikt vragen extra aandacht voor ontsmetting. Mijd het openbaar vervoer. Regel intern dat medewerkers die van het OV afhankelijk zijn op een andere manier van A-B kunnen.

 • Handen wassen en nog eens handen wassen!

Desinfecterende zeep moet ruim voorhanden zijn. Stimuleer en sommeer werknemers om regelmatig hun handen goed en zorgvuldig te wassen.

 • Kopjes, borden, bestek, glazen en bekers

Zorg dat alle soorten servies en bestek na gebruik goed en desinfecterend wordt afgewassen.

 • Papieren doekjes en papieren tissues

Handdoeken en vaatdoekjes die normaal hergebruikt worden: verwijderen uit de werkomgeving. Gebruik in plaats daarvan  papieren doeken en tissues en zorg ervoor dat deze direct worden weggegooid in beschikbare -afsluitbare- prullenbakken. Zorg voor ruim voldoende voorraad.

 • Geen handen schudden-beleid

Maak duidelijk dat er geen handen worden geschud. Communiceer dat met informatieborden zodat men hier alert op blijft.

Sociale contacten vermijden

Het RIVM geeft het advies – als dit mogelijk is en veilig kan –  dat werknemers zo veel mogelijk thuis werken.

 • Thuis werken en/of op de zaak en externe werkplek

Verken als team samen met elkaar naar de verschillende mogelijkheden om de variatie van thuis en op het bedrijf werken mogelijk te maken. Soms kan men niet thuis werken. Kijk hoe het werken op de zaak of werkplaats zo veilig mogelijk kan. Besef ook dat als de werkplek buitenshuis veilig kan worden aangeboden, het ook fijn is om even weg te zijn uit de thuissituatie. Facilitair flexibel werken zoveel als mogelijk. Maak goede en weloverwogen afwegingen hierin en laat deze niet in strijd zijn met de richtlijnen van het RIVM.

 • Gespreide werktijden

Gespreide werkzaamheden zijn niet alleen door RIVM aanbevolen, maar meestal ook goed af te spreken. Resultaat is natuurlijk dat sociale contacten worden geminimaliseerd.

 • Bijeenkomsten van meer en minder dan 100 mensen

Alle evenementen met meer dan 100 mensen is niet meer toegestaan. Geplande bijeenkomst van deze omvang zijn niet mogelijk en verboden. Motiveer ook je medewerkers intern en extern groepsbijeenkomsten met minder dan 100 mensen zoveel als mogelijk te mijden als dit extra risico met zich meebrengt. 

 • Afspraken en vergaderingen van kleine groepen

Kijk samen naar de verschillende mogelijkheden hoe je als kleine groep samen komt.  Voorwaarde is om samen te komen in een veilige omgeving (ontsmet en op veilige afstanden van elkaar). Maak gebruik van technologie als alternatief: Skype, Conference Call etc.

Wat doe je bij een vermoeden van besmetting?

Het is verstandig om in dat geval het RIVM te bellen voor overleg: 0800-1351 (dagelijks bereikbaar van 08:00 tot 20:00 uur)

 • Wanneer stuur je iemand naar huis?

Het is verstandig bij een vermoeden van besmetting deze persoon naar huis te sturen. Doe dat weloverwogen en zorg dat hij/zij veilig naar huis kan zonder anderen te besmetten. (Bedrijfswagen en door het mijden van het openbaar vervoer).

 • Bij ziekte

Wanneer een werknemer ziek is, moet dit worden gemeld bij de Arbodienst en verzuimverzekering als de werkgever die heeft. Daarnaast zal tijdens ziekte het loon moeten worden doorbetaald zoals dat gebruikelijk is.

 • Hoe lang moet de werknemer thuisblijven?

Wanneer een werknemer het Coronavirus niet blijkt te hebben, dan is het mogelijk om een dag nadat de klachten over zijn weer naar het werk te gaan. Als een werknemer last heeft van klachten en deze worden erger, dan raadt het RIVM aan om telefonisch contact op te nemen met de huisarts. 24 uur nadat alle gezondheidsklachten zijn verdwenen, is een werknemer genezen.


4 maart 2020 | FAQ – Wat kunnen werkgevers en werknemers doen?

Moeten mensen die terugkomen uit risicogebieden thuisblijven van werk?

Nee. Het RIVM adviseert wel om medewerkers die in risicogebieden zijn geweest, thuis te laten werken als ze hoesten. Toch zijn er werkgevers die een stap verder gaan. Bijvoorbeeld door iedereen die in Italië is geweest twee weken thuis te laten werken. Dit zijn vooral grote internationaal actieve werkgevers. Bekijk hier de risicogebieden.

Moet je komen werken als je bang bent om besmet te raken?

Ja, angst alleen is niet voldoende om thuis te blijven, zeggen de FNV en arbeidsrechtadvocaten. Afspraken over al dan niet thuiswerken moeten werkgevers en werknemers onderling maken.

Wat moet een werkgever doen om het besmettingsgevaar op de werkvloer zo klein mogelijk te maken?

Werkgevers moeten medewerkers informeren over hygiënevoorschriften en in het algemeen zorgen voor een veilige werkplek. Wat dat precies betekent hangt af van de specifieke situatie. Veel werkgevers zorgen voor desinfecterende handgel. Anderen adviseren hun werknemers contact met elkaar te verminderen.

Wat zijn andere mogelijke maatregelen op de werkvloer?

Het RIVM heeft geen specifiek advies voor op de werkvloer. Arbodienstverlener HumanTotalCare adviseert daar wel over. Zij adviseren geen handen te schudden, met maximaal twee personen in de lift te stappen, met minder personen te vergaderen en flexibele lunchtijden in te stellen, zodat mensen minder dicht op elkaar zitten.

Wat moet een werkgever doen als een werknemer klachten heeft?

Thuis laten blijven en uitzieken. Pas als de klachten toenemen én de werknemer in een besmet gebied is geweest óf contact heeft gehad met een besmet persoon, adviseert het RIVM contact op te nemen met de huisarts.

Wat als vaststaat dat een medewerker het coronavirus heeft?

Als het virus ergens is vastgesteld, treedt er een protocol via de GGD in werking. Welke maatregelen er worden genomen, is afhankelijk van dat protocol. Sluiting van een kantoor of afdeling kan een maatregel zijn.

Krijg je doorbetaald als je in quarantaine of isolatie moet?

Ja, werkgevers zijn wettelijk verplicht om loon door te betalen als je in loondienst werkt. Een werkgever mag werknemers in loondienst niet verplichten om vakantiedagen op te nemen.

Wanneer heeft een werkgever recht op werktijdverkorting?

Een werkgever die minimaal 2 weken minstens 20 procent minder werk heeft, kan een aanvraag doen bij het ministerie van Sociale Zaken. Voor de niet-gewerkte uren ontvangt de werknemer dan een uitkering. De medewerker blijft wel volledig in dienst van het bedrijf. Deze regeling geldt niet voor oproepkrachten met een nul-urencontract en uitzendkrachten.

Meer specifieke vragen?

Onze casemanagers en bedrijfsartsen staan stand-by om adviezen op maat te geven. Voor meer juridisch en arbeidsrechtelijk (gerelateerde) vragen zijn onze juridische adviseurs beschikbaar. Je kunt jouw specifieke vragen mailen naar: arbo@zakenwijzer.nl
Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

 

Belangrijke informatiebronnen:

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)

Stand van zaken Coronavirus Wereldwijd