Verandertrajecten

In een wereld die razendsnel verandert moeten organisaties mee veranderen. ZAKENWIJZER helpt je om veranderingsprocessen succesvol vorm te geven en mensen ‘mee te krijgen’. Een échte organisatieverandering draait niet alleen om strategie, structuur en systemen. Cruciaal is het veranderen van gedrag! De adviseurs van ZAKENWIJZER zijn gespecialiseerd in gedragsverandering en betrekken al jouw medewerkers in het veranderproces, zodat zij zelf de dragers worden van de gewenste verandering.

Reorganisatie

Moet je reorganiseren? Dan ontkom je er niet aan om drastisch te veranderen. Naast organisatorische wijzigingen in structuur en processen is het enorm belangrijk om mensen betrokken te houden, de noodzaak van de reorganisatie duidelijk te maken en draagvlak te creëren voor de nieuwe situatie. Ook hier speelt gedrag een cruciale rol. Heb je advies nodig omtrent reorganiseren? Neem contact met ons op voor een oriënterend gesprek! We denken graag met je mee.

Onze aanpak

In tegenstelling tot een ontwerp- of blauwdrukaanpak, waarin je alle stappen van tevoren vastlegt, hanteren wij een methode waarin je continu verandert, ontwikkelt en vernieuwt. De manier waarop mensen denken over de verandering bepaalt grotendeels of deze verandering ook echt slaagt. Een verandering moet eerst begrepen en geaccepteerd worden om een positief resultaat te bereiken. Dit kun je niet ‘opleggen’, maar is een proces waarbij je mensen actief moet betrekken. Samenwerken met ZAKENWIJZER heeft de volgende voordelen:

  • Draagvlak voor de gewenste situatie creëren
  • Effectieve aanloop en duidelijke communicatie
  • Bewustwording van onbewust gedrag en onbewuste overtuigingen
  • Experimenteren met nieuw gedrag in de praktijk
  • Meer betrokkenheid bij de werknemers
  • Hebben we nog wel de juiste mensen op de juiste plek?
  • Externe professional die dit proces begeleidt

Meer informatie
Wil jij ook succesvol een verandering realiseren? Lees dan ons blog of bel ons voor een oriënterend gesprek via 088 – 505 6000.

Volg ZAKENWIJZER op LinkedIn en Twitter en blijf op de hoogte.