Persoonlijkheid

Hieronder vind je een uitgebreide persoonlijkheidstest. De uitkomsten geven inzicht in competenties en eigenschappen van jou als test kandidaat. Deze test is gebaseerd op de ‘Big Five persoonlijkheidstheorie’.

 1. Invloed
  Onder dit begrip vallen alle gedragskenmerken die een relatie hebben met de behoefte om iets te bereiken. Verder wordt zichtbaar gemaakt op welke wijze de test kandidaat zijn stempel drukt op zijn of haar omgeving en beschrijven we in welke mate hij of zij zich onafhankelijk opstelt.
 2. Structuur
  We maken zichtbaar in hoeverre iemand in zijn/haar werk behoefte heeft aan structuur, complexiteit en voorspelbaarheid.
 3. Sociabiliteit
  Je krijgt inzicht in verschillende persoonskenmerken die bepalend zijn in persoonlijk contact met andere mensen.
 4. Gedrevenheid
  Hier beschrijven we de persoonskenmerken die een relatie hebben met de mate waarin de test kandidaat betrokkenheid ervaart bij zijn of haar werk en mensen in zijn of haar omgeving.
 5. Stabiliteit
  Hierbij gaat om diverse persoonskenmerken zoals; zelfvertrouwen, het persoonlijk welbevinden en incasseringsvermogen.

Op basis van deze uitgebreide vragenlijst ontstaat er een persoonlijkheidsprofiel. Er wordt een verwachting uitgesproken over de mate waarin bepaalde competenties van de test kandidaat ontwikkelbaar zijn.

Meer informatie
Wil je meer informatie over deze persoonlijkheidstest of heb je vragen? Bel ons via 088-5056000.