NOW Regeling

Financieel

Vanaf 6 april is het NOW day.

De overheid heeft besloten uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel: banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor ondernemers op te vangen. Maar hoe zit het en hoe werkt het? Lees hier wat het is en wat je moet doen om er gebruik van te maken. 

NOW en mijn bedrijf

De overheid creëert deze economische maatregel als tegemoetkoming op de loonkosten. Deze aanvraag verloopt via het UWV. Honorering van de aanvraag geeft als uitkomst een tegemoetkoming (voorschot) in de loonkosten. Op deze manier kunnen werknemers gewoon doorbetaald worden. Deze regeling is voor 3 maanden aan te vragen. De mogelijkheid bestaat deze nog eens met drie maanden te verlengen.

Waar kan ik op rekenen?

Deze tegemoetkoming heeft een directe relatie met de omzetdaling gedurende 3 maanden en kent een maximum van 90% van de loonsom. Maximale tegemoetkoming ontstaat bij een omzetdaling van 100%. Bij bijvoorbeeld een omzetdaling van 50% is dat 45% van de loonsom.

Hoe bereken ik nou mijn omzetverlies?

De hoogte van je omzetverlies bereken je door de omzet over 2019 te delen door vier. Die vergelijk je met de omzet van maart t/m mei van dit jaar. Is de omzetdaling wat beter te verwachten en terug te zien opeenvolgende maanden, geef dan de omzet daling aan van één of twee maanden later. Mocht nou blijken dat achteraf de verwachte daling van de omzet lager dan wel hoger blijkt te zijn, geen probleem. In dat geval zal er of een nabetaling dan wel een naheffing worden berekend.

Loonsom berekenen. Hoe doe je dat?

Het UWV kijkt naar de loonaangifte van januari via de belastingdienst. Goed om te weten is dat er geen onderscheid gemaakt zal worden tussen vaste medewerkers en flexwerkers. Dus ook voor die laatste groep ontvang je gewoon subsidie. Op de bepaalde loonsom zal een opslag worden berekend van 30%. Dat is het percentage aan werkgeverslasten. Denk aan pensioen en vakantiegeld. O ja. Er is wel een maximum salarisgrens. Die ligt op euro. 9.538,- per maand. Boven deze salarisgrens is er geen compensatie mogelijk.

Belangrijke voorwaarden die je moet weten.

Deze regeling heeft als doel: behoud van banen. Daarom zijn hier twee harde voorwaarden aan verbonden:

1- De inspanningsverplichting de loonsom zoveel als mogelijk te houden;

Toelichting:

Van de werkgever wordt verwacht dat tijdens deze periode de loonsom zoveel als mogelijk gelijk blijft en werknemers gelijkelijk door te betalen. Een eventuele daling zal gevolgen hebben voor de uiteindelijk uit te keren subsidie. Vanzelfsprekend… want de loonsom waarover de werkgever uitkering ontvangt, is bij een daling van de loonsom niet recht evenredig. Het voorschot van de NOW regeling is gebaseerd over de aangifte tijdvak van de maand januari 2020. Mocht de loonsom over de maanden maart-april-mei lager zijn, zal de subsidie verminderd worden over het bedrag waarmee de loonsom is verlaagd. Werkgevers worden zo ook gemotiveerd de uren van de flexwerkers gelijkelijk uit te betalen. Want de lonen van de flexwerkers worden meegerekend bij het bepalen van de NOW regeling.

2- Gedurende de periode waarover subsidie wordt ontvangen kan en mag geen ontslagaanvraag worden ingediend wegens bedrijfseconomische redenen.

Toelichting:

Doel van de regeling is natuurlijk om zoveel mogelijk werknemers in dienst te houden. Ontslag doorbreekt deze regeling. Voorkomen van verlies van werkgelegenheid staat voorop. De werkgever verbind zich bij de aanvraag voor de NOW dan ook aan de regel geen ontslag wegens bedrijfseconomische reden aan te vragen voor werknemers. En wel over de periode waarover hij een subsidie ontvangt. Kortom: over de periode van 18 maart t/m 31 mei geen ontslag aanvragen om bedrijfseconomische redenen via het UWV. Indien deze aanvraag toch wordt ingediend zal een boete correctie plaatsvinden. De loonsom van de hierop betrekking hebbende werknemers wordt met 50% verhoogd en deze verhoogde loonsom wordt in mindering gebracht op de ontvangen subsidie.

Overigens zijn deze voorwaarde niet van toepassing voor ontslagaanvragen die zijn ingediend tussen 1 maart en 17 maart 2020.

Hoe werkt deze aanvraag via het UWV?

UWV zegt te streven deze aanvragen vanaf 6 april 2020 te verwerken en uit voeren. Het is tot uiterlijk 31 mei 2020 mogelijk om een aanvraag in te dienen. Zodra uw aanvraag is goedgekeurd ontvangt u een voorschot. Dit voorschot kent een hoogte van 80% van het bedrag gebaseerd op het bepaalde omzetverlies. Het voorschot wordt uitgekeerd in drie termijnen. Het 1e deel van het voorschot zal worden uitgekeerd binnen 4 weken.  Na het aflopen van de subsidie is het zaak binnen 24 weken een zogenaamde vaststelling van de subsidie aan te vragen. Let op: hier is een accountantsverklaring bij vereist. Op grond van de vaststelling zal het UWV binnen 22 weken een afrekening opmaken.

En als ik nou door de bomen het bos niet meer zie?

Begrijpelijk! Hoewel de regeling zo eenvoudig mogelijk is gehouden, is het belangrijk vooraf een juiste afweging te maken. Een subsidieregeling als de NOW heeft haken en ogen. Of je er als werkgever goed aan doet hier gebruik van te maken is zo’n afweging. Belangrijk is dat de consequentie van het wel of niet gebruiken vooraf goed in kaart zijn gebracht. Dat vraagt een deskundige afweging van de gehele financiële context van de bedrijfseconomische situatie van de organisatie.

Ook het borgen van de verschillende stappen en tijdvakken moet zorgvuldig worden gepland.

Ieder zijn vak.

Bel of mail ons als je eerst wilt weten hoe, wat en met welke consequenties je rekening moet houden. Je wilt het beste voor je organisatie. Juist deze regeling is bedoeld om je economisch door deze crisis periode te helpen. Maar je wilt wel eerst weten of je überhaupt voor in aanmerking komt. Maar ook of het niet beter is om er geen gebruik van te maken.

Wij zijn kenniswerkers in financieel- & organisatieadvies. Dat is ons vak. Deze periode komt hard aan voor menig ondernemer. De economische gevolgen moeten kunnen groot zijn. Nu de juiste keuzes maken maakt het verschil. Neem geen risico en laat je bijstaan door een ervaren professional in financieel management. Zie de harde feiten onder ogen, maar verlies de hoop niet. Kortom: laten we samen kijken wat het beste is voor jouw organisatie.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via 088-505 6000 of vraag gratis en vrijblijvend informatie aan via de groene button!

Auteur: Peter de Heer
Peter is trainer, docent, leiderschapscoach en oprichter van ZAKENWIJZER BV
Volg Zakenwijzer op LinkedIn en blijf op de hoogte

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.