Leiderschap, wat is het eigenlijk?

OpleidenLeiderschap

Een blog over leiderschap en de verschillen met management.

Leiderschap is de kunst van het motiveren van een groep mensen om te handelen en richting te geven in het bereiken van een gemeenschappelijk doel. In een zakelijke omgeving kan dit betekenen dat werknemers en collega’s worden aangestuurd met een strategie om aan de behoeften en doelen van het bedrijf te voldoen.

In dit blog vertellen we je wat je moet weten over leiderschap en geven enkele voorbeelden hoe het jouw organisatie ten goede kan komen.

Wat is leiderschap?

Leiderschap legt de essentie vast van het kunnen en willen inspireren van anderen. Effectief leiderschap is gebaseerd op ideeën – zowel originele als geleende – die effectief aan anderen worden gecommuniceerd. Dus op een manier die hen voldoende boeit om te handelen zoals de leider dit strategisch aangeeft.

Een leider inspireert anderen om te handelen en geeft tegelijkertijd richting aan de manier waarop ze handelen. Ze beschikken over voldoende autoriteit zodat anderen hen volgen. En ze moeten de kritische denkvaardigheden hebben om te weten hoe ze de middelen waarover een organisatie beschikt, het beste kunnen gebruiken. Maar het woord leiderschap kan ook verwijzen naar de managementstructuur van een organisatie.

Hoe werkt leiderschap?

In het bedrijfsleven is leiderschap gekoppeld aan prestaties. Elke leiderschapsdefinitie moet daar rekening mee houden. Daarom, hoewel leiderschap niet intrinsiek gekoppeld is aan winst, zijn degenen die worden gezien als effectieve leiders in bedrijfscontexten degenen die de winst van hun bedrijf verhogen. Want winst is nog steeds het oogmerk van elke onderneming. Geen winst, geen duurzame onderneming.

Als een persoon in een leidende rol niet voldoet aan de winstverwachtingen die zijn gesteld door raden van bestuur, hoger management of aandeelhouders, kan deze worden beëindigd. Je draagt als leider een belangrijke verantwoordelijkheid. En verantwoordelijkheden hebben consequenties.

Hoewel er mensen zijn die van nature meer leiderschapskwaliteiten lijken te hebben dan anderen, kan iedereen leren een leider te worden. Dit kan door kennis te verwerven en bepaalde vaardigheden te ontwikkelen. De geschiedenis zit vol met mensen die, hoewel ze geen eerdere leiderschapservaring hebben, in crisis op de voorgrond zijn getreden en anderen hebben overgehaald om hun voorgestelde handelwijze te volgen. Ze bezaten eigenschappen en kwaliteiten die hen hielpen om in leiderschapsrollen te stappen.

Leiderschap vs management

Leiderschap versus management

Er zijn traditioneel verschillen tussen leiderschap en management:

Leiderschap

 • Kan wel of geen manager zijn
 • Moet volgers inspireren
 • Benadrukt innovatie
 • Kan zich geen zorgen maken over het behoud van bestaande structuren
 • Werkt doorgaans met relatieve onafhankelijkheid
 • Maakt zich misschien minder zorgen over interpersoonlijke problemen

Management

 • Kan wel of geen leider zijn
 • Kan degenen onder hen wel of niet inspireren
 • Benadrukt rationaliteit en controle
 • Probeert te werken binnen bestaande bedrijfsstructuren en deze te behouden
 • Typisch een schakel in de hiërarchische (commando) structuur van het bedrijf
 • Kan meer bezig zijn met interpersoonlijke problemen

Het verschil uitgelegd

De termen leiderschap en management worden vaak door elkaar gebruikt, maar ze zijn niet hetzelfde. Leiderschap vereist eigenschappen die verder gaan dan managementtaken. Zowel leiders als managers moeten de middelen die ze tot hun beschikking hebben beheren, maar echt leiderschap vereist meer. Managers kunnen bijvoorbeeld al dan niet worden omschreven als inspirerend door de mensen die onder hen werken, maar een leider moet degenen die hen volgen inspireren, motiveren en uitdagen.

De hier genoemde begrippen zijn algemeenheden en hebben geen betrekking op elk type leider of manager. Veel managers zijn leiders en vice versa, maar niet allemaal.

Een ander verschil tussen leiders en managers is dat leiders innovatie en veranderen, boven alles benadrukken. Terwijl een manager zijn team probeert te inspireren om doelen te bereiken terwijl hij de bedrijfsregels volgt, kan een leider zich meer bezighouden met het stellen en bereiken van visionaire doelen, zelfs ten koste van bestaande bedrijfsstructuren. Wanneer een werknemer een radicaal nieuw idee heeft om een ​​probleem aan te pakken, zal een leider die persoon zeer waarschijnlijk aanmoedigen om het idee na te streven.

Presentatie waarin leiderschap wordt genomen

Het bereiken van doelen

Het is waarschijnlijker dat managers bestaande structuren behouden, omdat ze zelf binnen die structuur opereren. Ze hebben misschien bazen boven zich, dus ze hebben minder vrijheid om regels te breken bij het nastreven van verheven doelen. Leidinggevenden opereren daarentegen vaak vrij onafhankelijk. Dat stelt hen in staat om een ​​grotere hoeveelheid ‘chaos’ te tolereren, zolang ze geloven dat het uiteindelijk de moeite waard zal zijn.

De toewijding van de leider aan innovatie, kan soms kosten met zich meebrengen. Chaos en werkomgevingen onder hoge druk kunnen interpersoonlijke problemen veroorzaken. Wanneer dergelijke problemen zich voordoen, is de kans groter dat een manager het als zijn plicht ziet om problemen tussen werknemers glad te strijken. Leiders kunnen soms zo gefocust zijn op het bereiken van visionaire doelen dat ze interpersoonlijke problemen en het welzijn van de werknemers aan de kant schuiven. Soms moet leiderschap voorrang geven aan ‘hard op de inhoud’ en minder aan ‘hart voor mensen’.

Leiderschap is de kunst van het motiveren van een groep mensen om te handelen in de richting van het bereiken van een gemeenschappelijk doel. Organisaties verwijzen naar hoger personeel in hun managementstructuren als leiderschap. Om een ​​effectieve leider in het bedrijfsleven te zijn, moet je eigenschappen bezitten die verder gaan dan managementtaken.

Leiderschapsvaardigheden kunnen worden geleerd en leiders kunnen evolueren. Een persoon kan door elkaar worden aangeduid als zowel een ‘leider’ als een ‘manager’, hoewel de twee termen niet noodzakelijk synoniem zijn.

Wie ben jij?

Een leider of een manager? Wat zijn je ambities en passen die bij wie jij bent? Over welke talenten beschik jij en wat is je intrinsieke motivatie? Is dat leiderschap of toch meer management? Waar sta jij in je ontwikkeling en waar ben je naar onderweg?

Vragen die soms lastig zijn te beantwoorden voor jezelf. Een persoonlijkheidstest kan vaak snel voor jouw de juiste richting aangeven. Heb je ambities in leiderschap of management? Zorg dat je beter begrijpt wie je bent.

Maar sowieso ben je als leider en manager noot uitgeleerd. Kennis en het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden zijn een must. Hoe ziet jouw persoonlijk ontwikkelingsplan eruit? Maak werk van je ambities en talenten en ga worden wie je bent.

Meer weten?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang wekelijks informatieve en inspirerende e-mails!

New call-to-action

Geef een antwoord

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

1 Reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.